Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-343-4
Język:
Polski
Data wydania:
Lipiec 2011
Rozmiar pliku:
2,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
28,00
Cena w punktach Virtualo:
2800 pkt.

Pełny opis

Publikację można nazwać prze­wodnikiem po tematyce otwartych źródeł informacji. Zawiera przegląd pewnej grupy informacji, ale formy i metody pracy z informacją w dużej mierze charakteryzują się uniwersalizmem, co sprawia, że można je stosować również na innych polach aktywności czło­wieka. Treść książki jest ściśle związana ze zmianami społecznymi, które pozwalają mówić dziś o społeczeństwie informacyjnym. Ostatnia dekada to dynamiczne zmiany społeczne, technologiczne i mentalne. Wciąż zwiększają się możliwości przetwarzania informacji, zwiększa się także ich dostępność i powstają coraz bardziej nowoczesne narzędzia wspomagające pozyskiwanie, selekcję, gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji.Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka:

Książka Krzysztofa Liedela i Tomasza Serafina „Otwarte źródła informacji w działalności wywia­dowczej” wnosi istotny wkład w ciągle jeszcze otwartą sferę badań nad wywiadem jawnoźródło­wym. Stanowi znaczący fragment opisu danej problematyki i może być podstawą do dalszych, bardziej szczegółowych i wielopłaszczyznowych obserwacji, zarówno o charakterze typologicznym tego zjawiska, jak i jego ujęciu konfrontatywnym. Jest to praca o nieprzeciętnie dużej wartości naukowej.


Dr hab. Bernard Wiśniewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej:


Analiza recenzowanego opracowania skłania do stwierdzenia, że stanowi ono udaną próbę prezentacji wiedzy o wykorzystaniu źródeł informacji w działalności wywiadowczej. (...) Autorzy podjęli się trudu opracowania problemów złożonych i niezbyt często poruszanych „białego wy­wiadu”, z którym związane jest gromadzenie, analizowanie i ocenianie informacji pochodzących z powszechnie dostępnych źródeł. (...) Wyrażam przekonanie, że książka będzie wartościowym opracowaniem dla tych wszystkich, którzy zajmują się problematyką wykorzystania powszechnie dostępnych informacji w ogóle, nie tylko w szeroko postrzeganej działalności wywiadowczej.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Działalność wywiadowcza

1.1. Pojęcie wywiadu
1.2. Działalność wywiadowcza
1.3. Wywiad jako organizacja
1.4. Produkt wywiadowczy
1.5. Klasyczny cykl wywiadowczy
1.6. Dyscypliny wywiadowcze

Rozdział 2. Wywiad jawnoźródłowy w zarządzaniu bezpieczeństwem

2.1. Informacja w procesie komunikacji
2.2. Funkcje informacji
2.3. Wartość i użyteczność informacji
2.3.1. Jakość informacji
2.3.2. Użyteczność informacji
2.3.3. Wartość informacji
2.4. Wywiad jawnoźródłowy (open source intelligence)
2.5. Przykłady otwartych źródeł informacji
2.5.1. Pierwotne i wtórne źródła informacji
2.5.2. Prasa
2.5.3. Radio i telewizja
2.5.4. Internet
2.5.5. Geoinformacja
2.5.6. System ekspercki w procesie decyzyjnym
2.6. Proces opracowania jawnoźródłowego materiału wywiadowczego
2.7. Wartościowanie źródła i wiarygodność informacji
2.8. Zagrożenie dla wiarygodności wywiadu jawnoźródłowego – propaganda i dezinformacja

Rozdział 3. Geneza wyodrębnienia samodzielnej dyscypliny wywiadowczej opartej na źródłach jawnych

3.1. Początki działalności wywiadowczej
3.2. Pierwsze jawne źródła informacji
3.3. Technologie informacyjne
3.4. Tworzenie struktur wywiadu jawnoźródłowego na przykładzie Stanów Zjednoczonych

Rozdział 4. Wywiad jawnoźródłowy w polskich służbach specjalnych

4.1. Historyczne przykłady stosowania wywiadu jawnoźródłowego w Polsce
4.2. Organizacja i ustawowe zadania polskich służb specjalnych
4.2.1. Wywiad wojskowy
4.2.2. Wywiad cywilny
4.2.3. Kontrwywiad wojskowy
4.2.4. Kontrwywiad cywilny
4.2.5. Centralne Biuro Antykorupcyjne
4.2.6. Podstawy prawne stosowania wywiadu jawnoźródłowego przez służby specjalne
4.2.7. Koordynacja i współpraca służb specjalnych
4.2.8. Wymiana informacji

Rozdział 5. Wywiad gospodarczy

5.1. Przedmiot i cel wywiadu gospodarczego
5.2. Potrzeby informacyjne podmiotu gospodarczego
5.3. Źródła informacji w wywiadzie gospodarczym
5.4. Wsparcie informatyczne wywiadu gospodarczego
5.4.1. Internet jako narzędzie wywiadu gospodarczego
5.4.2. Ogólne narzędzia wsparcia informatycznego dla wywiadu gospodarczego
5.4.3. Kryteria oceny narzędzi wsparcia analitycznego

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

BESTSELLERY