Mnemotechniki - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Mnemotechniki - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7850-151-0
Język:
Polski
Data wydania:
17 listopada 2012
Rozmiar pliku:
67 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
45,00
Cena w punktach Virtualo:
4500 pkt.

Pełny opis

 

Dziecko, rozpoczynając naukę w klasie I, wkracza w magiczny świat nabywania nowych wiadomości i umiejętności, kształtuje swój stosunek do wykonywanej pracy, podejmowanych zadań oraz otaczającego świata. Interesuje się tekstem pisanym, co budzi w nim potrzebę rozszyfrowywania informacji występujących w postaci różnorodnych znaków. Jego działania zostają ukierunkowane na opanowanie umiejętności czytania i pisania – form komunikacji stanowiących bardzo ważny i podstawowy cel edukacji, mających między innymi duży wpływ na to, jak będzie przebiegać dalszy proces kształcenia. Ucząc dziecko czytania i pisania, musimy pamiętać o jego indywidualności, czyli trzeba mu umożliwić podążanie własną drogą i we własnym tempie. Nasze zadanie to dobór oraz wskazywanie odpowiednich form i metod osiągania celów, pokonywania trudności oraz motywowania do podejmowania wysiłku. […]

Zaprezentowane w książce badania dotyczą analizy związków między wykorzystanymi mnemotechnikami a zapamiętaniem kształtu liter podobnych, najczęściej mylonych przez dzieci. […]

Książka nie stanowi poszukiwań uniwersalnej metody ułatwiającej naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom, ma jedynie pokazać sposób ułatwiający skuteczne zapamiętywanie kształtów liter podobnych. Mnemotechniki uwzględniają odrębność, niepowtarzalność każdego dziecka oraz umożliwiają mu pokonywanie we własnym tempie trudności w czytaniu i pisaniu, które wynikają z mylenia liter. W związku z tym dziecko z przyjemnością i uśmiechem podróżuje po świecie liter i skutecznie zapamiętuje ich kształt.

Spis treści

 

 

Wstęp; 7

1. Wieloaspektowość problematyki dotyczącej procesu czytania; 11

1.1. Teoretyczne podstawy czytania, pamięci i mnemotechnik – analiza literatury; 11

Czytanie; 11

Pamięć; 15

Mnemotechniki; 19

1.2. Fizjologiczno-psychologiczne podstawy czytania; 22

1.3. Semiotyczne aspekty czytania; 28

1.4. Metody nauki czytania; 32

1.5. Wybrane koncepcje nauki czytania; 35

Koncepcja Mariana Falskiego; 35

Koncepcja Jana Zborowskiego; 37

Koncepcja Ewy i Feliksa Przyłubskich; 39

Koncepcja Heleny Metery; 40

Koncepcja Bronisława Rocławskiego; 41

Koncepcja Jadwigi Cieszyńskiej; 42

Koncepcja Glenna Domana; 45

2. Trudności w nabywaniu umiejętności czytania – wybrane zagadnienia; 49

2.1. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; 49

2.2. Wybrane koncepcje etiologiczne trudności w czytaniu; 54

Koncepcja genetyczna; 54

Koncepcja hormonalna; 54

Koncepcja fragmentarycznych deficytów rozwojowych; 55

Koncepcja mikrouszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego; 55

Koncepcja konfliktu dominacji półkulowej; 55

Koncepcja neuropsychologiczna; 56

Koncepcja zmian strukturalnych i zakłóceń czynnościowych

ośrodkowego układu nerwowego; 56

Koncepcja pedagogiczna; 58

Koncepcja psychodysleksji; 58

Koncepcja psycholingwistyczna; 59

2.3. Ryzyko dysleksji i jego symptomy; 59

2.4. Spostrzeganie wzrokowe a trudności w czytaniu; 63

3. Praca terapeutyczna z uczniem z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania; 69

3.1. Praca terapeutyczna – ujęcie terminologiczne w literaturze pedagogiczno-psychologicznej; 69

3.2. Wybrane metody terapii; 72

Metoda Dobrego Startu; 72

Metoda symboli dźwiękowych; 73

Program rozwijający percepcję wzrokową Marianne Frostig; 74

Metoda oparta na systemie percepcyjno-motorycznym Newella C. Kepharta; 75

Metoda 18 struktur wyrazowych; 76

Terapia trudności w uczeniu się czytania i pisania

oparta na wyćwiczeniu zaburzonych funkcji; 78

Terapia neuropsychologiczna według Dirka Bakkera; 81

3.3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – zmiany systemowe; 84

4. Metodologiczne podstawy badań własnych; 91

4.1. Problematyka badań; 91

4.2. Hipoteza robocza, zmienne i wskaźniki; 94

4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze; 98

4.4. Charakterystyka zmiennej niezależnej – czynnika eksperymentalnego; 105

4.5. Organizacja i przebieg badania eksperymentalnego oraz dobór badanych grup; 108

5. Poziom funkcji podstawowych – wyniki badań; 111

5.1. Percepcja wzrokowa badanych uczniów; 111

5.2. Percepcja słuchowa badanych uczniów; 121

5.3. Motoryka mała badanych uczniów; 126

6. Mnemotechniki jako czynnik eksperymentalny wspierający nabywanie umiejętności czytania i pisania – wyniki badań własnych; 133

6.1. Kierunkowe zaburzenia percepcji wzrokowej a trudności w nabywaniu przez dzieci umiejętności czytania – wyniki badań początkowych; 133

6.2. Wpływ mnemotechnicznych środków i metod na nabywanie umiejętności czytania – wyniki badań eksperymentalnych; 140

6.3. Mnemotechniki a nabywanie umiejętności pisania; 165

6.4. Efektywność programu niwelowania trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania – analiza porównawcza uzyskanych wyników; 179

Podsumowanie wyników badań i wnioski; 195

Postulaty metodyczne dotyczące pracy z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu; 198

Bibliografia; 201

Spis schematów; 213

Spis rysunków; 214

Spis tabel; 216

Spis wykresów; 218

 

BESTSELLERY