Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-865-1
Język:
Polski
Data wydania:
Sierpień 2014
Rozmiar pliku:
3,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
30,00
Cena w punktach Virtualo:
3000 pkt.

Pełny opis

W trakcie procesu inwestycyjnego inwestorzy muszą brać po uwagę oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko. Z pozoru można byłoby sądzić, że określenie ryzyka nie jest aż tak skomplikowane. Jednak uważna analiza problematyki ryzyka i rozkładów stóp zwrotu na rynkach finansowych szybko doprowadza do wniosku, że zagadnienie ryzyka na rynkach finansowych jest o wiele bardziej skomplikowane. W książce zaprezentowane zostały różne miary ryzyka stosowane na współczesnym rynku finansowym, a zwłaszcza na rynku akcji i obligacji. Czytelnik ma możliwość zapoznać się z prostymi i bardziej złożonymi miarami. Zamieszczone liczne przykłady pozwalają na łatwiejsze przyswojenie tematu.

Książka adresowana jest przede wszystkim do początkujących inwestorów - tych, którzy wkraczają w świat wielkich finansów. Dlatego też omówione w niej miary ryzyka wykorzystują głównie zmienną losową skokową. Stosowane we wzorach oznaczenia pochodzą w przeważającej części z tekstów źródłowych - w ten sposób czytelnicy mogą niejako w sposób „płynny” przejść do oryginalnego tekstu w celu poszerzenia swoich wiadomości.

Spis treści

Wstęp

1. Ryzyko inwestycji - wprowadzenie

1.1. Zarządzanie ryzykiem a kontrola ryzyka
1.2. Pomiar ryzyka
1.3. Inwestor racjonalny i nieracjonalny

2. Miary ryzyka na rynku akcji

2.1. Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego i ich zastosowania
2.1.1. Miary zmienności
2.1.2. Semiwariancja i semiodchylenie standardowe
2.1.3. Odchylenie przeciętne stopy zwrotu
2.1.4. Analiza regresji
2.1.5. Ryzyko systematyczne, specyficzne i całkowite
2.2. Miary rozkładu stóp zwrotu
2.2.1. Skośność
2.2.2. Kurtoza
2.2.3. Test Bera-Jarque.a
2.3. Kwantyle rozkładu
2.3.1. Poziom bezpieczeństwa (safety level)
2.3.2. Prawdopodobieństwo nieosiągnięci poziomu aspiracji (aspiration level)
2.3.3. Miary zagrożenia (drawdown)
2.3.4. Kwantyle rozkładu i wartości dystrybuanty w przestrzeni wielowymiarowej
2.4. Inne miary ryzyka
2.4.1. Częstotliwość strat (shortfall risk lub downside frequency) XS
2.4.2. Współczynnik zmienności stopy zwrotu V
2.5. Wybrane miary wykorzystywane dla rozkładów stóp zwrotu innych niż rozkład
normalny
2.5.1. Miara dyspersji (stable dispersion measure)
2.5.2. Współczynnik mean-absolute deviation (MADp)
2.6. Wartość narażona na ryzyko (Value at Risk - VAR)
2.6.1. Wprowadzenie
2.6.2. Sposoby obliczania VAR
2.6.3. Zmiana VAR w czasie oraz główne zalety i wady tej metody
2.6.4. VAR jako narzędzie do zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego
2.6.5. Miary ryzyka z zastosowaniem VAR
2.6.6. Rozszerzenia miary VAR

3. Miary ryzyka na rynku papierów dłużnych

3.1. Rodzaje ryzyka na rynku papierów dłużnych
3.2. Miary ryzyka stosowane na rynku papierów dłużnych
3.2.1. Stopa zwrotu na rynku papierów dłużnych (Yield To Maturity)
3.2.2. Czas trwania obligacji (duration)
3.2.3. Zmodyfikowany czas trwania (modified duration)
3.2.4. Efektywna duracja (effective duration)
3.2.5. Duracja Macaulaya-Weila
3.2.6. Duration portfela i zmodyfikowana duration portfela
3.2.7. Oczekiwana duration na rynku kapitałowym
3.2.8. Wskaźnik czułości portfela na zmianę stóp procentowych na rynku
3.2.9. Wskaźnik nadwyżkowej stopy zwrotu do duracji (reward to duration)
3.2.10. Dolar duration ( D◊ )
3.2.11. Formuła do obliczania wartości duration w każdym momencie czasu
(closed - form formula)
3.2.12. Wypukłość obligacji i zmodyfikowana wypukłość obligacji
3.2.13. Wartość PV01 i DV01
3.3. Czynniki determinujące dochodowość instrumentów dłużnych
3.4. Uwagi na temat krzywych dochodowości
3.5. Ryzyko na rynku walutowym
3.6. Uwagi końcowe dotyczące miar ryzyka na rynku akcji i papierów dłużnych

4. Wybrane miary ryzyka w analizie technicznej

4.1. Poziomy stop loss i take profit
4.2. Miary ryzyka stosowane na wykresach świec japońskich
4.3. Miary ryzyka stosowane w przypadku wstęg Bollingera
4.4. Miary ryzyka stosowane w przypadku kopert cenowych
4.5. Miary ryzyka stosowane w przypadku kanałów cenowych
4.6. Modyfikacja kanałów cenowych . market probability channel
4.7. Modyfikacja sposobu liczenia odchylenia standardowego i jej zastosowanie w AT

5. Rozkłady stóp zwrotu inne niż normalny i ich zastosowanie na rynkach
Finansowych


5.1. Rozkłady alfa stabilne (alfa - stable distribution) S(?, ?, m, c)
5.1.1. Własności ciężkich ogonów, momenty rozkładów stabilnych
5.1.2. CVAR i VAR dla rozkładów alfa stabilnych 1
5.2. Rozkład logarytmicznie normalny
5.3. Rozkład eliptyczny
5.4. Rozszerzenie modelu CAPM z wykorzystaniem semiwariancji
5.5. Spektralne miary ryzyka
5.6. Wybrane metryki miar VAR, CVAR i miar spektralnych ryzyka
5.6.1. VAR
5.6.2. CVAR
5.6.3. Miary spektralne ryzyka

Podsumowanie

Bibliografia

BESTSELLERY