Facebook - konwersja
Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Pobierz fragment

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-035-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
5,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
159,00
Cena w punktach Virtualo:
15900 pkt.

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności - opis ebooka

Ogromną zaletą recenzowanej pracy jest to, iż jej Autorzy nie tylko wskazali i uzasadnili jakie ? i dlaczego ? konkretne instytucje polskiego prawa podatkowego są niezgodne z prawem unijnym, ale zaproponowali także określone procedury naprawcze. Praca ta winna być przedmiotem uważnej lektury nie tylko osób zajmujących się tworzeniem prawa w Polsce, ale i szerokiego grona podmiotów stosujących prawo podatkowe (...).
Dotychczas na polskim rynku wydawniczym brakowało tak szerokiego, kompleksowego i stojącego na tak bardzo wysokim poziomie merytorycznym opracowania. Recenzowana praca napisana została przez najwybitniejszych polskich znawców polskiego i unijnego prawa podatkowego (sędziów NSA i WSA, doradców podatkowych, radców prawnych i pracowników naukowych) znanych czytelnikom już ze swych znakomitych publikacji .
Prof. dr hab. Jerzy Małecki, sędzia NSA - senior

Podstawowym zadaniem autorów książki było przedstawienie w sposób syntetyczny procesów dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego, jakie miały miejsce w pierwszym dziesięcioleciu uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej (...).
Analiza aktualnego stanu dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego z natury rzeczy koncentrować musi się na obrazie odwróconym (negatywowym); poszukiwania autorów idą więc w kierunku identyfikacji i diagnozowania tych elementów polskiego prawa podatkowego, które w świetle dostępnej wiedzy nie są zgodne z prawem unijnym .
Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego

W publikacji omówiono zagadnienia z zakresu: VAT, akcyzy, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Wskazano m.in. problemy takie jak:
klauzula stand still,
dywidenda rzeczowa,
komornicy jako płatnicy VAT,
usługi ciągłe,
zawody medyczne,
towary spożywcze,
zwolnienia alkoholu z akcyzy,
opłata paliwowa
Książka jest przeznaczona dla praktyków: profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów), sędziów oraz pracowników organów podatkowych. Zainteresuje także teoretyków prawa podatkowego. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i studentom prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp (Bogumił Brzeziński) 15
I. Część ogólna
Agnieszka Tałasiewicz, Michał Goj Dziesięć lat uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy doradcy podatkowego 21
Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska Polski sędzia administracyjny - refleksje poakcesyjne 28
Tomasz Michalik VAT - stan nieustającej rewolucji 34
Krzysztof Lasiński-Sulecki Naruszenie klauzuli stand-still 39
Roman Wiatrowski Stosowanie przez sądy administracyjne zakazu nadużycia prawa podatkowego 41
Małgorzata Militz Dobra wiara w VAT - stosowanie reguł wskazanych przez Trybunał Sprawiedliwości w krajowej praktyce 46
Izabela Andrzejewska-Czernek Wykładnia prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 51
II. VAT
Dagmara Dominik-Ogińska, Jerzy Martini VAT - proces dostosowania prawa krajowego do prawa unijnego 61
Marta Ignasiak Zorganizowana część przedsiębiorstwa 77
Roman Namysłowski Dywidenda rzeczowa 81
Marta Ignasiak Użycie określenia "osobisty", a nie "prywatny" w art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. 84
Zbigniew Liptak, Tomasz Wagner Kwalifikacja sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości do celów opodatkowania VAT 86
Adam Bartosiewicz Niedoskonałości definicji podatnika 90
Adam Bartosiewicz Podmioty prawa publicznego jako podatnicy VAT - polska praktyka a regulacje unijne 94
Małgorzata Sęk Ustanowienie komorników i administracyjnych organów egzekucyjnych płatnikami VAT od egzekucyjnej dostawy towarów 98
Artur Nowak, Jan Czerwiński Obowiązek podatkowy w przypadku usług ciągłych świadczonych przez okres dłuższy niż rok 102
Artur Nowak, Jan Czerwiński Możliwość skorygowania kwoty podatku należnego bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę 105
Adam Bartosiewicz Moment ujęcia korekty "podatku" w przypadku czynności zwolnionych z podatku lub niepodlegających podatkowi - praktyka polskich organów podatkowych a przepisy unijne 109
Adam Bartosiewicz Definicja pierwszego zasiedlenia, czyli jak nie korzystać z marginesu implementacyjnego 113
Małgorzata Sęk Zwolnienie z prawem do odliczenia nieodpłatnego przekazania produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne 118
Ewa Michna Zawody medyczne - problemy z właściwą definicją 121
Jerzy Martini Zwolnienie z VAT dla niezależnej grupy osób 125
Tomasz Michalik Wybrane przykłady nieprawidłowej implementacji regulacji dyrektywy 2006/112/WE w części dotyczącej tzw. zwolnień przedmiotowych z VAT 130
Marta Ignasiak Usługi komplementarne do usług finansowych a zwolnienie z VAT przewidziane w art. 43 ust. 13 u.p.t.u. 136
Krzysztof Lasiński-Sulecki Wyłączenie ze zwolnienia usług zarządzania innymi niż papiery wartościowe zbywalnymi instrumentami finansowymi 141
Roman Namysłowski SMS-y charytatywne 144
Małgorzata Sęk Objęcie stawką obniżoną VAT dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej 147
Małgorzata Sęk Rozszerzenie zakresu zastosowania stawki obniżonej VAT przewidzianej dla dostawy sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych 149
Roman Namysłowski Nieuprawnione stosowanie stawek podstawowych do towarów spożywczych 153
Małgorzata Militz Stawka VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tylko wówczas, gdy wywóz towaru jest dokonywany przez dostawcę? 156
Jowita Pustuł Stawka VAT przy dostawie środków transportu lotniczego, części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego 160
Małgorzata Sęk Objęcie stawką VAT 0% dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym 163
Zbigniew Liptak, Lesław Mazur VAT neutralny dla przedsiębiorców? Tak, ale nie dla wszystkich 166
Marta Ignasiak Okres rozliczeniowy dla faktur otrzymanych z opóźnieniem 171
Marta Ignasiak Rozliczenie VAT naliczonego w związku ze świadczeniem zwolnionych z VAT usług komplementarnych do usług finansowych 174
Adam Bartosiewicz Ograniczenie terminu korekty podatku naliczonego a zasada równoważności 178
Artur Nowak, Jan Czerwiński Wydatki eksploatacyjne związane wyłącznie z działalnością gospodarczą podatnika dotyczące pojazdów samochodowych wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych 184
Roman Wiatrowski Zasady obniżania podstawy opodatkowania w przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności 188
Roman Namysłowski Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego z tytułu czynności będących poza zakresem VAT 192
Małgorzata Militz Naruszenie zasady proporcjonalności prawa unijnego w zakresie określenia warunków zwrotu nadwyżki w "przyspieszonym" terminie 197
Ewa Michna Wykreślenie podatnika VAT (UE) z rejestru - problemy proceduralne 201
Ewa Michna Wymiar VAT w trybie art. 108 u.p.t.u. - problemy z ustalaniem podatku należnego i odliczaniem podatku naliczonego 205
Roman Wiatrowski Zagrożenia i korzyści wynikające z ewentualnego wprowadzenia do prawa krajowego instytucji grupy podatkowej VAT 209
Krzysztof Lasiński-Sulecki Nadużycie prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu VAT a możliwość przeciwdziałania "nadużyciom" przez sądy krajowe 213
Dagmara Dominik-Ogińska Artykuł 74 o.p. i zwrot VAT 216
III. Akcyza
Krzysztof Lasiński-Sulecki Akcyza - historia harmonizacji i proces dostosowywania prawa krajowego do prawa unijnego 223
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski Używanie skażonego alkoholu do produkcji. Wybrane problemy interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia alkoholu z podatku akcyzowego 236
Krzysztof Lasiński-Sulecki Sprzeczne z art. 110 TFUE opodatkowanie samochodów osobowych 238
Tomasz Leszczewski, Artur Nowak Definicja producenta wyrobów tytoniowych 242
Magdalena Chmielewska-Cholewa, Zbigniew Liptak Przesłanki zastosowania wybranych zwolnień w podatku akcyzowym a ograniczenia swobód traktatowych 245
Zbigniew Liptak, Lesław Mazur Akcyza od olejów smarowych - spór z ponaddziesięcioletnią tradycją 249
Dominik Mączyński Podatek od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w świetle prawa podatkowego Unii Europejskiej 254
Artur Nowak, Jan Czerwiński Zwolnienie z akcyzy importu napojów alkoholowych używanych do produkcji produktów leczniczych 257
Piotr Pietrasz Problem dostosowania art. 89 u.p.a. do art. 5 dyrektywy 2003/96/WE 261
Krzysztof Rutkowski Wątpliwości dotyczące zgodności konstrukcji opłaty paliwowej z prawem UE 265
Krzysztof Rutkowski Przesłanki zwolnienia z akcyzy strat wyrobów akcyzowych a prawo Unii Europejskiej 272
IV. Podatki dochodowe
Adam Zalasiński Wpływ prawa UE na polskie podatki dochodowe - uwagi z perspektywy 10 lat członkostwa Polski w Unii 279
Hanna Filipczyk, Adam Zalasiński Podatek dochodowy od osób prawnych 285
Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski, Adam Zalasiński Podatek dochodowy od osób fizycznych 332
V. Pozostałe podatki
Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski, Adam Zalasiński Podatek od spadków i darowizn 353
Agnieszka Olesińska, Adam Zalasiński Podatek od czynności cywilnoprawnych - polski aspekt harmonizacji podatków pośrednich od gromadzenia kapitału 360
O autorach 383

BESTSELLERY