Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-0966-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
1,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
105,00
Cena w punktach Virtualo:
10500 pkt.

Pełny opis

Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych, którego podstawowym elementem jest ocena sytuacji finansowej, wiąże się z wieloma specyficznymi problemami. Celem tej obszernej monografii, mającej charakter teoretyczno-empiryczny, jest wskazanie prawidłowości i przesłanek występowania zróżnicowanych wyników jednostek dominujących oraz jednostek zależnych.
W książce poruszono m.in. następujące zagadnienia:
  • funkcjonowanie grup kapitałowych i zarządzanie nimi,
  • problematyka skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej w kontekście Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i polskich zasad rachunkowości, podobieństwa i różnice między rozwiązaniami polskimi a międzynarodowymi, warunki stosowania metod konsolidacji,
  • przebieg badań empirycznych oraz ich wyniki w podstawowych obszarach analizy wskaźnikowej z wyszczególnieniem wyników osiąganych przez grupy kapitałowe, jednostki dominujące i jednostki zależne,
  • instrumenty polityki bilansowej charakterystyczne dla grup kapitałowych,
  • ocena sytuacji finansowej wybranych grup kapitałowych, analiza sprawozdań skonsolidowanych, analiza finansowa wyodrębnionych jednostek.
  • Publikacja będzie cennym źródłem wiedzy nie tylko dla pracowników i zarządów przedsiębiorstw. Szczegółowa prezentacja kształtowania się najważniejszych wskaźników finansowych sprawi, że książka będzie przydatna także dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń, dla których może stanowić literaturę uzupełniającą do przedmiotu zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
    Może okazać się także pomocna w opracowywaniu praktycznych projektów dotyczących analizy finansowej przedsiębiorstw, a w szczególności grup kapitałowych.

Spis treści

O autorce 11
Wstęp 13
Rozdział 1. Organizacja i funkcjonowanie grup kapitałowych 19
1.1. Pojęcie i istota grup kapitałowych 19
1.1.1. Podstawy prawne dotyczące grup kapitałowych 19
1.1.2. Terminologia dotycząca grup kapitałowych 23
1.1.3. Cechy grup kapitałowych 31
1.1.4. Powiązania kapitałowe 33
1.2. Klasyfikacja grup kapitałowych 36
1.2.1. Podstawowe rodzaje grup kapitałowych 36
1.2.2. Rodzaje grup kapitałowych według powiązań działalności 41
1.2.3. Rodzaje grup kapitałowych według celu działalności 46
1.3. Tworzenie grup kapitałowych 54
1.3.1. Finansowe i inne przyczyny tworzenia grup kapitałowych 54
1.3.2. Sposoby tworzenia grup kapitałowych 61
1.4. Wybrane aspekty zarządzania grupą kapitałową 67
1.4.1. Działania podejmowane w grupie kapitałowej wpływające na stan finansów grupy i jej członków 67
1.4.2. Istota zarządzania grupą kapitałową 73
1.4.3. Strategie grup kapitałowych 76
1.4.4. Nadzór właścicielski w grupach kapitałowych 79
1.4.5. Struktury organizacyjne grup kapitałowych 82
Rozdział 2. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych a metodyka analizy finansowej 88
2.1. Sprawozdawczość finansowa grupy kapitałowej 88
2.1.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych w Polsce 88
2.1.2. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych . 89
2.1.3. Dokumentacja konsolidacyjna 97
2.2. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych i wycena udziałów metodą praw własności 100
2.2.1. Zwolnienia i wyłączenia z konsolidacji 100
2.2.2. Konsolidacja metodą pełną 104
2.2.3. Konsolidacja metodą proporcjonalną 108
2.2.4. Wycena udziałów metodą praw własności 110
2.3. Kształtowanie obrazu sytuacji finansowej grupy kapitałowej 111
2.3.1. Polityka bilansowa grupy kapitałowej 111
2.3.2. Instrumenty polityki bilansowej grupy kapitałowej 113
2.3.3. Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych 116
2.4. Metodyczne aspekty analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych 119
2.4.1. Specyfika analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych 119
2.4.2. Wstępna analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych 122
2.4.3. Analiza wskaźnikowa skonsolidowanych sprawozdań finansowych 123
Rozdział 3. Ocena zróżnicowania sytuacji finansowej jednostek dominujących, jednostek zależnych i grup kapitałowych 129
3.1. Przedmiot i metoda badań 129
3.1.1. Przedmiot badań 129
3.1.2. Metoda badań 130
3.1.3. Problem zakłóceń w porównywalności danych 131
3.2. Charakterystyka próby badawczej 133
3.3. Wyniki badań empirycznych 143
3.3.1. Wstępna analiza finansowa 143
3.3.2. Pokrycie finansowe aktywów trwałych oraz trwałość struktury finansowania 149
3.3.3. Płynność finansowa 154
3.3.4. Rentowność 161
3.4. Wpływ polityki bilansowej na ocenę sytuacji finansowej grup kapitałowych 171
3.4.1. Wyłączenia podmiotowe z konsolidacji 171
3.4.2. Wycena wybranych składników aktywów i pasywów w grupie kapitałowej 179
3.4.3. Transakcje między jednostkami powiązanymi 186
3.4.4. Wpływ zmiany zasad rachunkowości na ocenę sytuacji finansowej 193
Rozdział 4. Szczegółowe studium sytuacji finansowej grup kapitałowych 204
4.1. Przedmiot i procedura badań 204
4.2. Wyniki badań sytuacji finansowej wybranych grup kapitałowych 206
4.2.1. Porównanie wskaźników finansowych grup kapitałowych, jednostek dominujących i jednostek zależnych 206
4.2.2. Specyficzna analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych grup kapitałowych 219
4.2.3. Charakter powiązań a wskaźniki finansowe jednostek podporządkowanych 230
Zakończenie 265
Załączniki 271
Bibliografia 279
Spis tabel 285
Spis ilustracji i wykresów 291
Indeks 297

BESTSELLERY