Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-982-7
Język:
Polski
Data wydania:
9 stycznia 2012
Rozmiar pliku:
6,1 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
34,00
Cena w punktach Virtualo:
3400 pkt.

Pełny opis

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy należy podkreślić praktyczną przydatność zawartych w niej treści.

Książka może być adresowana do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie specjalistów ds. rehabilitacji, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, personelu pracującego w domach pomocy społecznej, zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej, różnych ogniw administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ruchów samopomocowych, rodziców. Monografia może stanowić cenną pomoc naukową dla studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych.

Z recenzji dr hab. Teresy Żółkowskiej, prof. US

 

Przedstawione w tym opracowaniu badania są próbą nakreślenia charakterystyki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej umysłowo, prowadzonych w ośrodkach pozarządowych oraz na terenie domów pomocy społecznej. Jestem przekonana, że niniejsza książka pozwoli na ukazanie zarówno słabych, jak i mocnych stron zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ale przede wszystkim rozwiązań, które mogą się stać inspiracją dla innych osób pracujących z omawianą grupą wychowanków, tak aby najlepiej i najowocniej wpływały one na rozwój psychofizyczny dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Autorka ufa, że informacje zebrane w niniejszej książce pozwolą na przynajmniej częściowe uzupełnienie luki teoretycznej dotyczącej funkcjonowania osób głęboko upośledzonych umysłowo, a także ich edukacji. Ponadto mogą stać się inspiracją do zainicjowania i wdrożenia zmian organizacyjnych.

Spis treści

Wstęp; 7 Rozdział I
Osoba z głębokim upośledzeniem umysłowym – symptomatologia i etiologia; 11
Charakterystyka osób głęboko upośledzonych umysłowo; 11
Etiologia i sposoby diagnozowania upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim; 19
Rozdział II
Rewalidacja i edukacja uczniów głęboko upośledzonych umysłowo; 25
Kształcenie ucznia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w świetle przepisów prawnych; 25
Rewalidacja – pojęcie i zasady pracy rewalidacyjnej; 28
Strategie postępowania rewalidacyjno-wychowawczego; 34
Metody pracy z uczniem głęboko upośledzonym umysłowo; 44
Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań; 63
Rozdział IV
Struktura organizacyjno-prawna zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w badanych placówkach a rozwój psychomotoryczny osób głęboko upośledzonych umysłowo; 71
Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i jej wpływ na osiąganie różnych rodzajów umiejętności przez osoby głęboko upośledzone; 72
Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych a wyniki dotyczące różnych dziedzin funkcjonowania osób z głębokim upośledzeniem umysłowym; 96
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym lub personelem opiekuńczym placówek pobytu stałego; 116
Rozdział V
Specyfi czne warunki rozwoju psychofi zycznego i somatycznego uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wpływające na efektywność prowadzonej edukacji; 129
Występowanie sprzężonych zaburzeń rozwojowych i zachowań trudnych a rozwój społeczny i psychomotoryczny uczniów; 130
Objawy i przebieg chorób somatycznych a rozwój funkcjonalny badanych osób; 139
Udział badanych uczniów we wcześniejszych formach usprawniania rewalidacyjnego a ich umiejętności funkcjonalne; 145
Rozdział VI
Analiza indywidualnych przypadków; 149
Agata M. (ur. w 1999 r.) – mieszkanka domu pomocy społecznej; 149
Tomasz Ch. (ur. w 1996 r.) – uczeń ośrodka pozarządowego; 154
Beata D. (ur. w 1986 r.) – mieszkanka domu pomocy społecznej; 160
Sabina T. (ur. w 1982 r.) – mieszkanka domu pomocy społecznej; 166
Krzysztof G. (ur. w 1990 r.) – uczeń ośrodka pozarządowego; 172
Rozdział VII
Wnioski i uogólnienia wynikające z badań. Zarys modelu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 177
Zakończenie; 183
Bibliografia; 185

BESTSELLERY