Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-9057-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
3,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
159,00
Cena w punktach Virtualo:
15900 pkt.

Pełny opis

Tadeusz Bojarski profesor doktor habilitowany; karnista; profesor zwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu; były wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii oraz dyrektor Instytutu Prawa Karnego UMCS.
Ewa Kruk doktor nauk prawnych; procesualistka; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UMCS; adwokat.
Edward Skrętowicz profesor doktor habilitowany; procesualista; były wieloletni kierownik Katedry Postępowania Karnego i dyrektor Instytutu Prawa Karnego UMCS; były profesor KUL.

W publikacji zostały omówione założenia przyjętego modelu postępowania w sprawach nieletnich także kwestie sporne oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy.
W piątym wydaniu komentarza uwzględniono zmiany, których celem było dostosowanie obowiązującego prawa nieletnich do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także ujednolicenie postępowania, w którym dotychczas istniała konieczność stosowania przepisów z różnych działów prawa. Zmiany te dotyczą głównie przebiegu postępowania w pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego.
W komentarzu szczegółowo omówiono:
- zmieniony model postępowania wyodrębniający postępowanie wyjaśniające, postępowanie opiekuńczo-wychowawcze i poprawcze;
- zmiany dotyczące użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego;
- nowe zadania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.
Książka jest skierowana zarówno do przedstawicieli praktyki: sędziów rodzinnych, prokuratorów, kuratorów, Policji, pracowników placówek, w których przebywają nieletni, jak i do osób pragnących pogłębić wiedzę na temat przedstawionych w niej zagadnień, w tym rodziców i opiekunów.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Wprowadzenie 17
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 35
DZIAŁ I. Przepisy ogólne 38 Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy, definicje] 46 Art. 2. [Stosowanie środków określonych w ustawie] 54 Art. 3. [Zasada dobra dziecka, dyrektywy postępowania, okoliczności dotyczące nieletniego] 57 Art. 3a. [Postępowanie mediacyjne] 61 Art. 4. [Zawiadomienie o okolicznościach świadczących o demoralizacji lub popełnieniu czynu karalnego] 65 Art. 4a. [Obowiązek udzielania informacji sądowi rodzinnemu] 68
DZIAŁ II. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich 70 Art. 5. [Zasady stosowania środków wychowawczych i poprawczych, zasady orzekania kar] 71 Art. 6. [Katalog środków wychowawczych] 74 Art. 7. [Obowiązki nakładane na rodziców (opiekunów), wsparcie dla rodziców (opiekunów)] 104 Art. 8. [Kara pieniężna dla rodziców (opiekunów)] 106 Art. 9. [Orzekanie kary pieniężnej wobec rodziców (opiekunów)] 107 Art. 10. [Umieszczenie w zakładzie poprawczym] 108 Art. 11. [Warunkowe zawieszenie umieszczenia w zakładzie poprawczym] 116 Art. 12. [Umieszczenie nieletniego w zakładzie leczniczym lub placówce opiekuńczej] 118 Art. 13. (uchylony) 120 Art. 14. [Stosowanie przepisów k.k., k.k.s., k.w.] 122
DZIAŁ III. Postępowanie przed sądem 123 Rozdział 1. Przepisy ogólne o postępowaniu 127 Art. 15. [Właściwość rzeczowa sądu - sąd rodzinny] 127 Art. 16. [Wyłączenie sprawy nieletniego, śledztwo, rozpoznanie sprawy przez sąd karny, stosowanie środków "tymczasowych"] 128 Art. 17. [Właściwość miejscowa] 131 Art. 18. [Właściwość rzeczowa sądu - sąd karny, stosowanie k.p.k., zaliczanie okresu pobytu w schronisku dla nieletnich na poczet kary] 133 Art. 18a. [Prawo nieletniego do obrony] 138 Art. 19. [Wysłuchanie nieletniego] 142 Art. 20. [Zakres stosowania k.p.c. i k.p.k.] 143 Art. 21. [Wszczęcie postępowania z urzędu, umorzenie postępowania, zażalenie] 146 Art. 21a. [Cele postępowania] 148 Art. 22. [Wszczęcie postępowania na wniosek, dopuszczalność wszczęcia postępowania z urzędu] 148 Art. 23. [Zawiadomienie rodziców (opiekunów) o wszczęciu i ukończeniu postępowania] 150 Art. 24. [Wywiad środowiskowy, pomoc policji] 151 Art. 25. [Opinia opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów] 153 Art. 25a. [Opinia o stanie zdrowia psychicznego, obserwacja w podmiocie niebędącym przedsiębiorcą] 156 Art. 26. [Nadzór, umieszczenie w placówce opiekuńczej, środki leczniczo-wychowawcze] 159 Art. 27. [Umieszczenie w schronisku dla nieletnich] 160 Art. 28. [Nakładanie obowiązków na rodziców (opiekunów) w postępowaniu] 162 Art. 29. [Doręczanie postanowień o zastosowaniu środków "tymczasowych" i nakładaniu obowiązków, zażalenie] 163 Art. 30. [Strony postępowania, prawo przeglądania akt, udział przedstawiciela organizacji społecznej, obecność innych osób] 163 Art. 30a. [Zawieszenie postępowania w sprawie nieletniego] 165 Art. 31. [Doręczanie orzeczeń (zarządzeń, pism) obrońcy nieletniego, zawiadamianie pokrzywdzonego] 166 Art. 31a. [Zażalenie] 167 Art. 32. [Koszty postępowania w sprawie nieletniego, koszty postępowania mediacyjnego, koszty pobytu w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej] 167 Rozdział 1a. Przebieg postępowania 170 Art. 32a. [Postanowienie o wszczęciu postępowania] 170 Art. 32b. [Dane o nieletnim] 171 Art. 32c. [Obrońca z urzędu] 173 Art. 32d. [Prawo przeglądania akt sprawy] 176 Art. 32e. [Zatrzymanie nieletniego, pomoc policji] 177 Art. 32f. [Przesłuchanie nieletniego przez policję] 180 Art. 32g. [Przesłanki zatrzymania nieletniego] 182 Art. 32h. [Umieszczenie nieletniego w policyjnej izbie dziecka] 185 Art. 32i. [Nadzór sądu rodzinnego] 187 Art. 32j. [Przekazanie sprawy szkole, do której nieletni uczęszcza, albo organizacji młodzieżowej, sportowej, kulturalno-oświatowej lub innej organizacji społecznej] 187 Art. 32k. [Odpowiedzialność karna nieletniego, przekazanie sprawy prokuratorowi, zażalenie] 189 Art. 32l. [Stosowanie nieizolacyjnych środków wychowawczych] 190 Art. 32m. [Wyznaczenie rozprawy] 192 Art. 32n. [Zasada rozprawy przy drzwiach zamkniętych, jawność rozprawy, wysłuchanie nieletniego] 192 Art. 32o. [Prowadzenie postępowania bez udziału stron, doprowadzenie nieletniego na rozprawę] 194 Art. 32p. [Protokoły i dokumenty podlegające odczytaniu lub odtworzeniu na rozprawie] 195 Art. 32q. [Uczestnictwo pokrzywdzonego na rozprawie lub posiedzeniu, udział innych podmiotów] 197 Art. 32r. [Postanowienie kończące postępowanie] 197 Rozdział 3. (uchylony) 199 Art. 33-43. (uchylone) 199 Rozdział 4. (uchylony) 199 Art. 44-47a. (uchylone) 199 Rozdział 5. (uchylony) 199 Art. 48-55. (uchylone) 199 Rozdział 6. (uchylony) 199 Art. 56-57. (uchylone) 199 Rozdział 7. Postępowanie odwoławcze 200 Art. 58. [Sąd drugiej instancji - właściwość rzeczowa, skład] 200 Art. 59. [Zakres zaskarżenia] 206 Art. 60. [Wymagania formalne środków odwoławczych] 208 Art. 61. [Zakaz reformationis in peius] 210 Art. 62. [Udział nieletniego w rozprawie] 212 Art. 63-63a. (uchylone) 214
DZIAŁ IV. Postępowanie wykonawcze 215 Rozdział 1. Przepisy ogólne 216 Art. 64. [Wszczęcie postępowania wykonawczego] 216 Art. 65. [Cel postępowania wykonawczego] 217 Art. 65a. [Obowiązki nieletniego] 219 Art. 66. [Zasady organizacji placówek, korespondencja, kontakty z osobami spoza placówek] 220 Art. 66a. [Wykonywanie praktyk religijnych] 222 Art. 67. [Obowiązki policji] 224 Art. 68. [Właściwość miejscowa w przypadku przebywania w placówce] 224 Art. 69. [Stosowanie przepisów przy wykonywaniu środków (właściwość rzeczowa)] 225 Art. 70. [Legitymacja czynna do składania wniosków i zażaleń] 227 Art. 70a. [Zakres działania kuratora sądowego] 228 Art. 70b. [Zobowiązanie nieletniego do poddania się badaniu w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu lub innego środka] 230 Art. 70c. [Odpowiednie stosowanie przepisów do innych podmiotów] 231 Art. 70d. [Zwrot kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym nadzorem] 231 Art. 70e. [Upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych] 232 Art. 71. [Odroczenie lub przerwa w wykonywaniu środków, odwołanie odroczenia lub przerwy] 233 Art. 72. [Zawiadomienie o umieszczeniu w placówce] 234 Art. 73. [Zakończenie i przedłużenie wykonywania środków] 235 Art. 74. [Stosowanie środków "tymczasowych", dozór kuratora, umieszczenie w schronisku dla nieletnich] 237 Art. 75. [Orzekanie, zawiadamianie o terminach posiedzeń, wysłuchanie nieletniego, legitymacja czynna, doręczanie postanowień, wniosek o warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego] 239 Art. 76. [Pomoc dla nieletniego zwalnianego z placówki] 241 Art. 77. [Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń] 243 Art. 78. [Delegacja ustawowa do określenia zasad sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń] 245 Rozdział 2. Środki wychowawcze i lecznicze 246 Art. 79. [Środki wychowawcze - zmiana, uchylanie, odstąpienie od wykonywania] 246 Art. 80. [Informowanie o stanie zdrowia nieletniego i postępach w leczeniu, zwolnienie] 248 Art. 81. [Delegacja ustawowa do określenia procedur przyjmowania i zwalniania nieletnich z placówek] 249 Art. 82. [Delegacja ustawowa do określenia procedur przyjmowania i zwalniania nieletnich z publicznych podmiotów niebędących przedsiębiorcami i domów pomocy społecznej] 251 Art. 83. [Policyjne izby dziecka - nadzór, tworzenie i znoszenie, zasady pobytu nieletnich] 252 Art. 84. [Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. Ośrodki kuratorskie -nadzór, tworzenie, znoszenie, organizacja] 253 Rozdział 3. Środek poprawczy 255 Art. 85. [Skierowanie do zakładu poprawczego, zmiana lub przeniesienie] 255 Art. 86. [Warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego] 256 Art. 87. [Okres próby, odwołanie warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego, zatarcie skutków prawnych środka poprawczego] 257 Art. 88. [Warunkowe odstąpienie od wykonania orzeczenia, zatarcie skutków prawnych środka poprawczego] 259 Art. 89. [Zatarcie skutków prawnych środka poprawczego] 261 Art. 90. [Umieszczenie nieletniego poza zakładem] 262 Art. 90a. [Umieszczenie nieletniego w hostelu] 263 Art. 90b. [Finansowanie pobytu nieletniego w hostelu] 266 Art. 90c. [Ograniczenia stosowania przepisu art. 90a] 267 Art. 91. [Orzekanie o popełnieniu czynu karalnego przez wychowanka zakładu poprawczego] 267 Art. 92. [Zbieg kary pozbawienia wolności i środka poprawczego] 270 Art. 93. [Zbieg kary ograniczenia wolności i środka poprawczego] 271 Art. 94. [Zamiana środka poprawczego na karę] 271 Art. 95. [Schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze - nadzór, tworzenie i znoszenie, organizacja, sposób działania] 275 Rozdział 4. Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku, wychowawczym 277 Art. 95a. [Stosowanie środków przymusu bezpośredniego] 278 Art. 95b. (uchylony) 279 Art. 95c. [Delegacja ustawowa do określenia zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego w placówkach] 280 Rozdział 4a. Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych 283 Art. 95ca. [Udzielenie nieletniemu nagrody lub zastosowanie wobec niego środka dyscyplinarnego] 283 Art. 95cb. [Przesłanki udzielenia nagrody] 285 Art. 95cc. [Katalog nagród] 285 Art. 95cd. [Uchylenie decyzji o udzieleniu nagrody] 288 Art. 95ce. [Przesłanki zastosowania środka dyscyplinarnego] 288 Art. 95cf. [Katalog środków dyscyplinarnych] 290 Art. 95cg. [Uchylenie decyzji o zastosowaniu środka dyscyplinarnego] 292 Rozdział 5. Zatrudnianie nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich 294 Art. 95d. [Praktyczna nauka zawodu] 294 Art. 95da. [Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe] 296 Art. 95e. [Czas pracy] 298 Art. 95f. [Wynagrodzenie, nagrody pieniężne] 298 Art. 95g. [Okres pracy nieletniego a okres zatrudnienia] 298 Art. 95h. [Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub wynikłej stąd śmierci] 299
DZIAŁ V. Przepisy przejściowe i końcowe 301 Art. 96. [Czyny popełnione i czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie u.p.n.] 301 Art. 97. [Odesłanie do przepisów ustawy] 302 Art. 98. [Obowiązywanie przepisów w czasie] 302 Art. 99-100. (uchylone) 302 Art. 101. [Zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych] 303 Art. 102. [Umieszczenie nieletniego w policyjnej izbie dziecka] 303 Art. 103. [Derogacja] 305 Art. 104. [Wejście w życie] 306
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 307
Art. 10. [Możliwa odpowiedzialność karna nieletniego - art. 10 § 2, możliwość podniesienia dolnej granicy odpowiedzialności do lat 18 - art. 10 § 4] 308
Wykaz wybranych przepisów wykonawczych 313
Skorowidz 315

BESTSELLERY