Likwidacja spółki kapitałowej. Prawo, podatki, rachunkowość - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Likwidacja spółki kapitałowej. Prawo, podatki, rachunkowość - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5307-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
3,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
139,00
Cena w punktach Virtualo:
13900 pkt.

Pełny opis

Ś Książka prezentuje problematykę likwidacji spółek kapitałowych w sposób kompleksowy, pozwalający na zrozumienie związków występujących między poszczególnymi fazami i płaszczyznami tego procesu. Opracowanie zawiera wiele cennych wskazówek praktycznych poruszane zagadnienia odnoszą się do problemów, z którymi Autorzy zetknęli się w swojej praktyce zawodowej. Ś W publikacji omówiono m.in.: zasady funkcjonowania spółek kapitałowych i uwarunkowania ekonomiczne decyzji właścicieli o ich likwidacji, czynności likwidacyjne z uwzględnieniem wygaszania działalności gospodarczej, zbywania majątku oraz zaspokajania wierzycieli, zasady sporządzania sprawozdań fi nansowych w okresie likwidacji, problemy podatkowe występujące w toku likwidacji, zasady odpowiedzialności likwidatora. Ś Przydatnym uzupełnieniem pracy jest aneks zawierający wzory dokumentów wykorzystywanych w procesie likwidacji. Ś Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla likwidatorów stających nierzadko przed trudnymi do rozwikłania problemami, które pojawiają się w toku likwidacji spółek. Będzie przydatna także dla doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz biegłych rewidentów. Ze względu na szereg podobieństw z postępowaniami upadłościowymi książka może stanowić również wsparcie w pracy syndyków.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13
Rozdział I Podstawy formalnoprawne i ekonomiczne likwidacji spółki 15
1. Charakterystyka spółek kapitałowych 15
1.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15
1.2. Spółka akcyjna 16
1.3. Spółka powstała w drodze komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 20
1.4. Nadzór korporacyjny 22
2. Decyzja o likwidacji spółki 23
3. Zdolność upadłościowa 31
4. Likwidacja z wniosku kuratora sądowego 34
5. Podstawowe informacje o likwidacji spółki 36
5.1. Rozwiązanie spółki 36
5.2. Procedura likwidacji spółki 38
5.3. Likwidatorzy 41
6. Ustanie bytu prawnego spółki 45
6.1. Wykreślenie spółki z rejestru po likwidacji 45
6.2. Zobowiązania spółki nieistniejącej 48
6.3. Uchylenie likwidacji 49
6.4. Utrata bytu prawnego bez likwidacji 49
6.5. Majątek nieobjęty likwidacją 51
Rozdział II Czynności likwidacyjne 52
1. Czynności wstępne 52
2. Zakończenie bieżących interesów 54
3. Likwidacja majątku 58
3.1. Sprzedaż nieruchomości 58
3.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa 62
3.3. Sprzedaż innych składników majątkowych 63
3.4. Likwidacja majątku w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji 63
3.5. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 64
3.6. Sprzedaż mieszkań "zakładowych" 66
4. Ściągnięcie wierzytelności 66
5. Zaspokojenie wierzycieli 78
5.1. Wprowadzenie 78
5.2. Wykonanie zobowiązania 79
5.3. Złożenie do depozytu sądowego 85
5.4. Modyfikacja i wygaszenie zobowiązania 87
5.5. Potrącenie w postępowaniu upadłościowym 94
5.6. Odnowienie (nowacja) 96
5.7. Zwolnienie z długu 97
5.8. Zakaz modyfikacji stosunku prawnopodatkowego 97
5.9. Cesja wierzytelności w trakcie postępowania egzekucyjnego 99
6. Archiwizacja dokumentacji 99
7. Sprawy pracownicze 104
7.1. Zniesienie ograniczeń rozwiązywania stosunku pracy 104
7.2. Przejęcie zakładu pracy 105
7.3. Pomoc Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 107
7.4. Rozwiązanie umów o pracę 109
7.5. Dokumentacja z zakresu bhp 112
8. Zakończenie likwidacji 112
9. Mienie polikwidacyjne 114
Rozdział III Sprawozdawczość finansowa i ewidencja księgowa 117
1. Rok obrotowy i dzień bilansowy 117
2. Sprawozdawczość finansowa 120
3. Inwentaryzacja majątku 129
4. Kapitał intelektualny 133
5. Wycena aktywów 136
6. Aktualizacja należności 143
7. Wycena pasywów 145
8. Bilans otwarcia a sprawozdanie finansowe 150
Rozdział IV Problemy podatkowe w postępowaniach likwidacyjnych 152
1. Wprowadzenie 152
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 153
2.1. Rok podatkowy 153
2.2. Odpisy aktualizacyjne 154
2.3. Sprzedaż przedsiębiorstwa i części przedsiębiorstwa 156
2.4. Straty związane z likwidacją środków trwałych 160
2.5. Spisanie nakładów w obcym środku trwałym 163
2.6. Straty z likwidacji środków obrotowych 164
2.7. Sprzedaż składników majątku 166
2.8. Mienie polikwidacyjne 166
3. Podatek od towarów i usług 170
3.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 170
3.2. Sprzedaż nieruchomości 172
3.3. Sprzedaż ruchomości 179
3.4. Sprzedaż wierzytelności 180
3.5. Mienie polikwidacyjne 184
4. Podatek od nieruchomości 187
4.1. Podatnik podatku od nieruchomości 187
4.2. Przedmiot opodatkowania 189
4.3. Zaprzestanie albo niewykonywanie działalności gospodarczej 194
4.4. Powstanie i ustanie obowiązku podatkowego 198
4.5. Obowiązki informacyjne, powstanie zobowiązania podatkowego i zapłata podatku od nieruchomości 200
5. Odpowiedzialność nabywcy majątku 202
Rozdział V Odpowiedzialność likwidatora 204
1. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów kodeksu spółek handlowych 204
2. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze 210
3. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa podatkowego 212
4. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa bilansowego 216
5. Odpowiedzialność likwidatora jako pracodawcy 217
6. Odpowiedzialność karna 222
Aneks 237
1. Ogłoszenie kuratora o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji 237
2. Uchwała o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji 238
3. Ogłoszenie w Dziale I Monitora Sądowego i Gospodarczego o otwarciu likwidacji 239
4. Zgłoszenie wierzytelności 240
5. Bilans otwarcia likwidacji (1) 241
6. Bilans otwarcia likwidacji (2) 247
7. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego 253
8. Regulamin aukcji 254
9. Ogłoszenie o aukcji 258
10. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży wierzytelności 260
11. Umowa sprzedaży udziałów w spółce 261
12. Regulamin zwolnień grupowych 263

BESTSELLERY