Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2467-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
5,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
93,90
Cena w punktach Virtualo:
9390 pkt.

Pełny opis

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczymjedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniemproblematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. W monografii zostały przedstawioneuwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia.Publikacja zawiera także rozważania na temat przedmiotu regulacji definicji zabytku nieruchomego w prawie polskim oraz organizacji administracji konserwatorskiej.Krytycznemu osądowi Autorka poddajeprzede wszystkim obowiązujące przepisy z zakresu prawnej ochrony zabytków nieruchomych, w szczególnościte dotyczące form ochrony zabytków (wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). ,,Recenzowana rozprawa jest jedną z nielicznych w ostatnich latach prac poświęconych administracyjnoprawnymproblemom ochrony zabytków. Wcześniejszapraca pióra prof. Jana Pruszyńskiego powstała kilkadziesiąt lat temu, na tle zupełnie innej ustawy niż obecnie obowiązująca i w innych warunkach społeczno-gospodarczych (...) Stąd też temat rozprawy należy uznać za dotyczący niewątpliwie istotnego zagadnieniaze sfery materialnego prawa administracyjnego .Z recenzji prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Rozdział 1. Geneza prawnej ochrony zabytków nieruchomych 23
1.1. Początki prawnej ochrony zabytków - działania ochronne schyłku XVIII w oraz okresu zaborów 23 1.2. Ustawodawstwo ochronne w okresie międzywojennym 28 1.3. Kształtowanie się prawnej ochrony zabytków po 1945 r. 41 1.4. Koncepcja ochrony zabytków w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury 47 1.5. Prawna ochrona zabytków w okresie transformacji (lata 1989-2003) 59 1.6. Podsumowanie 62
Rozdział 2. Ochrona prawna zabytków nieruchomych w świetle Konstytucji RP 64
Rozdział 3. Uwarunkowania międzynarodowe prawnej ochrony zabytków nieruchomych 79
3.1. Prawo międzynarodowe jako źródło standardów prawnej ochrony zabytków nieruchomych 79 3.1.1. Rozwój prawa międzynarodowego w zakresie dotyczącym dziedzictwa kulturowego 82 3.1.2. Ochrona "dziedzictwa kulturowego" w aktach UNESCO 88 3.1.3. Działalność prawodawcza Rady Europy jako przykład regionalnego systemu ochrony dziedzictwa kulturowego 109 3.1.4. Inne dokumenty międzynarodowe kształtujące zasady ochrony zabytków nieruchomych 112 3.1.5. Znaczenie aktów międzynarodowych dla ustawodawstwa polskiego 115 3.2. Wpływ prawa Unii Europejskiej na ustawodawstwo polskie w zakresie ochrony prawnej zabytków nieruchomych 117 3.2.1. Rozwój prawa wspólnotowego w zakresie dziedzictwa kulturowego 117 3.2.2. Polityka kulturalna Unii Europejskiej a ochrona zabytków nieruchomych 122 3.3. .Podsumowanie 128
Rozdział 4. Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim 131
4.1. Wyjaśnienie pojęcia zabytku nieruchomego 131 4.2. Definicja zabytku nieruchomego w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 136 4.2.1. Uwagi wstępne 136 4.2.2. Ustalenie znaczenia podstawowych pojęć definicji legalnej zabytku nieruchomego 137 4.2.3. Klauzula interesu społecznego w definicji zabytku nieruchomego 139 4.2.4. Wartości historyczna, artystyczna i naukowa w definicji zabytku nieruchomego 142 4.2.5. Pozostałe .kryteria .oceny 148 4.2.6. Indywidualne i przestrzenne zabytki nieruchome 153 4.3. Zabytek nieruchomy a definicja nieruchomości w prawie cywilnym 163 4.4. Zabytek nieruchomy w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisach prawa podatkowego 169 4.5. Podsumowanie 176
Rozdział 5. Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce 178
Rozdział 6. System prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce 197
6.1. Organizacja administracji publicznej w zakresie prawnej ochrony zabytków 197 6.2. Formy ochrony zabytków nieruchomych w przepisach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 211 6.2.1. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych 212 6.2.1.1. Charakterystyka rejestru zabytków nieruchomych 212 6.2.1.2. Przesłanki wpisu do rejestru zabytków i charakter prawny wpisu 219 6.2.1.3. Skutki wpisu do rejestru zabytków 230 6.2.1.4. Nadzór konserwatorski 249 6.2.2. Utworzenie parku kulturowego 258 6.2.3. Uznanie za pomnik historii 266 6.2.4. Ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 271 6.3. Podsumowanie 277
Zakończenie 283
Źródła prawa i orzecznictwo 293
Bibliografia 305

BESTSELLERY