Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-188-1
Język:
Polski
Data wydania:
Grudzień 2012
Rozmiar pliku:
3,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
50,00
Cena w punktach Virtualo:
5000 pkt.

Pełny opis

W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko własny dorobek naukowy, ale i wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego i adwokata jako obrońcy m.in. w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Do podstawowych dylematów obrońców, analizowanych w książce, należy wybór pomiędzy konfrontacją a konsensualną strategią obrony. W tej mierze skorzystano także z doświadczeń adwokatów z USA i Niemiec, gdzie gospodarka rynkowa rozwija się nieprzerwanie od stuleci, zaś jej „ciemną stroną” stanowi właśnie przestępczość gospodarcza i skarbowa.

Z kolei przytoczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Brukseli oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu uzmysławia ponadnarodowe uwarunkowania efektywnej obrony w analizowanych tu sprawach.

Opracowanie ma przede wszystkim charakter praktyczny, adresowane jest nie tylko do adwokatów (bądź aplikantów adwokackich) sprawujących obronę w sprawach karnych skarbowych i gospodarczych, lecz także do samych przedsiębiorców, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w spektrum zainteresowania organów ścigania, prokuratury i sądów. Z założenia ma ona służyć także pomocą radcom prawnym, doradcom podatkowym i aplikantom aspirującym do tych profesji oraz studentom prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. PRAWO DO OBRONY W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH I KARNYCH SKARBOWYCH W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM

1. Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe w procesie anglosaskim
2. Obrona w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych w procesie niemieckim
3. Orzecznictwo ETPCz i ETS odnoszące się do spraw karnych skarbowych i gospodarczych oraz spraw podatkowych
3.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
3.2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

Rozdział 2. PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE ZAWARTE W K.K.

1. Uwagi wstępne
2. Przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296 k.k.)
3. Oszustwo (art. 286 k.k.)
4. Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) i oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 k.k.)
5. Przestępstwa przeciwko wierzycielom
6. Karnomaterialne uwarunkowania efektywności obrony w sprawach gospodarczych

Rozdział 3. PRZESTĘPSTWA KARNE SKARBOWE

1. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego
2. Przestępstwo uchylania się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.)
3. Firmanctwo (art. 55 k.k.s.)
4. Oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.)
5. Uporczywe niepłacenie podatków (art. 57 k.k.s.)
6. Nieprowadzenie księgi (art. 60 k.k.s.)
7. Nierzetelne prowadzenie księgi (art. 61 k.k.s.)
8. Naruszenie obowiązku dokumentowania zdarzeń gospodarczych za pomocą faktury (rachunku) – art. 62 k.k.s.
9. Narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej (art. 76 k.k.s.)
10. Karnomaterialne uwarunkowania skutecznej obrony w sprawach skarbowych

Rozdział 4. POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I SKARBOWE

1. Uwagi ogólne
2. Uzyskiwanie dowodów z osobowych źródeł dowodowych
3. Przeszukanie
4. Kontrola ruchu pocztowego i komunikacyjnego

Rozdział 5. STANOWISKO PRAWNE OBROŃCY I JEGO ROLA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROCESU

1. Stanowisko prawne obrońcy
2. Specyfika postępowania przygotowawczego w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych
2.1. Zagadnienia ogólne dotyczące śledztwa i dochodzenia
2.2. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania karnego w sprawach gospodarczych i skarbowych
2.2.1. Uwagi ogólne
2.3. Śledztwo finansowe
2.4. Przebieg postępowania przygotowawczego
2.5. Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym
2.6. Obrońca a konsensualne zakończenie postępowania karnego
2.7. Obrona na rozprawie głównej
2.8. Obrońca w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym

Rozdział 6. OBRONA A ŚRODKI PRZYMUSU PROCESOWEGO

1. Zagadnienia ogólne
2. Zatrzymanie
3. Zatrzymanie z punktu widzenia prawa do obrony
4. Środki zapobiegawcze
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Tymczasowe aresztowanie
4.3. Areszt tymczasowy z perspektywy obrony
4.4. Poręczenie
4.5. Dozór Policji
4.6. Zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju
4.7. Środek zapobiegawczy z art. 276 k.p.k.
5. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
6. List żelazny
7. Kary porządkowe
8. Inne środki przymusu

Zakończenie

Bibliografia

BESTSELLERY