Prawne aspekty procesu inwestycyjnego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2988-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2009
Rozmiar pliku:
2,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
63,00
Cena w punktach Virtualo:
6300 pkt.

Pełny opis

Stan prawny na 1.06.2009 r.

"Praca zbiorowa pt. Prawne aspekty procesu inwestycyjnego - zagadnienia praktyczne stanowi ciekawy przykład połączenia na gruncie spójnego w swym zamyśle opracowania wykładu teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania regulacji o charakterze administracyjnoprawnym. Jej autorzy, będący w większości aktywnymi zawodowo prawnikami, zaangażowanymi równocześnie w pracę naukową na szczeblu akademickim, w sposób zwięzły, a zarazem wszechstronny rozważają w swych artykułach kontrowersyjne lub rzadko opracowywane kwestie pojawiające się nagminnie w toku procedur immanentnie związanych z realizacją każdej większej inwestycji, w szczególności na terenach miejskich. (...) Jako zaś, że przedmiotowe opracowanie adresowane jest przede wszystkim do inwestorów, osób na różnych etapach zajmujących się obsługą procesu inwestycyjnego (projektantów, prawników itp.), a także pracowników organów administracji publicznej (pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przedstawicieli służb konserwatorskich), przyjęty przez jej autorów stopień szczegółowości należy uznać za pożądany, a formę graficzną tekstu za przejrzystą i funkcjonalną."

Z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka


Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW 9
WSTĘP 11
DZIAŁ I POZWOLENIA NA BUDOWĘ 13
Przesłanki dokonania zmiany pozwolenia na budowę w trybie art. 36a prawa budowlanego 15 Analiza zależności pomiędzy wyznaczonym inwestorowi terminem na uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń a ustawowym terminem na wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę 21 Dopuszczalność rozpatrywania kwestii dostępu do drogi publicznej na poziomie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę 24 Umowa cywilnoprawna jako tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 30 Dopuszczalność wydania pozwolenia na budowę w dniu wznowienia postępowania w tym przedmiocie 33
DZIAŁ II ROZBIÓRKI 39
Rozbiórka w trybie art. 31 ust. 5 prawa budowlanego - aspekty proceduralne 41 Konsekwencje dokonania rozbiórki obiektu bez zachowania wymaganego prawem trybu 48
DZIAŁ III ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 53
Wpływ wystąpienia o wydanie pozwolenia na przebudowę sieci infrastruktury technicznej na zakres uprawnień przysługujących inwestorowi na mocy decyzji o warunkach zabudowy 55 Zasady wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 62 Sposoby wpływania na kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 66
DZIAŁ IV OCHRONA ZABYTKÓW 69
Aksjologia polskich regulacji z zakresu ochrony zabytków 71 Pozycja prawna wojewódzkiego konserwatora zabytków w latach 1975-1983 80 Status prawny stołecznego konserwatora zabytków w okresie stanu wojennego 93 Wpływ postępowania w sprawie wpisu danego obiektu do rejestru zabytków na postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na rozbiórkę tego obiektu 97 Prawne przesłanki wpisu do rejestru zabytków otoczenia zabytku 102 Warunki zgodności z prawem decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku nieruchomego 113 Status zaleceń konserwatorskich wydanych dla obiektu nieobjętego żadną z prawnych form ochrony zabytków 119 Działalność muzeum prywatnego, nieposiadającego osobowości prawnej - wybrane aspekty administracyjnoprawne 124 Pojęcie zabytku nieruchomego w prawie polskim 130 DZIAŁ V KWESTIE PROCEDURALNE 143
Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego w procesie inwestycyjnym 145 Status prawny zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przewidzianej w art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 165 Procedura dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony 179 Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego jako decyzja kończąca postępowanie w sprawie 187 Artykuł 152 § 1 k.p.a. jako podstawa wstrzymania wykonalności decyzji administracyjnej 190 Zakres postępowania wyjaśniającego przy ponownym rozpatrywaniu sprawy przez organ pierwszej instancji 195 Wyłączenie piastuna funkcji ministra w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 199 Udział prokuratora w procesie inwestycyjnym 203 Sytuacja bez wyjścia? Możliwości rozwiązania problemów powstałych na tle obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów (na przykładzie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych) 207 Postępowanie w trybie art. 208 ustawy o gospodarce nieruchomościami 212 Roszczenie o zwrot nakładów jako źródło interesu prawnego w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego w trybie dekretu warszawskiego 219 Zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe w okresie stanu wojennego 229 Zakres praw autorskich autora projektu zamierzenia architektoniczno-urbanistycznego 233
BIBLIOGRAFIA 243

BESTSELLERY