Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3629-1
Język:
Polski
Data wydania:
7 lutego 2012
Rozmiar pliku:
2,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
129,00
Cena w punktach Virtualo:
12900 pkt.

Pełny opis

Książka przedstawia zagadnienia procesowe związane z pracą sędziego w sprawach o wykroczenia. Praca sędziego orzekającego w tych sprawach wymaga dobrej znajomości nie tylko przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ale także kodeksu postępowania karnego oraz umiejętności łącznego ich stosowania. Dlatego w opracowaniu przedstawiono procedurę wykroczeniową w połączeniu z procedurą karną i wyjaśniono, jak korzystać z tych regulacji. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty stosowania przepisów, dlatego przedstawiono przykłady czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych oraz propozycje formułowania treści poszczególnych rozstrzygnięć.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla sędziów orzekających w sądach rejonowych oraz w sądach odwoławczych w sprawach o wykroczenia. Może też służyć jako materiał szkoleniowy dla aplikantów i studentów prawa, a także jako źródło wiedzy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla osób wykonujących zawody prawnicze.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW 9
Wprowadzenie 11
Rozdział I Zagadnienia ogólne 13
1. Uwagi wstępne 13
2. "Odpowiednie" stosowanie przepisów 14
3. Właściwość i skład sądu 16
3.1. Właściwość sądu 16
3.2. Skład sądu 21
4. Wyłączenie sędziego 22
5. Strony, obrońcy i pełnomocnicy 26
5.1. Uwagi ogólne 26
5.2. Oskarżyciel publiczny 27
5.3. Oskarżyciel posiłkowy 31
5.4. Obwiniony 40
5.5. Obrońcy i pełnomocnicy 41
6. Rodzaje rozstrzygnięć i zasady ich wydawania 51
7. Sprostowanie orzeczenia lub zarządzenia 58
8. Utrwalanie przebiegu czynności procesowych 59
9. Doręczenia 65
10. Środki przymusu 68
10.1. Uwagi ogólne 68
10.2. Zatrzymanie na podstawie art. 45 § 1 k.p.w. 68
10.3. Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów 72
10.4. Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu 74
Rozdział II Czynności wyjaśniające 79
Rozdział III Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 83
1. Uwagi ogólne 83
2. Warunki formalne wniosku o ukaranie 84
3. Wszczęcie postępowania lub odmowa wszczęcia 90
4. Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy 93
4.1. Uwagi ogólne 93
4.2. Wniosek oskarżyciela publicznego 98
4.3. Wniosek obwinionego 100
Rozdział IV Rozprawa 102
1. Uwagi ogólne 102
2. Jawność rozprawy 103
3. Ogólny porządek rozprawy 110
4. Przygotowanie do rozprawy 115
Rozdział V Przebieg rozprawy 119
1. Rozpoczęcie rozprawy 119
1.1. Wywołanie sprawy 119
1.2. Udział stron i ich przedstawicieli procesowych 122
1.3. Przeprowadzenie rozprawy w trybie art. 71 § 2 k.p.w. 127
1.4. Rozprawa zaoczna 132
2. Przewód sądowy 134
2.1. Uwagi ogólne 134
2.2. Zaniechanie dalszego postępowania dowodowego 137
2.3. Wniosek obwinionego o skazanie bez dalszego postępowania dowodowego 138
3. Postępowanie dowodowe 140
3.1. Uwagi ogólne 140
3.2. Przebieg postępowania dowodowego 147
4. Przerwa i odroczenie rozprawy 158
5. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu 161
6. Głosy stron 162
Rozdział VI Wyrokowanie 165
1. Uwagi ogólne 165
2. Odroczenie wydania wyroku 165
3. Sporządzenie wyroku na piśmie 167
4. Rodzaje wyroków 169
4.1. Uwagi ogólne 169
4.2. Wyrok skazujący 172
4.3. Wyrok uniewinniający 178
4.4. Wyrok umarzający 180
4.5. Wyrok zaoczny 181
5. Ogłoszenie wyroku 182
6. Przytoczenie ustnych motywów wyroku 183
7. Pouczenie stron o środkach zaskarżenia 184
8. Zakończenie rozprawy 185
9. Uzupełnienie wyroku 186
Rozdział VII Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji 187
Rozdział VIII Środki odwoławcze 195
1. Zasady wnoszenia środków odwoławczych 195
2. Zakres kontroli odwoławczej 204
3. Zakres orzekania sądu odwoławczego 210
4. Przebieg postępowania odwoławczego 216
Rozdział IX Rozprawa apelacyjna 226
1. Przygotowanie do rozprawy apelacyjnej 226
2. Przebieg rozprawy apelacyjnej 228
2.1. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego 231
2.2. Ogłoszenie wyroku 236
3. Sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego 238
Rozdział X Postępowania szczególne 246
1. Uwagi ogólne 246
2. Postępowanie przyspieszone 247
3. Postępowanie nakazowe 254
Rozdział XI Nadzwyczajne środki zaskarżenia 258
1. Kasacja 258
2. Wznowienie postępowania 259
3. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego 265
Rozdział XII Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie 269
Rozdział XIII Koszty postępowania 273
Bibliografia 285
Orzecznictwo 287

BESTSELLERY