Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-1911-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
3,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
73,00
Cena w punktach Virtualo:
7300 pkt.

Pełny opis

Stan prawny na 1.05.2008 r.

W niniejszej książce dokonano analizy oraz omówionoobowiązki administracji publicznej w zakresiekomunikacji elektronicznej i związane z tą problematykązmiany w funkcjonowaniu administracji.Za poruszeniem tej tematyki przemawia wiele argumentów,m.in.: aktualność przywołanego zagadnienia,tworzenie nowego prawa dotyczącego technologiiinformacyjnych, dojrzałość rozwiązań technologicznych,zmiana kultury administrowania orazzmiana nastawienia obywateli wobec technologiiinformacyjnych w administracji. W pracy zanalizowanopodstawowe kwestie i aspekty obowiązkówadministracji wobec sfery telekomunikacji, mediówelektronicznych i technologii informacyjnych.
Książka będzie pomocna w rozwiązywaniu problemówdotyczących informatyzacji administracji, aspektupodpisu elektronicznego, zastosowania nowychtechnologii w administracji oraz w wielu innychdziedzinach związanych z tematem.
Oparcie pracy na przepisach nie tylko z zakresu uregulowań prawakrajowego, ale także prawa międzynarodowegoi wspólnotowego, czyni z niej nieocenione wsparciew procesie dydaktycznym dla studentów oraz przydatnąbazę wiedzy dla praktyków.

Spis treści

Wykaz skrótów...........................................9
Wprowadzenie.............................................13
Rozdział I Istota obowiązków administracji publicznej.......................................19
1. Współczesne zamknięte definicje administracji publicznej..............19 2. Opisywanie administracji przez jej cechy..............................................21 3. Pojmowanie obowiązku w teorii prawa.................................................23 4. Cywilistyczne ujęcie obowiązku..................................25 5. Obowiązek w nauce prawa administracyjnego...................................26 6. Wielopłaszczyznowość badań obowiązków..........................................30 7. Obowiązki potencjalne i konkretne.....................................................32 8. Obowiązki prawne administracji a zadania publiczne.......................35
Rozdział II Ewolucja pojęć odnoszących się do komunikacji elektronicznej...........42
1. Uwagi ogólne..................................................42 2. Technologie informacyjne a społeczeństwo informacyjne...............44 3. Przegląd niektórych pojęć odnoszących się do komunikacji elektronicznej...............................................54 4. Podstawowe pojęcia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną............................................................63 5. Konwergencja i cyfryzacja.....................................................................67
Rozdział III Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie komunikacji elektronicznej................................................69
1. Prawne i pozaprawne obowiązki administracji publicznej w unijnym procesie wdrażania i stosowania prawa.........................69 2. Źródła wspólnotowego prawa komunikacyjnego...............................71 3. Rozwój regulacji........................................................................74 4. Międzynarodowe i wspólnotowe źródła regulacji dotyczące radiofonii, telewizji, prasy i Internetu....................................................80
Rozdział IV Obowiązki administracji w sferze telekomunikacji...........84
1. Obowiązki ministra właściwego do spraw łączności........................84 2. Obowiązki organu regulacyjnego.....................................87 3. Teoria i praktyka działalności regulacyjnej............................................98 4. Strategie Regulacyjne na rynku telekomunikacyjnym................... 102
Rozdział V Obowiązki administracji w sferze mediów elektronicznych................106
1. Obowiązki w zakresie radiofonii i telewizji w świetle obowiązujących przepisów.................................................................106 2. Obowiązki w zakresie prasy........................................ 114 3. Obowiązki w stosunku do innych mediów...................................... 116
Rozdział VI Obowiązki administracji w sferze technologii informacyjnych i ich zastosowania.................................125
1. Unormowania dotyczące sposobów przekazywania informacji za pośrednictwem sieci i usług komunikacji elektronicznej................................................125 1.1. Usługi świadczone drogą elektroniczną w prawie Unii Europejskiej............................................................................................125 1.2. Świadczenie usług drogą elektroniczną w prawie polskim...........127 1.3. Rodzaje usług podejmowanych w sieci..................................130 1.4. Chronione usługi świadczone drogą elektroniczną........................133 2. Podpis elektroniczny - jego unormowanie w prawie wspólnotowym i międzynarodowym oraz w prawie polskim.... 135 2.1. Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.........144 2.2. Obowiązki i skutki prawne użycia podpisu elektronicznego......................................150 3. Unormowania związane z treścią usług świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej..................................... 157 3.1. Niektóre aspekty rozwoju Internetu, jego zastosowania oraz specyfika regulacji...............................157 3.2. Rezultat wdrażania nowych technologii informacyjnych i ich wpływ na funkcjonowanie administracji..................................161
Rozdział VII Komunikacja elektroniczna jako obowiązek administracji...................167
1. Kierunki działania na rzecz administracji elektronicznej...............167 2. Działalność informatyzacyjna podmiotów publicznych - ogólne założenia.................................................................................... 175 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o informatyzacji, wyłączenia ustawowe oraz zasady ustawowe w procesach informatyzacji, realizacji zadań publicznych......................................... 177 4. Reguły interpretacyjne w informatyzacji...................................... 180 5. Plan Informatyzacji Państwa............................................................... 181 6. Projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu..................... 191 7. Systemy teleinformatyczne.................................................................. 196 8. Dokument elektroniczny.................................... 198 9. Warunki efektywnej informatyzacji................................................... 202 10. Organy właściwe w sprawach informatyzacji................................. 212
Rozdział VIII Obowiązki wynikające z wykorzystania komunikacji elektronicznej w administracji publicznej...................................216
1. Niektóre aspekty dostępu do informacji publicznej w administracji elektronicznej...........................................216 2. Rola środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym............................................. 227 3. Obowiązek ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej.................................................... 235 3.1. Prawo wspólnotowe i prawo polskie w zakresie ochrony danych osobowych......................................235 3.2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych związane z przetwarzaniem tych danych w systemach informatycznych.........................................237 3.3. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i poufności.................................239 3.4. Obowiązki organu do spraw ochrony danych osobowych............258 3.5. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w komunikacji elektronicznej na podstawie odrębnych ustaw........................................................260 4. Obowiązki administracji w zakresie ochrony informacji w zbiorze - ochrona sui generis baz danych...................................... 269 5. Rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej............................................ 276 6. Obowiązki administracji elektronicznej w pozostałych wybranych obszarach prawa publicznego międzynarodowego i krajowego......................................286 6.1. e-Government oraz ICT - obowiązki, zasady i najlepsze praktyki...............................................286 6.2. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej............289 6.3. Komunikacja elektroniczna w zakresie ubezpieczeń społecznych...............................................291 6.4. Elektroniczne zamówienia publiczne.............................294
Rozdział IX Metody włączania zagadnień komunikacji elektronicznej w administracji do systemu prawa..................................299
1. Ewolucja włoskiego prawa komunikacji elektronicznej.................299 2. Prawo komunikacji elektronicznej w Polsce..................................... 314
Podsumowanie.......................................320
Bibliografia.................................................................329

BESTSELLERY