Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-7850-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
2,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
59,00
Cena w punktach Virtualo:
5900 pkt.

Pełny opis

W książce omówiono zagadnienia dotyczące pracy radnego w radach gmin, powiatów i sejmików województw, ze szczególnym uwzględnieniem jego statusu prawnego jako funkcjonariusza publicznego. Celem poradnika jest pomoc radnym jednostek samorządu terytorialnego w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu mandatu, a wyborcom wskazanie konkretnych środków mających na celu skuteczne egzekwowanie oczekiwań i obietnic przedwyborczych.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Słowo wstępne 13
Rozdział 1 Jednostki samorządu terytorialnego - w kręgu podstawowych pojęć i zasad 15
1.1. Podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego 15
1.2. Prawne determinanty wspólnoty samorządowej i podstawowe zasady kształtujące jej ustrój 18
1.3. Formy realizacji zasady jawności w jednostkach samorządu terytorialnego i dostęp do informacji publicznej - wybrane zagadnienia 26
1.4. Organy jednostek samorządu terytorialnego i zakres ich zadań - zagadnienia ustrojowe 34
1.4.1. Uwagi wstępne 34
1.4.2. Kolegialny organ stanowiący i kontrolny 35
1.4.3. Monokratyczny i kolegialny organ wykonawczy 45
Rozdział 2 Mechanizmy uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej 54
2.1. Uwagi wstępne 54
2.2. Młodzieżowa rada gminy 55
2.3. Gminna rada seniorów oraz rada seniorów jednostki pomocniczej 56
2.4. Obligatoryjne i fakultatywne konsultacje społeczne 60
2.5. Budżet partycypacyjny - finansowy mechanizm partycypacji społecznej 64
2.6. Fundusz sołecki w świetle nowych regulacji prawnych 66
2.7. Zarządzanie wspólnotą lokalną w jednostkach pomocniczych gminy 70
2.8. Inicjatywa lokalna i uchwałodawcza 73
2.9. Referendum lokalne - ogólne założenia 78
Rozdział 3 Organizacja wewnętrzna organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 83
3.1. Przewodniczący organu stanowiącego i jego zastępcy 83
3.1.1. Uwagi wstępne 83
3.1.2. Wybór, odwołanie i rezygnacja z funkcji 87
3.1.3. Zakres zadań i kompetencji przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady/sejmiku 93
3.2. Komisje rady/sejmiku 100
3.2.1. Uwagi wstępne 100
3.2.2. Rodzaje komisji - stałe i doraźne 101
3.2.3. Skład osobowy komisji 112
3.2.4. Formy i tryb działania komisji 114
3.2.5. Struktura wewnętrzna komisji 115
3.2.6. Kluby radnych 117
Rozdział 4 Prawa i obowiązki radnego o charakterze ustrojowym 119
4.1. Nabycie i utrata mandatu radnego 119
4.1.1. Uwagi wstępne 119
4.1.2. Wybór radnego 120
4.1.3. Przesłanki, forma i skutki prawne wygaśnięcia mandatu radnego 126
4.1.4. Wybory uzupełniające 133
4.1.5. Ponowne obsadzenie mandatu 133
4.1.6. Wybory przedterminowe 134
4.2. Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz składanie interpelacji i wniosków 135
4.2.1. Uwagi wstępne 135
4.2.2. Wnioski i interpelacje o charakterze interwencyjnym 136
4.2.3. Dyżury radnych 138
4.2.4. Działania inicjujące 139
4.2.5. Działania opiniodawczo-konsultacyjne 139
4.2.6. Działania o charakterze organizacyjnoprawnym 140
4.2.7. Działania o charakterze informacyjnym 140
4.2.8. Złożenie skargi przez radnego w imieniu mieszkańca 140
4.3. Uczestniczenie radnego w pracach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz ich organów wewnętrznych 143
4.3.1. Uwagi wstępne 143
4.3.2. Udział w pracach rady/sejmiku 143
4.3.3. Udział radnego w pracach komisji organów stanowiących 153
Rozdział 5 Prawa i obowiązki radnego o charakterze materialno-finansowym oraz przepisy antykorupcyjne 156
5.1. Uwagi wstępne 156
5.2. Diety oraz zwrot kosztów podróży 157
5.3. Ochrona stosunku pracy radnego jednostki samorządu terytorialnego 162
5.4. Status funkcjonariusza publicznego 167
5.5. Oświadczenia majątkowe i lustracyjne radnych 171
5.6. Zakaz zatrudniania radnego i wykonywania określonych funkcji przez radnego 176
5.7. Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć, otrzymywania darowizn oraz powoływania się na swój mandat 180
5.8. Zakaz głosowania - interes prawny radnego 181
5.9. Zasada incompatibilitas 185
5.10. Zakazy dotyczące działalności gospodarczej 186
Wzory uchwał 189
Przykładowe schematy działań 261
Bibliografia 273

BESTSELLERY