Facebook - konwersja

MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III - ebook

Wydawnictwo:
Data wydania:
28 marca 2012
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
49,00

MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III - ebook

Sprawdź nowe IV. wydanie tej książki »

---

Odkryj najbardziej efektywne narzędzie do rozwiązywania
złożonych problemów matematycznych, ekonomicznych i inżynierskich!

 • Poznaj składniki pakietu MATLAB®
 • Naucz się zasad programowania w tym środowisku
 • Przygotuj elementy graficzne i interfejsy użytkownika
 • Wykorzystaj biblioteki Toolbox
 • Przeprowadź symulację procesów w Simulinku®

MATLAB® to środowisko przeznaczone do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, ekonomicznych i inżynierskich. Stało się już niemal standardem i jednym z podstawowych narzędzi pracy naukowców, inżynierów oraz analityków finansowych. MATLAB® znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach – od matematyki, poprzez finanse, aż po nauki biologiczne. Dzięki wydajnym algorytmom obliczeniowym i mechanizmom analizy wyników środowisko to umożliwia szybkie i efektywne przeprowadzanie złożonych obliczeń i prezentację wyników w postaci grafiki dwu- i trójwymiarowej.

Sprawne korzystanie z MATLAB-a® wymaga opanowania wielu aspektów programu. Dzięki książce "MATLAB® i Simulink®. Poradnik użytkownika. Wydanie III " poznasz wszystkie najważniejsze zagadnienia, związane z wykorzystaniem tego środowiska. Nawet jeśli zaczynasz swoją przygodę w tej dziedzinie, poradnik ten pozwoli Ci szybko stać się zaawansowanym użytkownikiem pakietu. Książka wprowadzi Cię w podstawowe zagadnienia związane z obliczaniem złożonych wyrażeń matematycznych, rozwiązywaniem równań i tworzeniem wykresów. Poznasz metody numerycznego wyznaczania wyników i przybliżania przebiegów funkcji. Nauczysz się też korzystać z bibliotek MATLAB-a i używać pakietu Simulink.

 • Szczegółowy opis środowiska MATLAB
 • Zasady tworzenia Mplików
 • Zestawienie typów danych wykorzystywanych w MATLAB-ie
 • Zaawansowane funkcje do tworzenie wykresów, interfejsów użytkownika oraz przetwarzania obrazów
 • Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych i liniowych, całkowania, różniczkowania, interpolacji i aproksymacji funkcji oraz wiele innych
 • Opis przygotowania obliczeń równoległych na procesorze wielordzeniowym
 • Opis języka Embedded MATLAB® (programowanie systemów wbudowanych) oraz bibliotek Control System Toolbox, System Identification Toolbox i innych
 • Szczegółowy opis pakietu Simulink®

Wkrocz w świat zaawansowanej matematyki z pakietem MATLAB®!

Spis treści

1. WSTĘP (19)

 • 1.1 Środowisko MATLAB/Simulink (21)
 • 1.2 Wykorzystanie pakietu MATLAB/Simulink (23)
  • 1.2.1 Obliczenia naukowe i techniczne (24)
  • 1.2.2 Projektowanie z wykorzystaniem modeli (25)
  • 1.2.3 Zastosowania środowiska MATLAB/Simulink (26)
 • 1.3 Student Version - MATLAB i Simulink dla studentów (27)
 • 1.4 MATLAB w internecie (28)
  • 1.4.1 Informacje dodatkowe (29)
 • 1.5 MATLAB i Simulink w książkach (30)

2. PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE MATLAB (31)

 • 2.1 Pierwsza sesja w programie MATLAB (31)
  • 2.1.1 Początek i zakończenie pracy z MATLAB-em (31)
  • 2.1.2 Pulpit MATLAB i jego okna (32)
  • 2.1.3 Przykłady poleceń (33)
  • 2.1.4 Shortcuts, czyli skróty (34)
 • 2.2 MATLAB jako kalkulator graficzny (35)
  • 2.2.1 Wyrażenia matematyczne i zmienna ans (35)
  • 2.2.2 Wektory i macierze w przestrzeni roboczej (35)
  • 2.2.3 Obliczanie wartości wyrażeń matematycznych (36)
  • 2.2.4 Błędy w zapisie wyrażeń i ich poprawianie (37)
  • 2.2.5 Formaty wyprowadzania liczb (38)
  • 2.2.6 Proste wykresy funkcji dwu-i trójwymiarowej: ezplot (39)
  • 2.2.7 Wykres dla danych w postaci wektora: plot (40)
  • 2.2.8 Dodawanie, mnożenie i dzielenie w MATLAB-ie (41)
  • 2.2.9 Rozwiązywanie układu równań algebraicznych (42)
 • 2.3 Zmienne w programie MATLAB (44)
  • 2.3.1 Przeglądanie zmiennych: Workspace Browser (44)
  • 2.3.2 Liczby zespolone (45)
  • 2.3.3 Zapisywanie zmiennych w plikach, MAT-pliki (46)
  • 2.3.4 Wczytywanie danych z pliku, MAT-pliki (47)
  • 2.3.5 Usuwanie zmiennych z przestrzeni roboczej (48)
 • 2.4 Dwukropek - operator generowania wektorów (48)
  • 2.4.1 Generowanie wektorów (49)
  • 2.4.2 Wybór żądanych wierszy, kolumn i elementów tablicy (49)
  • 2.4.3 Wektory i macierze: przykłady użycia notacji dwukropkowej (50)
 • 2.5 Funkcje arytmetyczne, trygonometr. i specjalne (52)
  • 2.5.1 Funkcje arytmetyczne i trygonometryczne (52)
  • 2.5.2 Funkcje specjalne (55)
 • 2.6 Operatory arytmetyczne i logiczne (56)
  • 2.6.1 Operatory arytmetyczne dla tablic i macierzy (57)
   • 2.6.1.1 Priorytety operatorów arytmetycznych (57)
   • 2.6.1.2 Operacje na macierzach i notacja kropkowa (58)
  • 2.6.2 Przykłady operacji macierzowych i tablicowych (58)
   • 2.6.2.1 Przykłady mnożenia wektorów (58)
   • 2.6.2.2 Dzielenie macierzowe i tablicowe (59)
   • 2.6.2.3 Operatory potęgowania macierzy i tablic (60)
   • 2.6.2.4 Sprzężenie i transponowanie macierzy zespolonej (61)
  • 2.6.3 Relacje, operatory i funkcje logiczne (61)
   • 2.6.3.1 Relacje i wyrażenia logiczne - przykłady (61)
  • 2.6.4 Funkcje logiczne (64)
  • 2.6.5 Zapisanie przebiegu sesji MATLAB-a (65)
 • 2.7 Znaki i nazwy specjalne (66)
 • 2.8 System pomocy (68)

3. PROGRAMOWANIE W PROGRAMIE MATLAB (71)

 • 3.1 M-pliki skryptowe (71)
  • 3.1.1 Tworzenie M-pliku w edytorze programu MATLAB (72)
   • 3.1.1.1 Zapisanie i wykonanie poleceń z edytora MATLAB (73)
   • 3.1.1.2 Polecenia z okna History (73)
 • 3.2 M-pliki funkcyjne (73)
  • 3.2.1 Przygotowanie nowej M-funkcji w edytorze (74)
  • 3.2.2 Wywołanie M-pliku funkcyjnego (75)
  • 3.2.3 Zmienne lokalne i globalne (75)
  • 3.2.4 Subfunkcje (76)
  • 3.2.5 Funkcje prywatne (77)
  • 3.2.6 Funkcje zagnieżdżone (78)
  • 3.2.7 Funkcja anonimowa (80)
  • 3.2.8 Function Browser (80)
  • 3.2.9 Priorytet wywołania funkcji (82)
 • 3.3 Instrukcje sterujące przebiegiem programu (82)
  • 3.3.1 Instrukcje warunkowe if (83)
  • 3.3.2 Instrukcje iteracyjne: while i for (84)
  • 3.3.3 Instrukcja wyboru switch (86)
 • 3.4 Wykrywanie błędów w M-plikach (88)
  • 3.4.1 Lokalizacja błędów w M-pliku (88)
  • 3.4.2 Błędy syntaktyczne i błędy wykonania (89)
  • 3.4.3 Programowa obsługa błędów try-catch-end (89)
 • 3.5 Debuger i profiler (90)
  • 3.5.1 Praca z debugerem (90)
   • 3.5.1.1 Wyświetlanie i edytowanie wartości zmiennych (91)
   • 3.5.1.2 Rozpoczęcie pracy z debugerem, wstawianie pułapki (91)
   • 3.5.1.3 Przykład wykorzystania debugera (92)
   • 3.5.1.4 Stan wstrzymania obliczeń (93)
   • 3.5.1.5 Przykłady poleceń debugera (93)
  • 3.5.2 Optymalizacja programu z użyciem profilera (94)
 • 3.6 Obsługa plików i folderów (96)
  • 3.6.1 Wykonywanie poleceń systemu operacyjnego (97)
  • 3.6.2 Folder aktualny i ścieżki dostępu: Path (97)
  • 3.6.3 Rodzaje plików w MATLAB-ie (98)
  • 3.6.4 Zewnętrzne pliki z danymi (100)
  • 3.6.5 MEX-pliki, czyli funkcje w C i Fortranie (101)
 • 3.7 Uwagi dla zaawansowanego użytkownika (101)
  • 3.7.1 Zaawansowane funkcje edytora i pulpitu (101)
   • 3.7.1.1 Tworzenie kodu w edytorze z użyciem Cell Mode (101)
   • 3.7.1.2 Dostrajanie parametrów liczbowych w trybie Cell Mode (102)
   • 3.7.1.3 Kotwiczenie edytora w panelu programu MATLAB (103)
   • 3.7.1.4 Wywołanie funkcji bezpośrednio z edytora (103)
   • 3.7.1.5 Uproszczony raport, czyli publikowanie M-pliku (103)
  • 3.7.2 Zasady efektywnego stylu programowania (104)
  • 3.7.3 Myszka czy klawiatura (106)
  • 3.7.4 Przygotowanie środowiska do pracy w MATLAB-ie (106)
  • 3.7.5 Funkcje: eval i feval (107)
  • 3.7.6 Funkcje o zmiennej liczbie parametrów (108)
   • 3.7.6.1 Zmienne: nargin, nargout, varargin, varargout (108)

4. GRAFIKA W MATLAB-ie (111)

 • 4.1 Wykresy dwuwymiarowe (112)
  • 4.1.1 Funkcja plot (112)
  • 4.1.2 Ezplot i inne podobne funkcje graficzne (113)
  • 4.1.3 Kolory, rodzaje linii i komentarze na wykresach (115)
  • 4.1.4 Wybór osi wykresu (118)
  • 4.1.5 Podział okna i modyfikowanie rysunków (118)
 • 4.2 Rysunki trójwymiarowe (121)
  • 4.2.1 Wykresy funkcji (121)
  • 4.2.2 Wizualizacja wolumetryczna wektorów i skalarów (124)
 • 4.3 Interaktywne tworzenie i edycja rysunków (127)
  • 4.3.1 Przykład: przygotowanie danych i wykonanie wykresu (127)
  • 4.3.2 Interaktywna edycja wykresów z użyciem ikon okna Figure (129)
  • 4.3.3 Narzędzia interaktywne: Plot Tools (130)
   • 4.3.3.1 Okno Figure Palette (130)
  • 4.3.4 Okno Plot Browser (132)
  • 4.3.5 Edycja osi, linii i tekstu w Property Editor i Inspector (132)
  • 4.3.6 Generowanie M-pliku tworzącego wykres (134)
  • 4.3.7 Przenoszenie rysunków i zapisywanie do pliku (135)
  • 4.3.8 Drukowanie rysunków (135)
  • 4.3.9 Zmiana proporcji i wymiarów wydruku (136)
  • 4.3.10 Przenoszenie rysunków do innych aplikacji (136)

5. TYPY DANYCH W MATLAB-ie (139)

 • 5.1 Typy danych (139)
  • 5.1.1 Typy danych użyte w przykładach (145)
 • 5.2 Macierze pełne i macierze rzadkie (146)
  • 5.2.1 Generowanie macierzy (146)
  • 5.2.2 Wybrane funkcje macierzowe (146)
  • 5.2.3 Macierze rzadkie (148)
  • 5.2.4 Operacje na macierzach rzadkich (150)
  • 5.2.5 Uwagi dotyczące stosowania macierzy rzadkich (151)
 • 5.3 Łańcuchy i tablice znakowe (153)
 • 5.4 Tablice wielowymiarowe (155)
  • 5.4.1 Tworzenie tablic przez indeksowanie (156)
  • 5.4.2 Tworzenie tablic przez doklejanie warstw (157)
 • 5.5 Tablice komórkowe (158)
 • 5.6 Struktury (160)
  • 5.6.1 Tworzenie struktury przez przypisanie (160)
  • 5.6.2 Tworzenie struktury z użyciem funkcji struct (161)
  • 5.6.3 Funkcje obsługujące struktury (161)
 • 5.7 Programowanie obiektowo zorientowane (163)
  • 5.7.1 Przykład: klasy i obiekty (163)
  • 5.7.2 Definiowanie klasy (165)
   • 5.7.2.1 Funkcja isa (167)
  • 5.7.3 Tworzenie obiektu i jego własności (167)
  • 5.7.4 Metody set i get (168)
  • 5.7.5 Trasa: przykład metody do obsługi obiektu (168)
  • 5.7.6 Funkcje konwersji typów i klas (169)
 • 5.8 Przeciążanie funkcji i operatorów (170)
  • 5.8.1 Reguły wyboru operatora lub funkcji (170)
  • 5.8.2 Przeciążanie w Control System Toolbox (171)
 • 5.9 Dziedziczenie klas obiektów (172)

6. GRAFICZNY INTERFEJS (GUI) ORAZ UCHWYTY (175)

 • 6.1 Hierarchia obiektów grafiki MATLAB-a (175)
  • 6.1.1 Struktura obiektów Handle Graphics (178)
 • 6.2 Interfejs graficzny użytkownika (GUI) (180)
  • 6.2.1 Obiekt UIcontrol (181)
  • 6.2.2 Obiekt UItable (182)
  • 6.2.3 Przykład interfejsu GUI: krzywe Lissajous (182)
  • 6.2.4 Pole wywołania zwrotnego Callback (184)
 • 6.3 GUIDE - interaktywne tworzenie interfejsu GUI (185)
  • 6.3.1 Przykład zastosowania interfejsu GUI do wykresów (185)
  • 6.3.2 Dodawanie i aranżacja obiektów graficznych (186)
  • 6.3.3 Programowanie interfejsu GUI - atrybuty obiektów (187)
  • 6.3.4 Programowanie interfejsu GUI - wywołania zwrotne (188)
  • 6.3.5 Przekazywanie dodatkowego parametru przez funkcję zagnieżdżoną (190)
  • 6.3.6 Zalety użycia uchwytu zamiast nazwy funkcji (190)
  • 6.3.7 Inne elementy GUI (191)

7. PRZETWARZANIE OBRAZÓW (193)

 • 7.1 Zapis i odczyt obrazów, liczby 8-i 16-bitowe bez znaku (193)
 • 7.2 Grafika 24-bitowa (true color) (195)
 • 7.3 Obrazy indeksowane i ich barwa (196)
  • 7.3.1 Palety barw (196)
   • 7.3.1.1 Obrazy indeksowane (198)
  • 7.3.2 Obrazy w skali szarości i zabarwione (199)
   • 7.3.2.1 Przekodowanie obrazów stało-i zmiennoprzecinkowych (199)
 • 7.4 Przetwarzanie obrazów rastrowych (200)
  • 7.4.1 Przygotowanie obrazu do testów (201)
  • 7.4.2 Przetwarzanie punktowe: negatyw (201)
  • 7.4.3 Przetwarzanie punktowe: rozjaśnianie i przyciemnianie (202)
   • 7.4.3.1 Przyciemnianie obrazu rastrowego (202)
  • 7.4.4 Operacje logiczne: binaryzacja (203)
  • 7.4.5 Operacje arytmetyczne. Filtry (204)
   • 7.4.5.1 Filtry dolnoprzepustowe (205)
   • 7.4.5.2 Filtry górnoprzepustowe (206)
   • 7.4.5.3 Inne filtry (207)
 • 7.5 Światło, odbicia i tekstury (207)
  • 7.5.1 Źródła światła i odbicia (208)
  • 7.5.2 Tekstura - nakładanie obrazu na powierzchnię (209)

8. METODY NUMERYCZNE (211)

 • 8.1 Równania algebry liniowej (211)
  • 8.1.1 Przykład rozwiązania równania liniowego z liczbami zespolonymi (213)
  • 8.1.2 Równania liniowe źle uwarunkowane (214)
  • 8.1.3 Sprawdzenie poprawności rozwiązań (215)
 • 8.2 Równania różniczkowe zwyczajne (215)
  • 8.2.1 Zadanie początkowe, solvery odeXX (215)
  • 8.2.2 Wybór parametrów dla solvera odeXX (216)
  • 8.2.3 Przykład rozwiązania równania różniczkowego zwyczajnego III rzędu (217)
   • 8.2.3.1 Rozwiązanie numeryczne z użyciem solvera odeXX (217)
   • 8.2.3.2 Rozwiązanie analityczne z użyciem Symbolic Math Toolbox (219)
   • 8.2.3.3 Modelowanie równania różniczkowego w Simulinku (220)
   • 8.2.3.4 Uruchomienie symulacji modelu Simulinka w oknie MATLAB (220)
  • 8.2.4 Modyfikowanie parametrów solvera odeXX (221)
  • 8.2.5 Wpływ parametrów solvera na poprawność obliczeń (223)
  • 8.2.6 Algorytmy dla układów źle uwarunkowanych (225)
 • 8.3 Inne równania różniczkowe i cząstkowe (227)
  • 8.3.1 Zadanie brzegowe (227)
  • 8.3.2 Równania różniczkowe zwyczajne z opóźnieniem (228)
  • 8.3.3 Równania różniczkowe cząstkowe (229)
 • 8.4 Całkowanie i różniczkowanie (230)
  • 8.4.1 Całkowanie numeryczne (230)
  • 8.4.2 Całkowanie analityczne - Symbolic Math Toolbox (231)
  • 8.4.3 Różniczkowanie numeryczne i analityczne (232)
  • 8.4.4 Dekompozycja macierzy (233)
   • 8.4.4.1 Dekompozycja LU (234)
   • 8.4.4.2 Rozkład Cholesky'ego (234)
   • 8.4.4.3 Dekompozycja QR (234)
   • 8.4.4.4 Dekompozycja SVD (235)
  • 8.4.5 Równania o nadmiernej lub zbyt małej liczbie danych (236)
  • 8.4.6 Wartości i wektory własne (237)
 • 8.5 Analiza funkcji (238)
  • 8.5.1 Rozwiązywanie równań nieliniowych (239)
  • 8.5.2 Równanie nieliniowe źle uwarunkowane (241)
  • 8.5.3 Wielomian i funkcje wielomianowe (243)
 • 8.6 Interpolacja i aproksymacja (244)
  • 8.6.1 Interpolacja i aproksymacja wielomianowa (244)
  • 8.6.2 Funkcja sklejana - spline function (245)
  • 8.6.3 Przykład interpolacji i aproksymacji (245)
  • 8.6.4 Okno interfejsu: Basic Fitting (247)
 • 8.7 Analiza statystyczna (247)
 • 8.8 Analiza sygnałów (249)
  • 8.8.1 Przykład analizy przebiegu odkształconego (250)
  • 8.8.2 Interfejs użytkownika w analizie sygnałów (251)
 • 8.9 Filtry analogowe i cyfrowe (252)
  • 8.9.1 Filtry analogowe (252)
  • 8.9.2 Filtry cyfrowe (253)

9. ROZSZERZENIA - BIBLIOTEKI TOOLBOX (257)

 • 9.1 Obliczenia równoległe w pakiecie MATLAB (258)
  • 9.1.1 Obliczenia równoległe na komputerze wieloprocesorowym lub z procesorem wielordzeniowym (258)
  • 9.1.2 Biblioteki toolbox z bezpośrednim wsparciem dla obliczeń równoległych (260)
  • 9.1.3 Obliczenia równoległe z użyciem wielu komputerów (261)
 • 9.2 Embedded MATLAB (261)
 • 9.3 Biblioteka Control System Toolbox (262)
  • 9.3.1 Ciągłe i dyskretne modele LTI (263)
   • 9.3.1.1 Systemy MIMO (264)
  • 9.3.2 Model dyskretny i równanie w dziedzinie czasu (265)
  • 9.3.3 Przekształcanie modelu ciągłego na dyskretny i odwrotnie (266)
  • 9.3.4 Pobieranie danych z modelu LTI (267)
  • 9.3.5 Pola obiektu LTI i ich modyfikowanie (268)
  • 9.3.6 Zmiana nazwy zmiennej w polu Variable (269)
  • 9.3.7 Badanie właściwości modelu (270)
   • 9.3.7.1 Badanie właściwości modelu z użyciem LTI Viewer (270)
  • 9.3.8 Synteza regulatora w Control System Toolbox (271)
   • 9.3.8.1 Synteza regulatora z użyciem SISO Design Tool (273)
   • 9.3.8.2 Automatyczne dostrajanie regulatora w SISO DesignTool (275)
 • 9.4 Biblioteka System Identification Toolbox (276)
  • 9.4.1 Przykład: wczytanie danych z pliku dryer2.mat (278)
  • 9.4.2 Wstępne przetwarzanie danych (279)
  • 9.4.3 Modele dyskretne i estymacja odpowiedzi obiektu (280)
  • 9.4.4 Operator opóźnienia (280)
  • 9.4.5 Identyfikacja parametrów modelu dyskretnego (281)
   • 9.4.5.1 Model korelacyjny i częstotliwościowy (281)
   • 9.4.5.2 Modele parametryczne dyskretne (282)
  • 9.4.6 Weryfikacja modeli (283)
  • 9.4.7 Zapis i wykorzystanie zidentyfikowanego modelu (283)
 • 9.5 Optimization Toolbox (283)
 • 9.6 Biblioteka Symbolic Math Toolbox (285)
  • 9.6.1 Rozwiązanie analityczne (286)
 • 9.7 Biblioteka Data Acquisition Toolbox (286)
 • 9.8 Biblioteka Gauges Blockset (288)

10. Simulink - PAKIET DO SYMULACJI (291)

 • 10.1 Jak pracować z Simulinkiem? (291)
 • 10.2 Co zawiera Simulink? (292)
  • 10.2.1 Biblioteki bloków (294)
  • 10.2.2 Algorytmy numeryczne (298)
 • 10.3 Jak pracuje Simulink? (300)
 • 10.4 Budowa modeli i uruchamianie symulacji (301)
  • 10.4.1 Edytor graficzny Simulinka (302)
  • 10.4.2 Pierwsza sesja z Simulinkiem (304)
  • 10.4.3 Druga sesja z Simulinkiem (307)
  • 10.4.4 Debuger i inne narzędzia opcji Tools (313)
 • 10.5 Co to jest S-funkcja? (316)
 • 10.6 Podsystemy - blok Subsystem (317)
  • 10.6.1 Przykład modelu definiowane go graficznie (317)
  • 10.6.2 Zasady tworzenia podsystemów (318)
  • 10.6.3 Maskowanie podsystemów (320)
 • 10.7 Tworzenie własnych bibliotek bloków (323)
 • 10.8 Dodatkowe oprogramowanie i biblioteki bloków (325)
  • 10.8.1 Projektowanie i analiza układów sterowania (326)
  • 10.8.2 Wizualizacja danych i procesów symulacji (332)
  • 10.8.3 Modelowanie fizyczne (335)
   • 10.8.3.1 SimPowerSystems (337)
   • 10.8.3.2 SimMechanics (341)
 • 10.9 State?ow - systemy sterowane zdarzeniami (343)
  • 10.9.1 Simulink i blok State?ow Chart (344)
  • 10.9.2 State?ow Chart Editor (344)
  • 10.9.3 Diagram stanu (346)
  • 10.9.4 Urządzenie docelowe (347)

11. DODATEK - ELEMENTY ŚRODOWISKA MATLAB (351)

 • 11.1 Rodzina produktów MATLAB-a (351)
  • 11.1.1 Matematyka i optymalizacja (352)
  • 11.1.2 Statystyka i analiza danych (352)
  • 11.1.3 Projektowanie i analiza układów sterowania (354)
  • 11.1.4 Przetwarzanie sygnałów i telekomunikacja (355)
  • 11.1.5 Przetwarzanie obrazów i sygnałów wideo (357)
  • 11.1.6 Testowanie i pomiary (357)
  • 11.1.7 Biologia komputerowa (358)
  • 11.1.8 Obliczenia finansowe (359)
  • 11.1.9 Tworzenie i udostępnianie aplikacji (360)
  • 11.1.10 Aplikacje dla systemów docelowych (360)
  • 11.1.11 Bazy danych (interfejs) i generowanie raportów (361)
 • 11.2 Rodzina produktów Simulinka (361)
  • 11.2.1 Modele stałoprzecinkowe (362)
  • 11.2.2 Projektowanie z wykorzystaniem zdarzeń (362)
  • 11.2.3 Modelowanie fizyczne (363)
  • 11.2.4 Wizualizacja wyników symulacji (364)
  • 11.2.5 Projektowanie i analiza systemów sterowania w Simulinku (365)
  • 11.2.6 Przetwarzanie sygnałów w Simulinku (365)
  • 11.2.7 Generowanie kodu czasu rzeczywistego (366)
  • 11.2.8 Szybkie prototypowanie i symulacja HiL (367)
  • 11.2.9 Weryfikacja, walidacja i testowanie kodu z modeli Simulinka (368)
  • 11.2.10 Weryfikacja kodu z użyciem narzędzi PolySpace (369)
 • 11.3 Oferty innych producentów (369)

SPIS LITERATURY (371)

SKOROWIDZ (373)

Kategoria: Programowanie
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-246-5085-9
Rozmiar pliku: 5,3 MB

BESTSELLERY

Kategorie: