Facebook - konwersja
Ostatnia z bajek - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Pobierz fragment

Ostatnia z bajek - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
155 KB
Zabezpieczenie:
brak
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

Ostatnia z bajek - opis ebooka

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

FRAGMENT KSIĄŻKI

Po­wiew Swo­bod­ny, któ­ry był i jest wszę­dzie, gdzie się dzia­ło i dzie­je ży­cie, tak mówi do za­trzy­ma­nej my­śli:

„Nie wierz­cie lub nie do­wie­rzaj­cie, gdy was na­ucza­ją, że Baj­ka jest li­te­rac­ką for­mą prze­myśl­nie ku temu wy­sto­so­wa­ną, aże­by praw­dy draż­li­we, osło­niw­szy dow­cip­nym po­sta­cio­wa­niem, gła­dziej prze­my­cać.

Ta­ko­wa prze­my­sło­wa ro­bo­ta za­czę­ła się sto­sun­ko­wo bar­dzo póź­no, a ta­kie li­te­rac­kie baj­ko­pi­sar­stwo do­pie­ro aż po przej­ściu ca­łej jed­nej epo­ki, bo do­pie­ro w okre­sie alek­san­dryj­skim, po­ja­wia się. Czło­wiek so­bie tego sam przez się nie wy­ra­fi­no­wał, że zwie­rzę­ta i two­ry inne mó­wią, roz­ma­wia­ją, że ję­zyk ten my­śli po­wza­jem­niał, że on istot­nie ja­wił się i uży­wał. Owszem, wła­śnie iż tak było w rze­czy­wi­sto­ści; więc sko­ro okres tego z na­tu­rą ob­co­wa­nia za­warł się i od­da­lił, po­wsta­ła wte­dy Baj­ka, tak, jako po czę­ścio­wych Rap­so­diach, spo­ra­dycz­nie tam i sam za­śpie­wa­nych, oca­li­ła się peł­na Epo­pe­ja.

Do roz­mó­wie­nia się po­trze­ba cze­go? – po­trze­ba spół-po­ło­że­nia, ję­zy­ka i uczu­cia praw­dy.

Spół-po­ło­że­nie czło­wie­ka ze zwie­rzę­ta­mi i two­ra­mi in­ny­mi, lubo na roz­ma­ite od­da­le­nia, jed­na­ko­woż ist­nia­ło za­wsze i może dziś ist­nie­je. Ję­zy­ki zaś, jak­kol­wiek się tak bar­dzo roz-da­li­ły, iż czło­wiek roz­sąd­ny od­ma­wia wła­sno­ści mó­wie­nia zwie­rzę­tom i two­rom in­nym, jed­na­ko­woż ten ich ję­zyk, mimo zu­peł­ne­go za­nie­cha­nia swo­je­go, ist­nie­je, i po­dob­no, że wię­cej nie­co niż nie­któ­ry osta­tecz­nie za­co­fa­ny dia­lekt ję­zy­ka Papu.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: