Facebook - konwersja

Pamiętniki Seglasa - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2011
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.
Pobierz fragment

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Kategoria: Klasyka
Zabezpieczenie: brak
Rozmiar pliku: 244 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

Do­tych­czas wy­szły:

Tom.

1 – Ju­liusz Sło­wac­ki. Po­wie­ści po­etyc­kie, z przed­mo­wą Pio­tra Chmie­low­skie­go. 2 3 i 4. Bo­le­sław i ta. Tu­ła­cze opo­wia­da­nie hi­sto­rycz­ne, z przed­mo­wą Ada­ma Vłu­ga.

5. Gu­staw Le Bon. Psy­cho­lo­gia roz­wo­ju na­ro­dów, z przed – mową Ju­lia­na Ocho­ro­wi­cza.

6. Eli­za Orzesz­ko­wa. Trzy no­wel­le, z przed­mo­wą Teo­do­ra Je­ske-Cho­iń­skie­go,

7. Iwan Tur­ge­niew. Z za­pi­sek my­śli­we­go, w prze­kła­dzie i z przed­mo­wą Kle­men­sa Ju­no­szy

8. 9 i io. Fry­de­ryk hr. Skar­bek. Dzie­je Księz­twa War­szaw­skie­go, z przed­mo­wą Pio­tra Chmie­low­skie­go U. "Wik­tor Go­mu­lic­ki. Cud­na Mieszcz­ka, ob­ra­zek war­szaw­ski, z przed­mo­wą Teo­do­ra Je­ske-Cho­iń­skie­go.

12. Jan Ko­cha­now­ski. Psał­terz Da­wi­dów, z przed­mo­wą Bro­ni­sła­wa Chle­bow­skie­go.

13. Jan Za­cha­ry­asie­wicz. Za­ko­pa­ne skar­by, po­wieść, z przed – mową Teo­do­ra Je­ske-Clio­iń­skie­go. 14 i 15. Bo­le­sła­wi­ta. Czar­na Pe­reł­ka, po­wieść, z przed­mo­wą Teo­do­ra Je­ske Cho­iń­skie­go.

16. Ju­lian Mo­hort i Kle­mens Ju­no­sza. Li­sty do przy­szłej na­rze­czo­nej i Li­sty do cu­dzej żony, z przed­mo­wą Teo­do­ra Je­ske – Cho­iń­skie­go.

17. Teo­dor Je­ske-Cho­iń­ski. Stłu­mio­ne Iskry, po­wieść, z przed – mową Igna­ce­go Ma­tu­szew­skie­go.

18. Ju­liusz Sło­wac­ki. Po­ema­ta, z przed­mo­wą Pio­tra Chmie­low­skie­go.

19. Wła­dy­sław Smo­leń­ski. Szko­ły hi­sto­rycz­ne w Pol­sce (głów­ne kie­run­ki po­glą­dów na prze­szłość) stu­dy­um, z przed­mo­wą Alek­san­dra Rem­bow­skie­go.

Tom.

20. Ma­ry­an Ga­wa­le­wicz. Szki­ce i ob­raz­ki, z przed­mo­wą

Teo­do­ra Je­ske Cho­iń­skie­go

21. Piotr Chmie­low­ski. Li­be­ra­lizm i ob­sku­ran­tyzm na Li­twie i Rusi (1815 – 1825), z przed­mo­wą Bro­ni­sła­wa Chle­bow­skie­go.

22 i 23. Fran­ci­szek Wę­żyk. Wła­dy­sław Ło­kie­tek, po­wieść hi­sto­rycz­na, z przed­mo­wą Ju­lia­na Mo­hor­ta.

24. Ro­man Plen­kie­wicz. Kształ­ce­nie mło­dzie­ży (Na­ucza­nie po­cząt­ko­we i śred­nie), z przed­mo­wą Ju­lia­na Ocho­ro­wi­cza.

25. Zyg­munt Kra­siń­ski. Iry­dy­on, z przed­mo­wą Pio­tra Chmie­low­skie­go.

26,27,28i­29. F. Ber­na­to wież. Po­ja­ta, cór­ka Lez­dej­ki, z przed­mo­wą Teo­do­ra Je­ske-Cho­iń­skie­go.

30. Ju­lian Ocho­ro­wicz. Wie­dza ta­jem­na w Egip­cie i Isto­ta bytu, z przed­mo­wą Igna­ce­go Ma­tu­szew­skie­go.

SU Kle­mens Ju­no­sza. Na zglisz­czach, po­wieść wiej­ska, z przed­mo­wą Teo­do­ra Je­ske-Cho­iń­skie­go.

32 i 33. Anna Po­toc­ka. Pa­mięt­ni­ki, tło­ma­czy­ła J. A., z przed­mo­wą Pio­tra Chmie­low­skie­go.

34. H. La­cham­bre i A. Ma­chu­ron. Wy­pra­wa An­dre­ego ba­lo­nem do bie­gu­na, w prze­kła­dzie M. O., z przed­mo­wą Ju­lia­na Ocho­ro­wi­cza.

35 i 36. Ber­ta ba­ro­no­wa Sut­t­ner. Precz Z orę­żem! hi­sto­rya praw­dzi­wa, ob­ro­bił Wło­dzi­mierz Trąmp­czyń­ski, z przed­mo­wą Teo­do­ra Je­ske-Cho­iń­skie­go.

37. Fry­de­ryk hr. Skar­bek. Pa­mięt­ni­ki Se­gla­sa, z przed­mo­wą Pio­tra Chmie­low­skie­go.

Pa­mięt­ni­ki

SE­GLA­SA
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: