Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-7364-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
3,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
69,00
Cena w punktach Virtualo:
6900 pkt.

Pełny opis

Publikacja stanowi obszerny zbiór tłumaczeń dokumentów obejmujący zarówno teksty konwencji międzynarodowych, dokumentów soft law, jak i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących problematyki ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk i technik biomedycznych. Zaprezentowane dokumenty zostały opatrzone komentarzami autorskimi przybliżającymi przedstawiane zagadnienia.

W książce zawarto szerokie spektrum zagadnień biomedycznych związanych między innymi z:
  • prawami prokreacyjnymi (przerwaniem ciąży, zapłodnieniem pozaustrojowym etc.),
  • eutanazją i zgodą na interwencję medyczną,
  • genetyką,
  • transplantacjami, eksperymentami medycznymi oraz wymogami proceduralnymi dotyczącymi tzw. procesów medycznych,
  • ochroną danych medycznych,
  • zarządzaniem opieką zdrowotną.
  • Adresaci:
    Książka przeznaczona jest dla menedżerów i pracowników służby zdrowia, członków komisji bioetycznych działających przy okręgowych izbach lekarskich oraz uniwersytetach medycznych, jak również przedstawicieli zawodów prawniczych specjalizujących się w prawie medycznym i sędziów orzekających w tego rodzaju sprawach. Powinna także zainteresować pracowników naukowych oraz studentów prawa i medycyny.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Przedmowa 11
Rozdział I Europejska Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym 13
Komentarz autorów 13
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w kontekście Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna) 14
Sprawozdanie wyjaśniające do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w kontekście Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie 24
Rozdział II Protokoły dodatkowe do Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie 56
Komentarz autorów 56
Protokół dodatkowy w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich 57
Protokół dodatkowy w sprawie transplantacji narządów i tkanek pochodzenia ludzkiego 60
Protokół dodatkowy w sprawie badań biomedycznych 68
Protokół dodatkowy w sprawie testów genetycznych wykonywanych w celach medycznych 80
Rozdział III Uniwersalne standardy bioetyczne - deklaracje UNESCO 89
Komentarz autorów 89
Powszechna deklaracja w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka z 11 listopada 1997 r. 90
Międzynarodowa deklaracja w sprawie danych genetycznych człowieka z 16 października 2003 r. 96
Powszechna deklaracja w sprawie bioetyki i praw człowieka z 19 października 2005 r. 108
Rozdział IV Soft law Rady Europy 118
Komentarz autorów 118
Rekomendacja 1418 (1999) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie ochrony praw człowieka i godności osób terminalnie chorych i umierających z 25 czerwca 1999 r. 119
Rekomendacja nr R (99) 21 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie kryteriów zarządzania listami oczekujących i czasem oczekiwania w zakresie opieki zdrowotnej 123
Rekomendacja (2001) 5 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie zarządzania listami oczekujących i czasami oczekiwania na transplantacje 128
Rekomendacja 1626 (2003) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie reformy systemów opieki zdrowotnej w Europie: zasady równości, jakości i wydajności 130
Rekomendacja (2003) 24 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie organizacji opieki paliatywnej 132
Rekomendacja (2004) 7 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie handlu organami 140
Rekomendacja (2006) 18 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie opieki zdrowotnej w wielokulturowym społeczeństwie 144
Rekomendacja (2010) 11 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie wpływu genetyki na organizację świadczeń zdrowotnych oraz szkolenie pracowników służby zdrowia 151
Rekomendacja (2010) 6 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie dobrego zarządzania systemami opieki zdrowotnej 158
Rozdział V Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 168
1. Prawa prokreacyjne 168
Komentarz autorów 168
1.1. Diagnoza prenatalna i preimplantacyjna 169
Wyrok ETPC z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie R. R. v. Polska, skarga nr 27617/04 169
Wyrok ETPC z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Costa i Pavan v. Włochy, skarga nr 54270/10 177
1.2. Prawo do legalnej aborcji i prawo do życia 180
Wyrok ETPC z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Vo v. Francja, skarga nr 53924/00 180
Wyrok ETPC z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Tysiąc v. Polska, skarga nr 5410/03 187
Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie A, B, C v. Irlandia, skarga nr 25579/05 191
Wyrok ETPC z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie Z. v. Polska, skarga nr 46132/08 201
1.3. Prokreacja medycznie wspomagana 204
Wyrok ETPC z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie Evans v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 6339/05 204
Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie Dickson v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 44362/04 208
Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie S.H. i inni v. Austria, skarga nr 57813/00 213
2. Eutanazja i medycznie wspomagane samobójstwo 216
Komentarz autorów 216
Wyrok z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie Pretty v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 2346/02 217
Wyrok ETPC z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie Haas v. Szwajcaria, skarga nr 31322/07 223
Wyrok ETPC z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie Koch v. Niemcy, skarga nr 497/09 226
Wyrok ETPC z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie Gross v. Szwajcaria, skarga nr 67810/10 230
3. Zgoda 232
Komentarz autorów 232
3.1. Zgoda na interwencję medyczną/zabieg medyczny 233
Wyrok ETPC z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie Glass v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 61827/00 233
Wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Jalloh v. Niemcy, skarga nr 54810/00 235
Wyrok ETPC z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie M.A.K. i R.K. v. Zjednoczone Królestwo, skargi nr 45901/05 i 40146/06 239
Wyrok ETPC z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie Arskaya v. Ukraina, skarga nr 45076/05 242
3.2. Badanie ginekologiczne 244
Wyrok ETPC z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie Juhnke v. Turcja, skarga nr 52515/99 244
3.3. Sterylizacja 246
Wyrok ETPC z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie V.C v. Słowacja, skarga nr 18968/07 246
4. Dane medyczne - poufność, brak dostępu 250
Komentarz autorów 250
Wyrok ETPC z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie M.S. v. Szwecja, skarga nr 20837/92 251
Wyrok ETPC z dnia 10 października 2006 r. w sprawie L.L. v. Francja, skarga nr 7508/02 254
Wyrok ETPC z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie K.H. i inni v. Słowacja, skarga nr 32881/04 256
Wyrok ETPC z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Avilkina i inni v. Rosja, skarga nr 1585/09 259
5. Odpowiedzialność za leczenie w szpitalu (w tym śmierć w szpitalu) 262
Komentarz autorów 262
Wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie Calvelli i Ciglio v. Włochy, skarga nr 32967/96 263
Wyrok ETPC z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Byrzykowski v. Polska, skarga nr 11562/05 266
Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie Šilih v. Słowenia, skarga nr 71463/01 269
Wyrok ETPC z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Korogodina v. Rosja, skarga nr 33512/04 272
Wyrok ETPC z dnia 25 września 2012 r. w sprawie Spyra i Kranczowski v. Polska, skarga nr 19764/07 274
Wyrok ETPC z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Mehmet Şentürk i Bekir Şentürk v. Turcja, skarga nr 13423/09 277
Wyrok ETPC z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Csoma v. Rumunia, skarga nr 8759/05 280
6. Pobieranie i przechowywanie próbek oraz profili DNA 281
Komentarz autorów 281
Wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie S. i Marper v. Zjednoczone Królestwo, skargi nr 30562/04 i 30566/044 282
Decyzja ETPC z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie Peruzzo i Martens v. Niemcy, skargi nr 7841/08 i 57900/12 286

BESTSELLERY