Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-4628-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2009
Rozmiar pliku:
4,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
73,00
Cena w punktach Virtualo:
7300 pkt.

Pełny opis

W niniejszej publikacji dokonano szczegółowej analizy zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Praca podzielona została na rozdziały, w których omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych do podmiotów prowadzących postępowanie administracyjne, status tychże podmiotów z punktu widzenia zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

Konstrukcja poszczególnych rozdziałów pracy opiera się na analizie typowych czynności przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia przepisów regulujących ogólne postępowanie administracyjne. Za względu na postępującą informatyzację urzędów administracji publicznej, a także rozwój środków komunikacji elektronicznej, osobny rozdział pracy poświęcony został zasadom ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Rozdział I Publicznoprawna ochrona danych osobowych - geneza i założenia 17
Rozdział II Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji rządowej i samorządowej 24
1. Prawo europejskie 24 2. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji publicznej 26 2.1. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji rządowej 28 2.2. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji samorządowej 32 2.3. Zagadnienie prywatyzacji zadań publicznych a zastosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 35 2.4. Podział administratorów danych na podmioty publiczno- i prywatnoprawne 36
Rozdział III Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym 39
1. Pojęcie ogólnego postępowania administracyjnego 39 2. Przedmiotowy zakres zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych 41 3. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym 60 4. Zakres czynności ogólnego postępowania administracyjnego regulowanych przez ustawę o ochronie danych osobowych - pojęcie przetwarzania danych osobowych. 64
Rozdział IV Kategorie danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym . 68
1. Pojęcie danych osobowych. 68 2. Kategorie danych osobowych. 82 3. Kategoryzacja danych osobowych przetwarzanych w administracyjnym postępowaniu ogólnym w oparciu o przepisy k.p.a. 85 3.1. Dane osobowe stron postępowania. 85 3.2. Dane osobowe podmiotów na prawach strony. 91 3.3. Dane osobowe uczestników postępowania. 93 3.4. Dane osobowe znajdujące się w materiale dowodowym postępowania. 94 4. Kategoryzacja danych osobowych przetwarzanych w administracyjnym postępowaniu ogólnym w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych. 95
Rozdział V Podmioty postępowania administracyjnego i ich status w przepisach o ochronie danych osobowych. 97
1. Podmioty przetwarzające dane osobowe. 97 1.1. Administrator danych osobowych 98 1.2. Administrator danych osobowych ze sfery prawa publicznego 102 1.3. Podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie 109 1.4. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania przez podmioty ze sfery prawa publicznego 113 2. Status podmiotów postępowania administracyjnego jako podmiotów przetwarzających dane osobowe. 116 2.1. Organ prowadzący postępowanie . 116 2.2. Strona postępowania 125 2.3. Podmioty na prawach strony. 127 2.4. Organ administracji publicznej jako organ współdziałający w procesie wydawania decyzji. 128 2.4.1. Zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ 128 2.4.2. Udzielenie pomocy prawnej 130
Rozdział VI Podstawa prawa i zakres przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 133 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych - zagadnienia ogólne. 133 2. Zasada autonomii informacyjnej jednostki 140 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 147 4. Cel przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 157 5. Zakres przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 160
Rozdział VII Zbieranie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 164
1. Zbieranie danych osobowych jako szczególna postać przetwarzania danych osobowych. 164 2. Zbieranie danych osobowych w administracyjnym postępowaniu ogólnym. 169 3. Obowiązki związane ze zbieraniem danych osobowych. 172 4. Obowiązki związane ze zbieraniem danych osobowych w postępowaniu administracyjnym. 179
Rozdział VIII Udostępnianie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 187
1. Pojęcie udostępniania danych osobowych 187 2. Udostępnianie danych w ustawie o ochronie danych osobowych. 189 3. Podstawy prawne udostępniania danych osobowych w celu włączenia do zbioru danych. 195 4. Udostępnianie danych osobowych w celu włączenia do zbioru danych przez administratorów ze sfery prawa publicznego. 201 5. Udostępnianie danych osobowych w celu innym, niż włączenie do zbioru danych. 202 5.1. Udostępnianie danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa . 203 5.2. Udostępnianie danych podmiotom nieuprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 212 6. Udostępnianie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 215 6.1. Udostępnianie danych osobowych zebranych w ramach postępowania. 216 6.2. Udostępnianie danych osobowych zebranych w ramach postępowania na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. 220 6.3. Udostępnianie danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania 226 7. Zagadnienia proceduralne udostępniania danych osobowych. 227 7.1. Procedura udostępniania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych 227 7.2. Procedura udostępniania danych osobowych w przepisach szczególnych. 229
Rozdział IX Szczególne obowiązki spoczywające na organie prowadzącym postępowanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 231
1. Prawo kontroli przetwarzania danych osobowych 231 1.1. Realizacja prawa kontroli przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 233 1.1.1. Prawo dostępu do danych. 236 1.1.2. Żądania w zakresie poprawności, kompletności i legalności przetwarzania danych osobowych 240 1.1.3. Żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych. 243 1.1.4. Żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem zakazu automatyzacji decyzji indywidualnych. 244 2. Obowiązek rejestracyjny. 247 3. Obowiązek rejestracyjny a przetwarzanie danych osobowych w toku ogólnego postępowania administracyjnego. 254 4. Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych. 262 5. Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 266
Rozdział X Zasady ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym toczącym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 269
1. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. 269 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w komunikacji elektronicznej i ich zastosowanie w postępowaniu administracyjnym. 277 2.1. Zastosowanie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 281 2.2. Szczególne zasady przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym toczącym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej . 285 2.2.1. Szczególne kategorie danych osobowych związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 285 2.2.2. Wykonanie obowiązku informacyjnego 289 2.2.3. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania. 291
Zakończenie. 295
Bibliografia. 299
Wykaz orzecznictwa. 313

BESTSELLERY