Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-1892-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
2,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
63,00
Cena w punktach Virtualo:
6300 pkt.

Pełny opis

Stan prawny na 1.12.2007 r.

Książka to pierwsza polska monografia prezentująca licencjęna używanie znaku towarowego, instytucję prawacywilnego, która budzi szerokie zainteresowanie w nauceobcej, jak również odgrywa znaczącą rolę w praktyce, jakoże wiele zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami umówdotyczy upoważnienia do używania znaku towarowego.

Opracowanie obejmuje analizę tego narzędzia prawnegow świetle teorii prawa cywilnego, zawiera jednocześnieliczne przykłady orzecznictwa i szerokie odniesienie doustawodawstw państw obcych. Szeroko powoływana jestw pracy również doktryna polska i obca. Wszystko to pozwalana ukazanie genezy, rozwoju oraz możliwych formzastosowania licencji.

Praca stanowi interesującą pozycję zarówno dla praktyków,jak i teoretyków prawa. Rozważania teoretyczne podporządkowanezostały bowiem idei, według której teoria stanowi metodę rozwiązywania problemów praktycznych.

Spis treści


Wykaz skrótów 13 Akty prawne 13 Publikatory, czasopisma 13 Inne 15
Słowo wstępne 17
Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego
Rozdział I Zagadnienia ogólne i niektóre problemy terminologiczne 25 1. Uwagi ogólne 25 2. Pojęcie własności intelektualnej 28 3. Licencja przedmiotów własności intelektualnej 32 4. Znaczenie umów licencyjnych 34
Rozdział II Konstrukcja licencji 37
1. Charakter prawny znaku towarowego 37 1.1. Istota i funkcje 37 1.2. Pojęcie i ochrona prawna 39 2. Ogólne założenia licencji 44 2.1. Geneza 44 2.2. Istota i pojęcie 46 3. Wymogi dotyczące zawarcia licencji 51 3.1. Strony 51 3.2. Forma 53 3.3. Treść 55 3.4. Znaczenie wpisu do rejestru znaków towarowych 56
Rozdział III Klasyfikacja licencji i odgraniczenie od instytucji pokrewnych 58
1. Rodzaje licencji 58 1.1. Uwagi ogólne 58 1.2. Licencje niewyłączne i wyłączne 60 1.3. Licencje pełne i ograniczone 63 1.4. Licencje pasywne i aktywne 65 2. Odgraniczenie licencji od instytucji pokrewnych 66 2.1. Uwagi ogólne 66 2.2. Licencja a sublicencja 67 2.3. Licencja a umowa franchisingowa 70 2.4. Licencja a umowy o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy 72 2.5. Licencja a użytkowanie 74 2.6. Licencja a najem i dzierżawa 78
Część druga Licencja na używanie znaku towarowego w wybranych systemach prawnych
Rozdział I System prawny Unii Europejskiej 83
1. Uwagi ogólne 83 2. Dyrektywa o harmonizacji prawa znaków towarowych 85 3. Rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym 92
Rozdział II System prawa niemieckiego 100
1. Uwagi ogólne 100 2. Umowy o korzystanie ze znaku towarowego 102 2.1. Dopuszczalność obrotu znakiem towarowym 102 2.2. Podstawy normatywne licencji 103 3. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej 105 3.1. Prawa i obowiązki licencjodawcy 105 3.2. Prawa i obowiązki licencjobiorcy 108 4. Przesłanki ważności umowy licencyjnej 113 5. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez osobę trzecią a sytuacja prawna licencjobiorcy 115 6. Zakończenie stosunku licencyjnego 117
Rozdział III System prawa angielskiego 120
1. Uwagi ogólne 120 2. Umowy o korzystanie ze znaku towarowego 122 2.1. Dopuszczalność obrotu znakiem towarowym 122 2.2. Podstawy normatywne licencji 124 3. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej 126 3.1. Prawa i obowiązki licencjodawcy 126 3.2. Prawa i obowiązki licencjobiorcy 130 4. Przesłanki ważności umowy licencyjnej 135 5. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez osobę trzecią a sytuacja prawna licencjobiorcy 137 6. Zakończenie stosunku licencyjnego 140
Rozdział IV Tendencje rozwoju ustawodawstwa 143
1. Uwagi ogólne 143 2. Wpływ aktów prawa międzynarodowego na prawo krajowe 144 3. Wpływ aktów prawa wspólnotowego na prawo krajowe 148
Część trzecia Licencja na używanie znaku towarowego w prawie polskim
Rozdział I Ewolucja uregulowań 155
1. Uwagi ogólne 155 2. Okres międzywojenny 158 3. Ustawa o znakach towarowych z 1963 r. 160 4. Ustawa o znakach towarowych z 1985 r. 166 5. Obecna regulacja 173 6. Zagadnienia intertemporalne 174
Rozdział II Zawarcie licencji 180
1. Zasady i granice swobody kontraktowania 180 2. Tryb zawarcia 184 3. Wymogi formalne 190 3.1. Forma 190 3.2. Wpis do rejestru znaków towarowych 193 4. Problem jakości towarów wprowadzanych do obrotu przez licencjobiorcę 200
Rozdział III Pozycja prawna stron 207
1. Uwagi ogólne 207 2. Pozycja prawna licencjodawcy względem licencjobiorcy 210 2.1. Prawo do pobierania opłat licencyjnych i ich wysokość 210 2.2. Prawo dalszego używania znaku towarowego i udzielania dalszych licencji 215 2.3. Prawo kontroli działań licencjobiorcy 217 2.4. Prawo do żądania umieszczenia wzmianki o licencji 219 2.5. Obowiązek znoszenia używania znaku towarowego przez licencjobiorcę 221 2.6. Obowiązek utrzymania prawa do znaku towarowego 222 3. Pozycja prawna licencjobiorcy względem licencjodawcy 226 3.1. Prawo używania znaku towarowego 226 3.2. Obowiązek używania znaku towarowego 230 3.3. Prawo udzielania sublicencji 234 3.4. Obowiązek powiadomienia o działaniach osób trzecich naruszających prawo do znaku towarowego 237 3.5. Obowiązek nieagresji 238 4. Pozycja prawna stron względem osób trzecich 239 4.1. Wyłączność używania znaku towarowego 240 4.2. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego 241 4.3. Następstwo prawne stron 254
Rozdział IV Zasady odpowiedzialności stron 261
1. Uwagi ogólne 261 2. Nawiązanie stosunku licencyjnego 262 3. Stosunek licencyjny 268 4. Ustanie stosunku licencyjnego 273
Rozdział V Kwalifikacja licencji 281
1. Uwagi ogólne 281 2. Charakter licencji 284 2.1. Przesłanki wyodrębnienia poszczególnych postaci czynności prawnych 284 2.2. Dotychczasowe próby zaszeregowania licencji 289 2.3. Licencja jako obciążenie prawa do znaku towarowego 300 2.4. Skutki licencji 304
Wnioski 309
Wykaz ważniejszej literatury 315

BESTSELLERY