Ordynacja podatkowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2012 roku - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ordynacja podatkowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2012 roku - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7774-760-4
Język:
Polski
Data wydania:
Marzec 2012
Rozmiar pliku:
2,4 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
3,33
Cena w punktach Virtualo:
333 pkt.

Pełny opis

Ordynacja podatkowa uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 75, poz. 398), 2) z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378), 3) z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1391), 4) z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2011 r., Nr 186, poz. 1100) wchodzące w życie dnia 7 marca 2012 roku. Uwzględnia także zmiany wchodzące w życie dnia 1 lipca 2013 roku. Przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy. W serii „Prawo na co dzień” dostępne również: Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.

Spis treści

DZIAŁ I Przepisy ogólne 7

DZIAŁ II Organy podatkowe i ich właściwość 15

Rozdział 1 Organy podatkowe 15

Rozdział 1a Interpretacje przepisów prawa podatkowego 17

Rozdział 2 Właściwość organów podatkowych 26

DZIAŁ IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych 29

DZIAŁ III Zobowiązanie podatkowe 38

Rozdział 1 Powstawanie zobowiązania podatkowego 38

Rozdział 2 Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta 43

Rozdział 3 Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 47

Rozdział 4 Terminy płatności 58

Rozdział 5 Zaległość podatkowa 60

Rozdział 6 Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna 62

Rozdział 7 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych 67

Rozdział 7a Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 75

Rozdział 8 Przedawnienie 79

Rozdział 9 Nadpłata 83

Rozdział 9a Podpisywanie deklaracji 95

Rozdział 10 Korekta deklaracji 96

Rozdział 11 Informacje podatkowe 97

Rozdział 12 Rachunki 102

Rozdział 13 Odpowiedzialność solidarna 103

Rozdział 14 Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych 104

Rozdział 15 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich 112

DZIAŁ IV Postępowanie podatkowe 122

Rozdział 1 Zasady ogólne 122

Rozdział 2 Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego 124

Rozdział 3 Strona 127

Rozdział 4 Załatwianie spraw 130

Rozdział 5 Doręczenia 133

Rozdział 6 Wezwania 139

Rozdział 7 Przywrócenie terminu 141

Rozdział 8 Wszczęcie postępowania 142

Rozdział 9 Protokoły i adnotacje 148

Rozdział 10 Udostępnianie akt 150

Rozdział 11 Dowody 151

Rozdział 11a Rozprawa 161

Rozdział 12 Zawieszenie postępowania 162

Rozdział 13 Decyzje 165

Rozdział 14 Postanowienia 169

Rozdział 15 Odwołania 170

Rozdział 16 Zażalenia 174

Rozdział 16a Wykonanie decyzji 175

Rozdział 17 Wznowienie postępowania 178

Rozdział 18 Stwierdzenie nieważności decyzji 182

Rozdział 19 Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej 184

Rozdział 20 Wygaśnięcie decyzji 186

Rozdział 21 Odpowiedzialność odszkodowawcza 187

Rozdział 22 Kary porządkowe 187

Rozdział 23 Koszty postępowania 189

DZIAŁ V Czynności sprawdzające 192

DZIAŁ VI Kontrola podatkowa 197

DZIAŁ VII Tajemnica skarbowa 214

DZIAŁ VIIa Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami 225

Rozdział 1 Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych 225

Rozdział 2 Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej 225

Rozdział 3 Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczędności 224

DZIAŁ VIII Przepisy karne 229

DZIAŁ VIIIa Zaświadczenia 231

DZIAŁ IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 231

Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących 239

Rozdział 2 Przepisy przejściowe 239

Rozdział 3 Przepisy końcowe 244

Indeks rzeczowy 245

BESTSELLERY