Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-1950-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2009
Rozmiar pliku:
2,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
73,00
Cena w punktach Virtualo:
7300 pkt.

Pełny opis

Stan prawny na 1.06.2009 r.

Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest ono postępowaniem cywilnym, czy też administracyjnym, poddanym jedynie z woli ustawodawcy kompetencji sądów powszechnych.

W opracowaniu dokonano oceny obowiązujących w Polsce regulacji odnoszących się do omawianego postępowania, także pod kątem dostosowania ich do wymogów prawa unijnego. Ponadto przedstawiono przebieg postępowania rejestrowego, wskazując na najważniejsze problemy, jakie mogą powstać w związku ze stosowaniem przepisów regulujących dokonywanie wpisów w rejestrze przedsiębiorców, wraz z propozycjami ich rozwiązań.

Adresaci:

Książka adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków prawa, a także do wszystkich innych osób podejmujących czynności związane z dokonywaniem wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział I Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców 13
1. Definicja rejestru przedsiębiorców 13 2. Rejestr handlowy w Polsce po wejściu w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Handlowym 16 3. Rejestr przedsiębiorców a ewidencja działalności gospodarczej 19 4. Organizacja rejestru przedsiębiorców 23 5. Jawność rejestru przedsiębiorców 28 6. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 33 6.1. Spółki prawa handlowego 35 6.2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska 37 6.3. Spółdzielnie 38 6.4. Spółdzielnie europejskie 38 6.5. Przedsiębiorstwa państwowe 38 6.6. Jednostki badawczo-rozwojowe 39 6.7. Przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne 39 6.8. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 40 6.9. Osoby prawne podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 41 6.10. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 42 6.11. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 42 7. Pojęcie przedsiębiorcy w aspekcie wpisu do rejestru przedsiębiorców 43
Rozdział II Rejestracja przedsiębiorców na tle uregulowań prawa Unii Europejskiej 54
1. Ogólne zasady rejestrowania przedsiębiorców w państwach Unii Europejskiej i problemy związane z funkcjonującym zróżnicowaniem tych zasad w poszczególnych państwach członkowskich 54 2. Uregulowania unijne dotyczące wszystkich systemów rejestracyjnych w poszczególnych państwach członkowskich oraz stopień ich realizacji w polskim systemie prawnym 58 3. Podmioty tworzone i podlegające wpisowi do rejestru na podstawie przepisów prawa unijnego oraz implementacja tych przepisów w prawie polskim 68 4. Ocena działań legislacyjnych dotyczących rejestrowania przedsiębiorców na obszarze Unii Europejskiej podejmowanych na szczeblu unijnym 73
Rozdział III Informacje ogólne dotyczące postępowania rejestrowego 76
1. Pojęcie i zakres postępowania rejestrowego 76 2. Źródła prawa dla postępowania rejestrowego 81 3. Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców 85 3.1. Forma zgłoszenia 86 3.2. Obowiązek zgłoszenia 90 4. Podmioty postępowania rejestrowego 113 4.1. Sąd rejestrowy 113 4.1.1. Pojęcie sądu rejestrowego 113 4.1.2. Właściwość sądu rejestrowego 114 4.1.3. Skład sądu rejestrowego 127 4.1.4. Uprawnienia sądu rejestrowego poza prowadzeniem rejestru 133 4.2. Referendarz sądowy w postępowaniu rejestrowym 135 4.3. Uczestnicy postępowania rejestrowego, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy 139 5. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców 148 5.1. Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i skutki ich niedopełnienia 148 5.2. Kontrola wniosku o wpis do rejestru dokonywana przez sąd rejestrowy 179
Rozdział IV Przebieg postępowania rejestrowego 203
1. Wszczęcie postępowania 203 2. Zawieszenie i umorzenie postępowania rejestrowego 210 3. Posiedzenia sądu rejestrowego 218 4. Postępowanie dowodowe 220 5. Orzeczenia zapadające w postępowaniu rejestrowym 227 6. Skuteczność i wykonalność orzeczeń w postępowaniu rejestrowym 240 7. Koszty postępowania w sprawach o wpis do rejestru przedsiębiorców 248
Rozdział V Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i wzruszalność prawomocnych orzeczeń 258
1. Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i postępowanie wywołane ich wniesieniem 258 1.1. Apelacja 259 1.2. Zażalenie 262 1.3. Skarga na orzeczenie referendarza 263 2. Wzruszalność prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu o wpis do rejestru 268 2.1. Skarga kasacyjna 269 2.2. Wznowienie postępowania 273 2.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 274
Rozdział VI Postępowanie mające na celu usunięcie nieprawidłowości we wpisach w rejestrze przedsiębiorców 275
Rozdział VII Charakter prawny i skutki wpisu w rejestrze przedsiębiorców 287
Rozdział VIII Charakter postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców 296
Wnioski końcowe 305
Bibliografia 311

BESTSELLERY