Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-171-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
5,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
16,95
Cena w punktach Virtualo:
1695 pkt.

Pełny opis

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na kompetencjach tej grupy zawodowej. Autorzy podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją specjalistów wczesnej edukacji. Nie tylko poddają refleksji różne kompetencje (np. planistyczne, interpretacyjne, informacyjno-medialne, do działań wspólnotowych, do pracy z uczniem zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczycieli w ponowoczesnym świecie, np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edukacji naukowców i praktyków.

 

W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno- kulturowych (red. Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska).

Spis treści

Wprowadzenie 9

Wiesława Leżańska, Staż zawodowy nauczyciela wczesnoszkolnego przestrzenią rozwijania kompetencji           15

Professional training of the first grades teacher as a space for competence development               28

Jolanta Bonar, Refleksyjna praktyka w procesie stawania się nauczycielem   29

Reflective practice in the process of becoming a teacher         37

Estera Kucińska, Action Research – Refleksyjny pedagog w praktyce na podstawie systemu kształcenia studentów studiów magisterskich w Wielkiej Brytanii  39

Action Research – Reflective teacher in practice on the basis of a system of educating students of undergraduate courses leading to a master’s degree in Great Britain             43

Dorota Zdybel, Refleksja epistemologiczna jako narzędzie budowania własnego potencjału edukacyjnego przyszłych nauczycieli               45

Epistemological reflection as a way of building learning potential in future teachers        58

Dorota Celińska-Mitał, Praktyki pedagogiczne jako forma rozwijania kompetencji nauczycielskich w opinii studentów   59

Teaching practice as a form of teacher competence development in the opinion of students        69

Joanna Leek, Kompetencja planistyczna nauczycieli a praca w wielokulturowych klasach         71

Teaching planning process in multicultural environment         80

Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk, Nauczyciel edukacji początkowej a uczeń zdolny – wokół problemu (nie)kompetencji       81

The primary school teacher and the gifted student: on the issue of (in-)competence        97

Aleksandra Feliniak, Kompetencje informacyjno-medialne nauczycieli wczesnoszkolnych w zakresie wykorzystywania multimedialnych środków dydaktycznych. Komunikat z badań          99

Information and media competence of teachers of early childhood education in the use of multimedia teaching aids. Communication research 111

Mirosław Kisiel, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej przewodnikiem dziecka wkraczającego w świat muzyki  113

Early childhood education teacher as the class tutor introducing the child into the world of music               126

Magdalena Pawlak, Nauczyciel jako kreator przestrzeni estetycznej dziecka 127

Teacher as a creator of child’s aesthetic space           142

Agnieszka Olechowska, Samoocena i wartościowanie kompetencji nauczycieli-terapeutów w przestrzeni edukacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – doniesienie z badań              143

Self-esteem and valuing of teachers’ competence of educational therapist in the education of pupils with special educational needs research report         150

Alicja Matusz-Rżewska, Kultura masowa jako przestrzeń działania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej         151

A mass culture as the space for an early school education teacher’s activity     160

Anna Basińska, Nauczyciel – uczący się dorosły. Refleksje nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w oparciu o program Tablit     161

A teacher – an adult learner. Reflections of Kindergarten Teachers Working on Tablit – Kindergarten Curriculum  171

Dagna Czerwonka, Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wobec oczekiwań XXI wieku  173

– Powers of early childhood education teacher against expectations of XXI century       183

 

Noty o autorach 185

BESTSELLERY