Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2014
Pobierz fragment
41,83
Cena w punktach Virtualo:
4183 pkt.

Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach - ebook

Książka przedstawia modele partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) możliwe do zastosowania w szpitalnictwie oraz szczegółowy opis przygotowania transakcji, wyboru potencjalnego partnera prywatnego oraz umowy o PPP. Ten praktyczny i wszechstronny przewodnik ma na celu ułatwienie wyboru formuły realizacji budowy bądź rozbudowy szpitala (PPP vs. inne formy finansowania inwestycji), w przypadku zaś decyzji o PPP pomaga wybrać rozwiązanie najlepsze z punktu widzenia interesu publicznego, które jest jednocześnie wykonalne i możliwe do sfinansowania.

Autorki przedstawiły także zagadnienia dotyczące wpływu PPP na budżet podmiotu publicznego i aktualne uregulowania prawne. Na szczególną uwagę zasługuje obszerne potraktowanie kwestii wpływu transakcji PPP na zadłużenie podmiotu publicznego.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do władz samorządowych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój, ochronę zdrowia i zarządzanie finansami, a także przedstawicieli administracji rządowej z resortu zdrowia, finansów i infrastruktury, przedstawicieli wyższych uczelni medycznych odpowiedzialnych za inwestycje, menedżerów placówek opieki zdrowotnej oraz potencjalnych partnerów prywatnych.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 13
Rozdział 1 Wprowadzenie 17
1.1. Główne cechy PPP ze szczególnym uwzględnieniem sektora szpitali 18
1.1.1. Partnerstwo publiczno-prywatne a metoda tradycyjna. Podział ryzyk 22
1.1.2. Korzyści i zagrożenia stosowania formuły PPP 25
1.1.3. Regulacje stosowania formuły PPP 28
1.2. Przykłady zastosowania PPP w szpitalnictwie 31
2.2.1. Charakterystyka projektów PPP w ochronie zdrowia w wybranych krajach 34
2.2.2. Przykłady dotychczasowych przedsięwzięć PPP w Polsce 42
Rozdział 2 Regulacje prawne sektora ochrony zdrowia w Polsce w aspekcie PPP 46
2.1. Szpitale 46
2.2. Szpitale publiczne 46
2.3. Formy prawne prowadzenia szpitali publicznych 47
2.3.1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 47
2.3.2. Jednostki budżetowe 50
2.3.3. Spółki kapitałowe 50
2.4. Finansowanie szpitali publicznych 51
2.4.1. Wydatki na ochronę zdrowia 51
2.4.2. Źródła finansowania 52
Rozdział 3 Modele realizacji PPP w szpitalnictwie 55
3.1. Charakterystyka modeli realizacji PPP w szpitalnictwie 55
3.2. Modele PPP możliwe do zastosowania w projektach ochrony zdrowia w Polsce 60
3.2.1. Ograniczenia wynikające z polskiego systemu finansowania ochrony zdrowia w odniesieniu do modelu PPP ze świadczeniem usług medycznych 60
3.2.2. Model infrastrukturalny PPP w szpitalnictwie 62
3.2.3. Model zintegrowany PPP w szpitalnictwie 69
3.2.4. Wnioski 71
Rozdział 4 Przygotowanie transakcji PPP w szpitalnictwie 73
4.1. Identyfikacja przedsięwzięcia 75
4.2. Określenie celów i specyfikacja wyników przedsięwzięcia 75
4.3. Działania podmiotu publicznego we wstępnej fazie przygotowania projektu PPP 76
4.4. Wybór doradców PPP 77
4.5. Analizy wstępne 79
4.5.1. Analiza opcji finansowania przedsięwzięcia 80
4.5.2. Wstępne studium wykonalności 82
4.5.3. Test zasadności i możliwości PPP 83
4.5.4. Testowanie rynku 86
4.5.5. Określenie specyfikacji projektu 89
4.6. Analizy finansowe 92
4.6.1. Cechy typowego modelu finansowego 94
4.6.2. Założenia niezbędne do modelu finansowego 95
4.6.3. Kalkulacja Public Sector Comparator (PSC) 96
4.6.4. Wskaźnik Value for Money 100
4.7. Analizy prawne 101
4.8. Analizy podatkowe 102
4.9. Analizy techniczne 103
4.10. Analiza ryzyka oraz wstępny podział ryzyka 104
4.11. Finansowanie projektów PPP 107
4.12. Komunikacja społeczna w projektach PPP 110
4.12.1. Cel i istota komunikacji społecznej. Konsultacje społeczne 110
4.12.2. Specyfika projektów PPP a konsultacje społeczne 112
4.12.3. Cele i metody komunikacji społecznej w projektach PPP 113
4.12.4. Podmioty komunikacji społecznej w projektach PPP 114
4.12.5. Narzędzia komunikacji społecznej w projektach PPP 114
4.12.6. Grupy docelowe 115
4.12.7. Organizacja procesu komunikacji społecznej w projektach PPP 116
Rozdział 5 Proces wyboru partnera prywatnego 118
5.1. Kluczowe zagadnienia prawne związane z wyborem partnera prywatnego do przedsięwzięcia PPP 118
5.1.1. Uwagi ogólne 118
5.1.2. Tryb wyboru partnera prywatnego na podstawie ustawy - prawo zamówień publicznych 118
5.2. Dialog konkurencyjny jako tryb rekomendowany do wyboru partnera prywatnego do przedsięwzięcia PPP w szpitalnictwie w Polsce 119
5.3. Przykładowe kryteria wyboru partnera prywatnego do przedsięwzięcia PPP .. 126
5.3.1. Ocena podmiotowa 127
5.3.2. Ocena przedmiotowa 128
Rozdział 6 Umowa o PPP - model infrastrukturalny PPP 132
6.1. Uwagi ogólne 132
6.2. Charakter prawny umowy o PPP 133
6.3. Postanowienia obowiązkowe i inne postanowienia umowy o PPP 133
6.4. Strony umowy o PPP 134
6.4.1. Podmiot publiczny 134
6.4.2. Partner prywatny 136
6.5. Przedmiot umowy o PPP 136
6.6. Warunki zawieszające i rozwiązujące (pozwolenie na budowę, finansowanie) 137
6.7. Okres obowiązywania umowy o PPP 138
6.8. Wkład własny partnera publicznego 138
6.8.1. Ochrona składnika majątkowego 141
6.9. Rozwiązanie umowy o PPP 141
6.9.1. Rozwiązanie umowy o PPP przez podmiot publiczny z winy partnera prywatnego 141
6.9.2. Rozwiązanie umowy o PPP przez partnera prywatnego z winy podmiotu publicznego 142
6.9.3. Rozwiązanie umowy ze względu na interes publiczny 142
6.9.4. Rozwiązanie umowy w następstwie siły wyższej 143
6.10. Wynagrodzenie podmiotu prywatnego 143
6.11. Finansowanie 144
6.12. Ubezpieczenia 144
6.13. Cesja umowy o PPP 144
6.13.1. Zasady i tryb kontroli wykonywania umowy o PPP. Skutki niewykonania umowy o PPP lub kary umowne, obniżenie wynagrodzenia, gwarancje dla podmiotu publicznego 145
6.14. Rozwiązywanie sporów 145
6.15. Przedawnienie roszczeń z umowy o PPP 145
6.16. Zmiana umowy o PPP 146
6.17. Własność intelektualna 146
Rozdział 7 Wpływ na poziom zadłużenia partnera publicznego 147
7.1. Ocena wpływu na poziom długu publicznego w świetle decyzji eurostat (klasyfikacja statystyczna przedsięwzięcia) 147
7.2. Ocena wpływu na poziom długu publicznego na gruncie ustawy o finansach publicznych 149
Rozdział 8 Monitoring realizowanego projektu PPP 151
8.1. Narzędzia wspomagające kontrolę i monitoring przedsięwzięcia PPP 152
8.1.1. Raportowanie dla potrzeb wypłaty wynagrodzenia dla partnera prywatnego 152
8.1.2. Raporty okresowe partnera prywatnego 153
8.1.3. Audyty 154
8.1.4. Zarządzanie ryzykiem 154
8.1.5. Badania satysfakcji 154
8.1.6. Analiza porównawcza cen (benchmarking cenowy) 155
podsumowanie 157
Bibliografia 159
Spis tabel, wykresów i schematów 165
Kategoria: Medyczne
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-264-7504-7
Rozmiar pliku: 2,6 MB

BESTSELLERY

Kategorie: