Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7850-005-6
Język:
Polski
Data wydania:
7 kwietnia 2012
Rozmiar pliku:
5,7 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
34,80
Cena w punktach Virtualo:
3480 pkt.

Pełny opis

Głównym celem badań prezentowanych w niniejszej monografii jest wypracowanie teoretycznych podstaw stochastycznego paradygmatu ekonomii dobrobytu. Jako bazę tego paradygmatu postulujemy – w sposób aksjomatyczny – uporządkowaną trójkę (X, u, W), w której X jest zmienną losową opisującą rozkład dochodów (wydatków) danego społeczeństwa, u jest społeczną funkcją oceniającą rozkład dochodów (SFOD), natomiast W = u(X) jest zmienną losową opisującą rozkład dobrobytu przypisany rozkładowi dochodów w tym społeczeństwie. W ogólnym przypadku rozważane zmienne losowe będą mieć rozkłady ciągłe, co nie wyklucza posługiwania się rozkładami skokowymi, zwłaszcza w odniesieniu do rozkładów w próbie.

Zaproponowana w pracy koncepcja stochastycznych skal ekwiwalentności pozwala na efektywne porównywanie dobrobytu w przypadku heterogeniczności populacji gospodarstw domowych, bez przyjmowania krępujących założeń. Pokonanie choćby już tylko tych dwóch „niemożności” paradygmatu dotychczasowego sprawia, że proponowany paradygmat stochastyczny może się okazać ważną ofertą metodologiczną.

W niniejszej pracy autor zaproponował kierunek badań, które według przekonania mogą doprowadzić do wypracowania nowego paradygmatu badawczego ekonomii dobrobytu. Zasadnicze pytanie, jakie się tu pojawia, to czy istnieje potrzeba zmiany dotychczasowego paradygmatu tej dziedziny?

Całość pracy podzieliliśmy na dwie części: teoretyczną i empiryczną. Część teoretyczna obejmuje rozdziały od I do IV. Na część empiryczną składają się rozdziały V i VI.

Spis treści

Wstęp; 9
Część I
Podstawy teoretyczne
Rozdział I
Podstawowe dylematy ekonomii dobrobytu; 15
1.1. Uwagi wprowadzające; 15
1.2. Ekonomia a etyka; 17
1.2.1. Ekonomia pozytywna (deskryptywna) a ekonomia normatywna; 17
1.2.2. Ekonomia normatywna a filozofia polityczna; 19
1.3. Etyczne aspekty nierówności ekonomicznych i ubóstwa; 20
1.4. Ekonomia dobrobytu; 24
1.4.1. „Stara” i „nowa” ekonomia dobrobytu; 24
1.4.2. Funkcja dobrobytu społecznego Bergsona–Samuelsona; 26
1.4.3. Twierdzenia Harsanyiego; 27
1.5. Teoria wyboru społecznego; 29
1.5.1. Twierdzenie Arrowa „o niemożliwości”; 30
1.5.2. Podstawy informacyjne; 31
1.5.3. Teoria wyboru społecznego a utylitaryzm; 32
1.6. Uwagi końcowe; 34
Rozdział II
Praktyczne aspekty pomiaru dobrobytu społecznego; 35
2.1. Informacje o indywidualnych funkcjach użyteczności a funkcja dobrobytu społecznego; 35
2.2. Pomiar dobrobytu w ramach mikroekonomicznej teorii rynku; 43
2.3. Pomiar dobrobytu w ekonomicznej teorii rozkładów dochodów; 46
2.3.1. Dobrobyt społeczny a nierówności w rozkładzie dochodów; 46
2.3.2. Funkcja dobrobytu społecznego a nierówności w rozkładzie dochodów; 51
2.3.3. Pomiar awersji do nierówności; 55
2.3.4. Uproszczone funkcje dobrobytu społecznego; 56
Rozdział III
Stochastyczne ujęcie dobrobytu społecznego; 61
3.1. Podejście stochastyczne a deterministyczne; 61
3.2. Baza stochastycznego paradygmatu badań dobrobytu; 63
3.3. Parametryczne rozkłady dobrobytu; 66
3.4. Wyznaczanie parametrów rozkładu dobrobytu na podstawie parametrów rozkładu dochodów; 72
3.4.1. Wyznaczanie parametrów rozkładu dobrobytu przy założeniu ? = 1; 72
3.4.2. Wyznaczanie parametrów rozkładu dobrobytu przy założeniu ? = 1; 73
3.4.3. Wyznaczanie parametrów rozkładu dobrobytu przy założeniu ograniczeń na parametr ? awersji do nierówności; 77
3.5. Problem wyboru parametrycznego wariantu społecznej funkcji oceniającej dochód; 82
3.6. Kalibracja społecznej funkcji oceny dochodu z parametrem awersji do nierówności ? ? 1; 84
Rozdział IV
Stochastyczne skale ekwiwalentności; 87
4.1. Deterministyczne skale ekwiwalentności; 87
4.1.1. Sformułowanie problemu skal ekwiwalentności; 87
4.1.2. Parametryczne skale ekwiwalentności stosowane w praktyce; 92
4.1.3. Arbitralność deterministycznych skal ekwiwalentności i problem ważenia; 95
4.2. Koncepcja stochastycznych skal ekwiwalentności; 98
4.3. Statystyczne aspekty stochastycznych skal ekwiwalentności; 103
4.3.1. Identyfi kacja stochastycznych skal ekwiwalentności; 103
4.3.2. Estymacja stochastycznych skal ekwiwalentności; 105
4.3.3. Estymacja stochastycznych skal ekwiwalentności na podstawie teoretycznych modeli rozkładu dochodów; 113
Część II
Zastosowania
Rozdział V
Stochastyczne skale ekwiwalentności dla Polski; 123
5.1. Materiał statystyczny 123
5.2. Wyniki estymacji nieparametrycznych skal ekwiwalentności dla Polski w 2005 roku; 125
5.3. Wyniki estymacji parametrycznych skal ekwiwalentności dla Polski w 2005 roku; 140
5.4. Zmiany stochastycznych skal ekwiwalentności dla Polski w latach 1993–2005; 145
5.5. Zmiany rozkładów wydatków ekwiwalentnych w Polsce w latach 1993–2005; 153
Rozdział VI
Rozkłady dobrobytu w Polsce; 163
6.1. Teoretyczny rozkład wydatków; 163
6.2. Rozkład dobrobytu przy założeniu ? = 1; 167
6.3. Rozkład dobrobytu przy założeniu ? = 1; 171
6.4. Rozkład dobrobytu dla ? szacowanego metodą „środka przedziału”; 183
6.5. Zastosowanie kalibrowanych funkcji SFOD do porównywania dobrobytu; 193
Zakończenie; 197
Literatura; 201

BESTSELLERY