Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7440-383-2
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
10 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
103,20
Cena w punktach Virtualo:
10320 pkt.

Pełny opis

Wprowadzone zmiany dotyczą sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków strukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zmianie uległy zarówno wzory sprawozdań, jak i instrukcje ich sporządzania, a także formy i częstotliwość ich przekazywania odbiorcom.

Najistotniejszą zmianą jest rezygnacja z przekazywania zdecydowanej większości sprawozdań w formie pisemnej na formę elektroniczną.

W publikacji omówiono wprowadzone zmiany, dotyczące m.in.:

  • form przekazywania sprawozdań
  • wzorów sprawozdań,
  • wprowadzenia nowego sprawozdania,
  • poszczególnych instrukcji sporządzania sprawozdań,
  • terminów i częstotliwości sporządzania i przekazywania sprawozdań odbiorcom,
  • sporządzania korekt sprawozdań.

Przy każdym paragrafie rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora, wskazujący na najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia (z 3 lutego 2010 r.) oraz ich zastosowanie w praktyce.

Ponadto w książce można znaleźć wzór zarządzenia/uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe.

Spis treści

1. Najważniejsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej – zestawienie

1.1. Zmiana formy przekazywania sprawozdań

1.2. Zmiana wzorów sprawozdań oraz nowe wzory

1.3. Obowiązek sporządzania sprawozdań Rb-34S i Rb-30S w okresach kwartalnych

1.4. Przekazywanie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń i listopad do Ministerstwa Finansów

1.5. Zmiana w poszczególnych instrukcjach zasad sporządzania sprawozdań

1.6. Zmiana terminów przekazywania sprawozdań

1.7. Zmiana zasad sporządzania korekt sprawozdań w sektorze samorządowym

2. Rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej z komentarzem do zmian

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Rozdział 2 – Rodzaje sprawozdań

Rozdział 3 – Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

Rozdział 4 – Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań

Rozdział 5 – Okresy sprawozdawcze

Rozdział 6 – Przepisy przejściowe i końcowe

Załączniki nr 1–36 do rozporządzenia

Załącznik nr 37 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Rozdział 1 – Sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych

Rozdział 2 – Sprawozdanie Rb-23A o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

Rozdział 3 – Sprawozdanie Rb-23B o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

Rozdział 4 – Sprawozdanie Rb-24 o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych

Rozdział 5 – Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych

Rozdział 6 – Sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa

Rozdział 7 – Sprawozdanie Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rozdział 8 – Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

Rozdział 9 – Sprawozdanie Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej

Rozdział 10 – Sprawozdanie Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział 11 – Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rozdział 12 – Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Rozdział 13 – Sprawozdania sporządzane przez placówki i sposób ich włączania do sprawozdań łącznych dysponentów części budżetowych

Rozdział 14 – Sprawozdanie Rb-FUS z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział 15 – Sprawozdanie Rb-FER z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego

Rozdział 16 – Sprawozdanie Rb-28 Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rozdział 17 – Sprawozdanie Rb-28 Programy WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rozdział 18 – Rb-28NW Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA

Rozdział 19 – Korekty sprawozdań

Rozdział 20 – Przekazywanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego

Załącznik nr 38 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich

Rozdział 1 – Sprawozdanie Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich

Rozdział 2 – Sprawozdanie Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rozdział 3 – Sprawozdanie Rb-28UE WPR z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Załącznik nr 39 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 1 – Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 2 – Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rozdział 3 – Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Rozdział 4 – Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 5 – Sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rozdział 6 – Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 7 – Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rozdział 8 – Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rozdział 9 – Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rozdział 10 – Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 11 – Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań

Rozdział 12 – Zasady przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej

Załącznik nr 40 – Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych Załącznik nr 41 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Załącznik nr 42 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa

Załącznik nr 43 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich

Załącznik nr 44 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

BESTSELLERY