Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

  • Empik Go W empik go

Pisma pomniejsze Walerego Łozińskiego (z życiorysem autora) - ebook

Rok wydania:
2011
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Pisma pomniejsze Walerego Łozińskiego (z życiorysem autora) - ebook

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Kategoria: Klasyka
Zabezpieczenie: brak
Rozmiar pliku: 465 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

NOW­SZE DZIE­ŁA WY­DA­NE NA­KŁA­DEM KSIĘ­GAR­NI KA­RO­LA WIL­DA WE LWO­WIE

ALBO W TEJ­ŻE W KO­MI­SIE BĘ­DĄ­CE.

Al­bum lwow­skie wy­da­ne przez Hen­ry­ka No­wa­kow­skie­go, za­wie­ra ar­ty­ku­ły: W. Pola, A. Ma­łec­kie­go, H. Go­deb­skie B. Ka­lic­kie­go, N. Ho­szow­skie­go, J. A. Ko­mo­row­skie­go A. Paj­ger­ta, J. Ho­rosz­kie­wi­cza, St. Pi­ła­ta, H. No­wa­kow­skie­go, K. Wid­man­na, J.Star­kla, J. Ja­ku­bo­wi­cza, J. Su­piń­skie­go A. Bie­low­skie­go, K. Ujej­skie­go, J. Szuj­skie­go, Z. Kacz­kow­skie­go, J. Za­char­ja­sie­wi­cza, M. Ro­ma­now­skie­go i w. 370 str. w wielk. 8ce, 1862. 4 złr

Baj­ron, Don Zuan. Pieśń pierw­sza, prze­ło­żo­na przez Wik­to­ra z Ba­wo­ro­wa, 60 str. w 8ce, 1863. 1 złr

Cza­plic­ki, Wła­dy­sław. Pa­mięt­nik więź­nia sta­nu. 332 w wielk. 8ce, 1862. 2 złr. 80

Te­goż. Po­wieść o Ho­ro­ża­nie (1846). 118 str. w wielk. 1862. 1 zł

Dzierz­kow­ski, Jó­zef. Nie­za­słu­żo­ny ale szczę­śli­wy. Po­wieść. 426 str. w 8ce, 1863. 2 złr

Te­goż. Próż­niak. Po­wieść. 276 str. w 8ce, 1857. 1 zł. 86 c.

Te­goż. Szko­ła świa­ta. Szkic z ży­cia spo­łecz­ne­go. 224 st w 8ce, 1862. 1 złr. 60 ct.

Te­goż. Uni­wer­sał het­mań­ski. Po­wieść hi­sto­rycz­na z dru­giej po­ło­wy XVIII wie­ku. 2 tomy, t. I. 253,t. II. 298 s w 8ce, 1858. 3 złr. 16 ct.PI­SMA PO­MNIEJ­SZE

Wa­le­re­go Ło­ziń­skie­go .

(Z ży­cio­ry­sem au­to­ra.)

Lwów

Na­kła­dem Ka­ro­la Wil­da.

1865.

Czcion­ka­mi Ka­ro­la Pol­la­ka w Sa­no­ku.

TREŚĆ.

I. Star­sza sio­stra Zyg­mun­ta Au­gu­sta, szkic hi­sto­rycz­ny… 3

II. Mi­chał­ko, epi­zod z wo­jen szwedz­kich… 93

III. Fe­li­cjan Ło­be­ski… 112

IV. Żaby, nie­po­wieśd i nie­roz­pra­wa….. 150

V. Kło­po­ty po­wie­ścio­pi­sa­rza…… 162

VI. Lut­nia waj­de­lo­ty, po­wiast­ka fan­ta­stycz­na… 184

VII. Pan Skarb­nik Dro­ho­ruc­ki, dyk­ty­ryj­ka sta­rosz­la­chec­ka… 196

VIII. Pro­ces o dzi­wo­twór, dyk­ty­ryj­ka sta­rosz­la­chec­ka… 226

IX. Czło­wiek bez imie­nia, opo­wia­da­nie… 247

X. Są­siad­ka, po­wiast­ka na­śla­do­wa­na… 282

XI. Nie­za­wod­ne le­kar­stwo… 312

XII. Ostat­ni śro­dek… 329

XIII. Je­ne­ra­ła Gor­do­na pa­mięt­nik o po­by­cie w Pol­sce od roku 1651 do roku 1661… 383

XIV. Ży­cio­rys au­to­ra… 479
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: