Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-1905-8
Język:
Polski
Data wydania:
26 maja 2006
Rozmiar pliku:
2,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
63,00
Cena w punktach Virtualo:
6300 pkt.

Pełny opis

W książce przedstawiono: o propozycję konstrukcji prawa do prywatności, o pojęcie osoby publicznej i warunki kwalifikowania jednostki do kategorii osób publicznych, o zakres obowiązywania ochrony prywatności w odniesieniu do osób publicznych, o najczęściej występujące naruszenia prywatności osób publicznych, o sposób rozstrzygania konfliktu: wolność wypowiedzi a prawo do prywatności, o otwarty katalog okoliczności wyłączających bezprawność działania prasy w przypadku ingerencji w prywatność osób publicznych, o granice dozwolonej ingerencji prasy w prywatność osób publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Wprowadzenie 17
Rozdział 1 Geneza prawa do prywatności 25
1.1. Powstanie koncepcji i rozwój prawa do prywatności w USA 25 1.2. Stanowisko judykatury i wkład Parlamentu w uznanie prawa do prywatności w Wielkiej Brytanii 35 1.2.1. Geneza prawa do prywatności w Wielkiej Brytanii 35 1.2.2. Wkład Parlamentu w uznanie istnienia ustawowego prawa do prywatności 38 1.2.3. Human Rights Act 1998 45 1.3. Geneza prawa do prywatności w Polsce i w wybranych państwach systemu prawa stanowionego 48 1.3.1. Rozwój ogólnego prawa osobistości a ochrona prywatności w Niemczech 48 1.3.2. Geneza prawa do prywatności we Francji 55 1.3.2.1. Trudności ze zdefiniowaniem sfery życia prywatnego 58 1.3.3. Początki i rozwój prawa do prywatności w świetle dorobku polskiej doktryny i judykatury 60
Rozdział 2 Pojecie, charakter i podmiot prawa do prywatności 74
2.1. Uwagi ogólne 74 2.2. Koncepcje dotyczące pojęcia prawa do prywatności 75 2.2.1. Koncepcje dotyczące prawa do prywatności w świetle poglądów przedstawicieli doktryny zagranicznej 75 2.2.1.1. Prywatność jako prawo do pozostawienia w spokoju 81 2.2.1.2. Prywatność jako prawo ograniczonego dostępu do jednostki 81 2.2.1.3. Prywatność jako prawo do kontroli nad ujawnianiem informacji o charakterze osobistym 84 2.2.1.4. Prywatność jako prawo do poszanowania tajemnicy 89 2.2.1.5. Prywatność jako prawo do poszanowania intymności 90 2.2.2. Pojęcie prawa do prywatności na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 91 2.2.3. Pojęcie i istota prywatności według polskiej doktryny i judykatury 95 2.2.4. Prawo do prywatności w ujęciu konstytucyjnym 102 2.3. Prywatność a sfery życia jednostki 105 2.3.1. Sfery życia jednostki w zagranicznej doktrynie i w orzecznictwie 105 2.3.2. Podział na sfery w ramach prawa do prywatności w świetle polskiej doktryny i judykatury 110 2.4. Podmiot prawa do prywatności 114 2.4.1. Podmiot prawa do prywatności w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 114 2.4.2. Podmiot prawa do prywatności w świetle dorobku zagranicznej doktryny i judykatury 115 2.4.3. Podmiot prawa do prywatności na gruncie prawa polskiego 120 2.4.3.1. "Osoba zainteresowana" jako podmiot prawa do prywatności w świetle polskiego prawa prasowego 122 2.5. Charakter prawa do prywatności 127 2.5.1. Charakter prawa do prywatności w świetle stanowiska zagranicznej doktryny i judykatury. Ochrona prywatności osób zmarłych 127 2.5.2. Charakter prawa do prywatności w prawie polskim 132 2.6. Prawo do ochrony sfery intymności jednostki 137 2.6.1. Uwagi ogólne 137 2.6.2. Pojęcie intymności. Sfera intymności a sfera życia prywatnego 138 2.6.3. Prawo do ochrony intymności we Francji. Sfera intymności w świetle prawa niemieckiego 143 2.6.4. Przedmiot sfery intymności 145 2.7. Wnioski końcowe 150
Rozdział 3 Treść prawa do prywatności 158
3.1. Uwagi ogólne 158 3.2. Przedmiot prawa do prywatności na gruncie francuskiej i niemieckiej doktryny i judykatury 160 3.2.1. Przedmiot prawa do prywatności na gruncie francuskiej doktryny i orzecznictwa 160 3.2.2. Przedmiot prawa do prywatności w świetle dorobku niemieckiej doktryny i judykatury 164 3.3. Treść prawa do prywatności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 172 3.3.1. Zakres przedmiotowy prawa do prywatności 172 3.3.1.1. Zakres przedmiotowy prawa do poszanowania życia prywatnego 173 3.3.1.2. Zakres przedmiotowy prawa do poszanowania życia rodzinnego 181 3.3.2. Obowiązki państwa dotyczące poszanowania życia prywatnego 190 3.3.2.1. Obowiązki państwa związane z zanieczyszczeniem środowiska 191 3.3.2.2. Obowiązki państwa dotyczące zapewnienia skutecznej ochrony pokrzywdzonym i pomocy prawnej w postępowaniu przed sądami 192 3.3.2.3. Obowiązek państwa zapewnienia ochrony transseksualistom 192 3.3.3. Obowiązki państwa związane z poszanowaniem życia rodzinnego 193 3.3.4. Treść prawa do prywatności w świetle art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 195 3.4. Przedmiot ochrony sfery życia prywatnego w świetle orzecznictwa sądów polskich. Strona negatywna prawa do prywatności 197 3.4.1. Katalog okoliczności objętych sferą życia prywatnego w świetle orzecznictwa sądów polskich 197 3.4.2. Identyfikacja osoby jako niezbędna przesłanka stwierdzenia przez sąd naruszenia prywatności 206 3.4.3. Strona negatywna prawa do prywatności na gruncie polskiej doktryny i orzecznictwa sądów polskich 211 3.5. Wnioski końcowe 215
Rozdział 4 Prawo do prywatności osób publicznych 220
4.1. Uwagi ogólne 220 4.2. Pojęcie i rodzaje osób publicznych w świetle dorobku zagranicznej doktryny i judykatury 222 4.2.1. Pojęcie osoby publicznej na gruncie zagranicznej doktryny i orzecznictwa 222 4.2.2. Rodzaje osób publicznych 224 4.3. Rozumienie pojęcia "osoba publiczna" w prawie polskim 230 4.3.1. Pojęcie osoby publicznej w świetle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny 230 4.3.2. Konstrukcja pojęcia "osoba publiczna" w rozumieniu art. 14 ust. 6 prawa prasowego. Kryteria kwalifikacji jednostki do kategorii osób publicznych 233 4.4. Prawo do prywatności osób publicznych 242 4.5. Prawo do ochrony intymności osób publicznych 248 4.5.1. Prawo do ochrony intymności osób publicznych na gruncie dorobku zagranicznej doktryny i judykatury 248 4.5.2. Prawo do ochrony intymności osób publicznych w polskiej doktrynie i w orzecznictwie 252 4.5.3. Warunki dopuszczalności ingerencji prasy w sferę intymności osób publicznych 254 4.6. Wnioski końcowe 255
Rozdział 5 Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę w wybranych państwach systemu prawa zwyczajowego i stanowionego 260
5.1. Uwagi ogólne 260 5.2. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę w USA br>5.2.1. Bezprawna ingerencja w samotność jednostki lub w jej sprawy prywatne (intrusion) 263 5.2.2. Publiczne ujawnienie krępujących faktów z życia prywatnego (public disclosure of private facts) 270 5.2.3. Publiczne przedstawienie jednostki w "fałszywym świetle" (false light) 281 5.2.4. Przywłaszczenie nazwiska, wizerunku lub innych atrybutów osobowości w celach komercyjnych (appropriation) 284 5.2.5. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę przy użyciu nowych technik zbierania informacji 287 5.3. Prawo do kontroli wykorzystania wizerunku i innych oznaczeń indywidualizujących osoby powszechnie znane (right of publicity) 290 5.3.1. Uwagi ogólne 290 5.3.2. Pojęcie right of publicity i jego geneza 292 5.3.3. Right of publicity a prawo do prywatności 294 5.3.4. Wymóg wykorzystania oznaczeń indywidualizujących osoby powszechnie znane w celach komercyjnych 296 5.3.5. Czas trwania ochrony i przedmiot right of publicity 299 5.3.6. Zarzut wolności wypowiedzi jako obrona pozwanego 301 5.3.7. Wnioski końcowe 303 5.4. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę w Wielkiej Brytanii 308 5.4.1. Instytucje prawne ochrony prywatności osób publicznych przed wejściem w życie Human Rights Act 308 5.4.1.1. Czyn niedozwolony defamation 308 5.4.1.2. Czyn niedozwolony trespass 310 5.4.1.3. Czyn niedozwolony nuisance 311 5.4.2. Naruszenie zaufania (breach of confidence) jako środek ochrony prywatności osób publicznych 312 5.4.3. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę po wejściu w życie Human Rights Act 321 5.4.4. Prawo do anonimowości (right to anonimity) 328 5.5. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę we Francji i w Niemczech 331 5.5.1. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę we Francji 331 5.5.2. Naruszenie prywatności "absolutnych osób historii współczesnej" przez prasę w Niemczech na przykładzie spraw dotyczących księżnej Karoliny z Monako 335 5.5.3. Naruszenie prywatności "osób względnych historii współczesnej" przez prasę w Niemczech 339 5.6. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę w prawie polskim 347 5.6.1. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę w świetle dorobku polskiej doktryny i judykatury 347 5.6.2. Kryterium bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością publiczną 350 5.7. Wnioski końcowe 355
Rozdział 6 Wolność prasy a prawo do prywatności osób publicznych 361
6.1. Uwagi ogólne 361 6.2. Wolność wypowiedzi i jej ograniczenia w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 363 6.2.1. Uwagi ogólne dotyczące wolności wypowiedzi 363 6.2.2. Podmiot, przedmiot i forma wypowiedzi 366 6.2.3. Zakres wolności wypowiedzi ze względu na jej przedmiot 367 6.2.3.1. Wypowiedzi niepodlegające ochronie 372 6.2.4. Zakres wolności prasy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 373 6.2.5. Ograniczenia wolności wypowiedzi i i prasy na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 380 6.2.6. Dopuszczalność ingerencji w sferę prywatności 385 6.3. Wolność wypowiedzi (prasy) a ochrona prywatności w prawie polskim 387 6.3.1. Wolność wypowiedzi (prasy) a prawo do prywatności na gruncie Konstytucji RP 387 6.3.2. Konflikt pomiędzy prawem do wolności prasy a ochroną prywatności jednostki w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa 391 6.4. Sposoby rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a prawo do prywatności w wybranych państwach systemu prawa zwyczajowego 394 6.4.1. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 394 6.4.2. Kanada 398 6.5. Sposoby rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a prawo do prywatności w wybranych państwach systemu prawa stanowionego 404 6.5.1. Niemcy 404 6.5.2. Francja 415 6.6. Kryteria rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a prawo do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 422 6.7. Wnioski końcowe 426
Rozdział 7 Okoliczności wyłączające bezprawność działania prasy w przypadku ingerencji w sferę życia prywatnego osób publicznych 432
7.1. Uwagi ogólne 432 7.2. Okoliczności wyłączające bezprawność działania prasy w przypadku ingerencji w sferę życia prywatnego osób publicznych 435 7.3. Zgoda uprawnionego 440 7.3.1. Charakter prawny zgody 440 7.3.2. Treść zgody 442 7.3.3. Forma zgody 444 7.3.4. Znaczenie zgody i skutki jej udzielenia 449 7.4. Granice dozwolonej krytyki działalności osób pełniących funkcje publiczne 452 7.4.1. Pojęcie i przedmiot krytyki prasowej 452 7.4.2. Granice dozwolonej krytyki działalności osób publicznych w systemie common law na przykładzie Wielkiej Brytanii 454 7.4.3. Granice dozwolonej krytyki prasowej w świetle polskiej doktryny i judykatury 459 7.4.4. Rozszerzone granice dozwolonej krytyki działalności osób pełniących funkcje publiczne oraz wykonujących mandat zaufania społecznego 467 7.4.5. Dopuszczalność publikacji informacji ze sfery życia prywatnego osób publicznych w ramach prawa do krytyki 478 7.5. Uzasadniony interes publiczny a wyłączenie bezprawności ingerencji prasy w prywatność osób publicznych 481 7.5.1. Okoliczność działania pozwanego w uzasadnionym interesie publicznym 481 7.5.2. Warunki powołania się na okoliczność "działania ze względu na społecznie uzasadniony interes" w przypadku naruszenia prawa do prywatności 485 7.5.2.1. Obowiązek działania ze szczególną starannością i rzetelnością 485 7.5.2.2. Obowiązek publikowania informacji zgodnych z prawdą 490 7.5.3. Pojęcie i zakres przedmiotowy spraw objętych kryterium uzasadnionego interesu publicznego 493 7.6. Dalsza publikacja informacji ze sfery życia prywatnego przez prasę 449 7.6.1. Problem dalszej publikacji informacji ze sfery życia prywatnego w doktrynie i orzecznictwie zagranicznym 499 7.6.2. Publikacja informacji uprzednio ujawnionych przez prasę a naruszenie prawa do prywatności na gruncie prawa polskiego 504 7.7. Wnioski końcowe 508
Rozdział 8 Granice dozwolonej ingerencji prasy w prywatność osób publicznych 517
8.1. Uwagi ogólne 517 8.2. Kryteria ustalania granic dozwolonej ingerencji prasy w prywatność osób publicznych 519 8.2.1. Kryterium pełnienia funkcji publicznych i wykonywania mandatu zaufania publicznego oraz bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością publiczną 519 8.2.2. Kryterium interesu publicznego 527 8.2.3. Kryterium usprawiedliwionego przewidywania poszanowania prywatności 530 8.2.3.1. Kryterium podmiotowe 530 8.2.3.2. Kryterium przedmiotowe granic ochrony sfery życia prywatnego 531 8.2.4. Kryterium przestrzenne granic prawa do prywatności w świetle dorobku zagranicznej doktryny i judykatury 533 8.2.4.1. Granice przestrzenne prawa do prywatności w świetle orzecznictwa sądów niemieckich 535 8.2.4.2. Granice przestrzenne prawa do prywatności na gruncie orzecznictwa sądów francuskich 539 8.3. Wnioski końcowe 542
Konkluzje 547
Bibliografia 559
Wykaz aktów prawnych 587
Akty prawa polskiego 587 Akty prawa amerykańskiego 588 Akty prawa angielskiego 588 Akty prawa kanadyjskiego 589 Akty prawa niemieckiego 589 Akty prawa hiszpańskiego 589 Akty prawa międzynarodowego 589
Wybrane pozycje z orzecznictwa 591
Orzecznictwo sądów polskich 591 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 591 Orzecznictwo Sądu Najwyższego 591 Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 595 Orzecznictwo sądów apelacyjnych 595 Orzecznictwo innych sądów polskich 598 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 599 Orzecznictwo sądów francuskich 606 Orzecznictwo sądów niemieckich 609 Orzecznictwo sądów amerykańskich 611 Orzecznictwo sądów angielskich 619 Orzecznictwo sądów kanadyjskich 622

BESTSELLERY