Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8107-595-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
1,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
139,00
Cena w punktach Virtualo:
13900 pkt.

Pełny opis

W komentarzu w sposób przystępny, a jednocześnie kompleksowy, zaprezentowano skomplikowaną problematykę ochrony roszczeń pracowniczych. Uwzględniono dotychczasowy dorobek judykatury oraz nauki prawa pracy dotyczący tego zagadnienia. Opracowanie zawiera również szerokie odniesienia do aktów powiązanych z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w szczególności do ustawy - Prawo upadłościowe, ustawy - Prawo restrukturyzacyjne i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz odniesienia do prawa europejskiego i międzynarodowego. Autorka przedstawia także analizę głównych założeń przyjętego w dniu 2.12.2016 r. projektu nowelizacji komentowanej ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Książka jest przeznaczona zarówno dla radców prawnych i adwokatów zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, komorników, jak i menedżerów, przedsiębiorców, pracowników działów kadr w zakresie roszczeń pracowniczych. Zainteresuje też przedstawicieli nauki zajmujących się szeroko pojętą problematyką upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji pracodawców, z którą może się wiązać wystąpienie niewypłacalności.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 13
Rozdział 1. Przepisy ogólne 15 Art. 1. [Zakres regulacji] 15
Rozdział 2. Niewypłacalność pracodawcy 24 Art. 2. [Pojęcie pracodawcy] 24 Art. 3. [Niewypłacalność w związku z ogłoszeniem upadłości i postępowaniem restrukturyzacyjnym] 40 Art. 4. [Inne przypadki niewypłacalności pracodawcy] 49 Art. 5. [Inne przypadki niewypłacalności pracodawcy] 52 Art. 6. [Inne przypadki niewypłacalności pracodawcy] 55 Art. 7. [Obwieszczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego] 58 Art. 8. [Niewypłacalność w postępowaniu krajowym] 59 Art. 8a. [Faktyczne zaprzestanie działalności] 66
Rozdział 3. Pracodawca, pracownik 72 Art. 9. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] 72 Art. 9a. [Zwolnienie w związku z powrotem z urlopów związanych z rodzicielstwem] 73 Art. 9b. [Zwolnienie w związku z zatrudnieniem osoby w starszym wieku] 75 Art. 9c. [Zwolnienie w związku z zatrudnieniem bezrobotnego] 76 Art. 10. [Pojęcie pracownika] 77
Rozdział 4. Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 83 Art. 11. [Osoby uprawnione do świadczeń] 83 Art. 12. [Zakres roszczeń korzystających z ochrony] 86 Art. 12a. [Wypłata zaliczki] 102 Art. 13. [Ponowne zaistnienie niewypłacalności danego pracodawcy] 110 Art. 14. [Wysokość wypłat z Funduszu] 111 Art. 14a. [Wniosek o wypłatę zaliczek na świadczenia pracownicze] 119 Art. 15. [Zbiorczy wykaz; wykazy uzupełniające] 123 Art. 16. [Wypłata na wniosek pracownika] 128 Art. 17. [Wypłata świadczeń w razie upadłości zagranicznej] 135 Art. 18. [Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego] 139 Art. 19. [Współpraca z zagranicznymi instytucjami gwarancyjnymi] 142 Art. 20. [Odmowa wypłaty świadczenia] 144 Art. 21. [Egzekucja i potrącenia ze świadczeń wypłacanych z Funduszu] 147 Art. 21a. [Dodatkowe świadczenia z Funduszu] 148 Art. 22. [Delegacja ustawowa] 153 Art. 22a. [Delegacja ustawowa] 153
Rozdział 5. Zakres oraz tryb zwrotu środków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 156 Art. 23. [Roszczenia należne Funduszowi] 156 Art. 23a. [Zgoda na objęcie wierzytelności układem] 173
Rozdział 6. Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 176 Art. 24. [Status prawny Funduszu] 176 Art. 25. [Dochody i przychody Funduszu] 180 Art. 26. [Wsparcie finansowe Funduszu] 184 Art. 26a. [Wykorzystanie środków zagranicznych] 185 Art. 27. [Przeznaczanie środków i lokowanie nadwyżek] 185 Art. 27a. [Gospodarka środkami Funduszu] 188 Art. 28. [Obowiązek opłacania składek] 189 Art. 29. [Wysokość składki] 190 Art. 30. [Tryb i zasady poboru składek] 191
Rozdział 7. Zadania władzy publicznej 194 Art. 31. [Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych] 194 Art. 32-38. (uchylone). 196 Art. 39. [Rada Rynku Pracy] 196
Rozdział 7a. Kontrola 197 Art. 39a. [Zakres kontroli] 197 Art. 39b. [Kontroler] 198 Art. 39c. [Zalecenia] 199 Art. 39d. [Kara pieniężna] 200
Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 202 Art. 40-42. (pominięte). 202 Art. 43. [Niezaspokojone roszczenia; wniosek o wypłatę] 202 Art. 44. [Pracownicy Funduszu] 205 Art. 45. [Aktywa i pasywa Funduszu] 207 Art. 46. [Przepisy intertemporalne] 208 Art. 47. [Przepisy wykonawcze] 209 Art. 48. [Odesłania] 210 Art. 49. (pominięty). 210 Art. 50. [Derogacja] 210 Art. 51. [Wejście w życie] 210
Bibliografia 211

BESTSELLERY