Odpowiedzialność karna lekarza. Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Odpowiedzialność karna lekarza. Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-935855-5-7
Język:
Polski
Data wydania:
Październik 2012
Rozmiar pliku:
819 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
39,00
Cena w punktach Virtualo:
3900 pkt.

Pełny opis

Poradnik stanowi wyczerpujące omówienie zagadnień medyczno-prawnych dotyczących kwestii odpowiedzialności karnej lekarza oraz osób zajmujących się przeprowadzaniem zabiegów kosmetycznych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników, lekarzy, pielęgniarek, kosmetologów jak również wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami odpowiedzialności karnej lekarzy w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych.

 

Spis treści

Wstęp........................................................................................................................................................................................... 7

Istota, definicja i typy czynności medycznych w aspekcie prawa polskiego .............................................................. 8

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ...................................................................... 8

Zabieg leczniczy według kodeksu karnego ...................................................................................................................... 9

Czynności medyczne ............................................................................................................................................................. 9

Czynności terapeutyczne i pozaterapeutyczne ................................................................................................................ 9

Istota wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty ............................................................................................... 10

Zabiegi operacyjne .............................................................................................................................................................. 11

Formy czynności leczniczych ............................................................................................................................................. 11

Informacja o stanie zdrowia........................................................................................................... 12

Zaświadczenia lekarskie ..................................................................................................................................................... 13

Stwierdzenie zgonu ............................................................................................................................................................. 13

Negatywny wynik czynności medycznej ......................................................................................................................... 15

Uzasadnienie dopuszczalności czynności medycznych ................................................................................................ 15

Kwestia bezprawności czynności lekarskich o charakterze pozamedycznym ......................................................... 16

Regulacje prawne zagadnień związanych z czynnościami leczniczymi ...................................................................... 17

Przesłanki legalności czynności leczniczych .................................................................................................................... 18

Aspekty prawne zgody pacjenta ....................................................................................................................................... 18

Dopuszczalność przekroczenia przez lekarza granic udzielonej zgody ....................................................................... 20

Wymogi formalne i treść zgody pacjenta ........................................................................................................................ 21

Prawo pacjenta do informacji w aspekcie zgody na wykonanie czynności medycznych ...................................... 23

Sytuacje wyjątkowe ............................................................................................................................................................ 24

Aspekty prawne zgody pacjenta – rozwinięcie .............................................................................................................. 24

Zakres przedmiotowy zgody pacjenta na wykonanie czynności medycznych ........................................................ 25

Odpowiedzialność karna za zabieg leczniczy bez zgody pacjenta .............................................................................. 26

Problematyka celu leczenia w aspekcie legalności czynności medycznych ............................................................. 27

Podmioty legitymowane do dokonywania czynności leczniczych .............................................................................. 27

Zasady wiedzy i sztuki lekarskiej a legalność czynności leczniczych .......................................................................... 28

Skutki braku wymaganych uprawnień do dokonywania czynności medycznych ................................................... 30

Przestrzeganie zasad ostrożności i wiedzy przy wykonywaniu czynności medycznych .......................................... 31

Odpowiedzialność karna lekarza w aspekcie czynności o charakterze pozamedycznym ..................................... 32

Problematyka karna odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy medycznej ...................................................... 33

Szczególny charakter odpowiedzialności lekarza .......................................................................................................... 35

Narażenie na utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu ................................................................................................... 35

Typy narażenia na niebezpieczeństwo ............................................................................................................................. 36

Negatywne skutki powstałe w wyniku narażenia na niebezpieczeństwo .................................................................. 37

Przesłanki odpowiedzialności lekarza w aspekcie nieumyślności .............................................................................. 38

Odpowiedzialność lekarza, będącego świadkiem niebezpieczeństwa ...................................................................... 39

Istota pomocy osobie zagrożonej ..................................................................................................................................... 39

Zasady wykonywania zawodu lekarza .............................................................................................................................. 39

Sytuacje, w których lekarz nie ma obowiązku udzielania pomocy medycznej ....................................................... 40

Odmowa dokonania czynności medycznych ................................................................................................................. 41

Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza za niepowodzenie w leczeniu ........................................................... 41

Przesłanki naruszenia zasady ostrożności ........................................................................................................................ 42

Zależność pomiędzy zasadami ostrożności a bezprawnością czynności medycznych .............................................. 43

Kryteria oceny naruszenia zasad ostrożności ................................................................................................................. 43

Zasady ustalania związku pomiędzy czynem naruszającym ......................................................................................... 44

Warunki przypisywalności skutku w aspekcie pracy lekarza ....................................................................................... 45

Kwestia winy w zakresie odpowiedzialności lekarza i specyfika aspektu nieumyślności ....................................... 46

Pojęcie błędu w sztuce medycznej i odpowiedzialność lekarza w tym zakresie ..................................................... 46

Czy każdy błąd w sztuce lekarskiej obciąża lekarza? .................................................................................................... 47

Typy błędów lege artis w zależności od etapu postępowania leczniczego ................................................................ 48

Błąd diagnostyczny a błąd w rozpoznaniu ....................................................................................................................... 48

Przyczyny mylnej diagnozy w aspekcie błędu ................................................................................................................ 49

Rodzaje błędu diagnostycznego z uwagi na mylną diagnozę ....................................................................................... 50

Błąd terapeutyczny .............................................................................................................................................................. 50

Błąd techniczny .................................................................................................................................................................... 52

Zakres odpowiedzialności karnej lekarza za błąd medyczny ....................................................................................... 52

Błąd lekarski jako wynik działań sprzecznych z wiedzą i praktyką medyczną ......................................................... 53

Prawnokarne aspekty przypisania skutku ....................................................................................................................... 53

Co jest niezbędne do ustalenia winy? .............................................................................................................................. 55

Problematyka winy w błędzie diagnozy ........................................................................................................................... 55

Praktyczne aspekty sądowe związane z błędem medycznym ...................................................................................... 56

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty .................................................................... 58

(tekst jednolity)

 

BESTSELLERY