Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3575-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
3,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
49,00
Cena w punktach Virtualo:
4900 pkt.

Pełny opis

Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez:
  • zagwarantowanie przez władze lokalne edukacji dostosowanej do potrzeb, możliwości i talentów tych uczniów,
  • łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych,
  • tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnością mi oraz prowadzenie kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania.
  • Opracowanie pozwól i rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Kuratorom ułatwi monitorowanie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do działań edukacyjnych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych,

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 13
CZĘŚĆ PIERWSZA
Rozdział 1. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 45
1.1. Istota zmian w zarządzaniu oświatą w gminie i w powiecie w zakresie kształcenia specjalnego 45
1.2. Organizacja systemu oświaty, kompetencje organów prowadzących 63
1.3. Główne zadania jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły/placówki 77
1.4. Konceptualizacja zadań szkoły i placówki na podstawie statutu 86
1.5. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 118
1.6. Wykorzystywanie dokumentacji dotyczącej ucznia do podnoszenia jakości edukacji prowadzonej przez szkoły 136
Rozdział 2. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach niepublicznych 149
2.1. Zakładanie szkół i placówek niepublicznych 149
2.2. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły niepublicznej oraz organu prowadzącego 154
Rozdział 3. Organizacja pracy szkoły publicznej i niepublicznej 162
3.1. Organizacja pracy szkoły integracyjnej 162
3.2. Organizacja pracy szkoły specjalnej 183
3.3. Kształcenie ponadgimnazjalne w szkołach specjalnych 203
3.4. Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub w stopniu znacznym 215
3.5. Nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej 219
3.6. Finansowanie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych 229 Rozdział 4. Nauczyciele w kształceniu specjalnym i integracyjnym 239
4.1. Czas pracy nauczycieli 239
4.2. Obowiązki nauczycieli i innych pracowników 250
4.3. Współpraca z rodzicami 253
Rozdział 5. Organy kontroli i ich uprawnienia 260
5.1. Zadania kontrolne organu prowadzącego 263
5.2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty 264
Rozdział 6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 278
6.1. Definicja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i główne zadania 278
6.2. Procedury i cele realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 280
6.3. Programowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 286
Podsumowanie 289
CZĘŚĆ DRUGA
Rozdział 1. Nowe rozwiązania organizacyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 299
Rozdział 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 306
Rozdział 3. System oświaty a wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 308
Rozdział 4. Proces tworzenia i zatwierdzania projektu pilotażowego programu rządowego WWKSC 318
Rozdział 5. Realizacja pilotażu programu rządowego WWKSC 323
Rozdział 6. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku lokalnym 336
Rozdział 7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w krajach Unii Europejskiej 341
Słownik używanych terminów 351
Aneks 367
Bibliografia 391
Spis tabel i schematów 397

BESTSELLERY