O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-378-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
5,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
34,95
Cena w punktach Virtualo:
3495 pkt.

Pełny opis

Do rąk Czytelników oddajemy opracowanie wyjątkowe pod każdym względem. Publikacja ta, wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce. Oddaje to skalę popularności Jubilatki i zasięg oddziaływań Jej prac naukowych. Rozległe zainteresowania naukowe Profesor Małgorzaty Stahl znajdują też istotne odzwierciedlenie w tematyce tekstów zawartych w księdze, dotyczących aktualnych zagadnień części ogólnej nauki prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego). problematyki prawa procesowego (postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego) oraz materialnego prawa administracyjnego. Wyrażamy nadzieję, że publikacja spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu Czytelników - nie tylko teoretyków prawa administracyjnego, lecz także przedstawicieli innych gałęzi prawa, praktyków oraz studentów kierunków prawa i administracji.

Spis treści

Słowo o Jubilatce 9

Barbara Adamiak Refleksje o wpływie administracyjnego prawa procesowego na formę działania administracji publicznej 13

Leszek Bielecki Władztwo administracyjne jako istotna cecha definicyjna administracji publicznej 27

Jolanta Blicharz Kilka uwag na temat projektu ustawy z 2012 r. o fundacjach politycznych 37

Eugeniusz Bojanowski O niektórych relacjach między administracyjnym prawem materialnym oraz administracyjnym prawem procesowym a prawem ustrojowym administracji publicznej 45

Rafał Budzisz Przedsiębiorcy jako szczególnego rodzaju podmioty administrujące w działalności leczniczej 51

Jacek Chlebny – Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu w związku z pozbawieniem ochrony międzynarodowej 67

Wojciech Chróścielewski Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwoławczym w świetle projektu nowelizacji k.p.a. z dnia 29 grudnia 2016 r. 81

Ewa Cisowska-Sakrajda, Joanna Wyporska-Frankiewicz – Zmiana nazwiska przez osobę pozostającą w nieformalnym związku 91

Zbigniew Czarnik O potrzebie nowego ujęcia kontroli władztwa planistycznego gminy 119

Jarosław Dobkowski Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej 133

Piotr Dobosz Niepublikowane aspekty życia oraz działalności naukowej i literackiej Profesora Szczęsnego Wilhelma Wachholza – pseudonim „Tomasz Strażyc” (1897–1957) we wspomnieniach Profesora Janusza Homplewicza (1931–2006) 149

Bogdan Dolnicki Pojęcie funkcjonariusza publicznego w przepisach antykorupcyjnych 157

Zofia Duniewska Dobro wspólne – wielość w swoistej jedności 171

Marek Górski Ponowna procedura oceny oddziaływania na środowisko w sytuacji zmiany zakresu przedsięwzięcia 187

Roman Hauser Nadzór nad legalnością działalności samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane 199

Jacek Jagielski Prawo Polaka do osiedlenia się w Polsce. Kilka refleksji na tle art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 211

Barbara Jaworska-Dębska O istocie związków metropolitalnych 225

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf Model odpowiedzialności administracyjnej w polskim prawie ochrony środowiska. Ocena krytyczna 241

Jan Jeżewski Idea wolności człowieka wobec aksjologicznych uwarunkowań zasad ogólnych prawa administracyjnego 257

Agnieszka Kalinowska-Sługocka, Janusz Sługocki Obowiązki informacyjne w warunkach prywatyzacji zadań publicznych (wybrane przykłady) 265

Łukasz Kamiński O adekwatności podziału na akty administracyjne osobiste i rzeczowe 273

Maria Karcz-Kaczmarek Sprawa administracyjna (sprawa z zakresu administracji publicznej) a sprawa cywilna na przykładzie sprawy dotyczącej ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków publicznych. Pomiędzy poprawnością teoretycznoprawną a paradygmatem racjonalnego ustawodawcy 285

Michał Kasiński Dobro wspólne a lojalność pracowników i funkcjonariuszy pełniących służbę publiczną w administracji 297

Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka Administracyjne kary pieniężne w ustawie – Prawo farmaceutyczne 319

Wiesław Kisiel Europejska Karta Samorządu Lokalnego: geneza i ratyfikacja przez kraje Unii Europejskiej 335

Piotr Korzeniowski Kształtowanie się instytucji prawnej lasów ochronnych 349

Mariusz Kotulski Kontrola sądowoadministracyjna wniosku w sprawie referendum lokalnego 365

Artur Krakała Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP 377

Renata Lewicka Zakres postępowania dowodowego przed sądami administracyjnymi 395

Marek Lewicki Kontrola tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego 413

Irena Lipowicz Województwo w systemie polskiej administracji publicznej – współczesne wyzwania 431

Ryszarda Michalska-Badziak Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako zadanie samorządu lokalnego 447

Alina Miruć Swoistość zadań publicznych w sferze pomocy społecznej 463

Iwona Niżnik-Dobosz Mechanizm tworzenia i działania przepisów podustawowych w obliczu klęski żywiołowej 479

Ewa Olejniczak-Szałowska Dobro wspólne, interes publiczny a interes indywidualny – refleksje na tle prawotwórczych i orzeczniczych kompetencji wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych 489

Robert Sawuła, Ludwik Żukowski Petitio w polskim prawie administracyjnym (wybrane uwagi) 503

Rafał Stankiewicz, Marek Wierzbowski Prawo administracyjne wobec kształtowania i realizacji polityk publicznych 517

Jerzy Stelmasiak Kontrola aktów prawa miejscowego sejmiku województwa w zakresie ochrony przyrody w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych 529

Jerzy Supernat Rządy prawa w konstytucji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 537

Małgorzata Szalewska Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako podmioty administracji publicznej 549

Ewa Szewczyk Remonstracja – zapomniany środek prawny 567

Marek Szewczyk Ustrój samorządu terytorialnego jako jeden z nurtów badawczych Jubilatki 579

Elżbieta Ura Zatrudnienie w służbie cywilnej – zmiany wprowadzane w okresie 20 lat jej funkcjonowania 589

Agnieszka Wilczyńska Prawo do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej (wybrane zagadnienia) 609

Przemysław Wilczyński Paradygmat ograniczonej ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne (uwagi na tle postanowień przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) 639

Mirosław Wincenciak Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 651

Lidia Zacharko Francuski model polityki kulturalnej. Kodeks dziedzictwa 663

Krystian Ziemski Czynności kontrolne a akty nadzoru – wyróżnianie i jego konsekwencje 671

Bibliografia 691

 

Wykaz skrótów 725

BESTSELLERY