Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3008-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
1,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
73,00
Cena w punktach Virtualo:
7300 pkt.

Pełny opis

Stan prawny na 1.04.2008 r.

Oddawana w ręce czytelników książka stanowi interesujące - zarówno z punktu widzenia praw i obowiązków samych małżonków, jak i osób trzecich - opracowanie problematyki dotyczącej zajmowania lokali mieszkalnych przez osoby pozostające w związku małżeńskim, a także te, których małżeństwo ustało. Na uwagę zasługuje to, iż główne tezy przedmiotowej monografii autor oparł na socjologicznej definicji małżeństwa oraz na analizie roli, jaką odgrywa posiadanie własnego, choćby najskromniejszego, mieszkania dla budowania i wzmacniania prawidłowych więzi pomiędzy małżonkami. Ta ostatnia kwestia została przy tym opracowana na podstawie bogatej literatury socjologicznej i psychologicznej, w której przyjęło się stanowisko, że jedynie samodzielne zamieszkiwanie małżonków stwarza im najkorzystniejsze warunki do wypracowania właściwych relacji z rodzicami oraz pozwala im na uzyskanie tzw. wewnętrznej samodzielności.

Adresaci:

Publikacja polecana jest zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa w omawianym zakresie.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Instytucje 9 Czasopisma 9 Akty prawne 10
Wstęp 11
Rozdział I. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami 21
Wprowadzenie 21 1. Zagadnienia wstępne 23 2. Wspólność majątkowa małżonków 26 2.1. Źródła powstania oraz cechy charakterystyczne wspólności majątkowej małżonków 26 2.2. Majątek wspólny małżonków 29 2.2.1. Wstęp 29 2.2.2. Składniki majątku wspólnego 32 2.2.2.1. Własność i inne prawa rzeczowe jako składniki majątku wspólnego 34 2.2.2.2. Wierzytelności jako składniki majątku wspólnego 35 2.2.2.3. Problematyka długów w kontekście składników majątku wspólnego 36 2.2.3. Zarząd majątkiem wspólnym 37 2.3. Ustanie wspólności majątkowej 42 2.3.1. Przyczyny ustania wspólności majątkowej 42 2.3.2. Skutki ustania wspólności majątkowej 46 2.4. Podział majątku wspólnego 50 2.4.1. Zagadnienia wstępne 50 2.4.2. Sposoby wyjścia ze wspólności 50 2.4.3. Tryb dokonania podziału 51 3. Rozdzielność majątkowa 55 3.1. Przyczyny powstania 55 3.2. Składniki majątku osobistego 59 4. Odpowiedzialność majątkowa małżonków względem osób trzecich 65 4.1. Odpowiedzialność solidarna małżonków 65 4.2. Odpowiedzialność z majątku wspólnego 69
Rozdział II. Odrębna własność lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych między małżonkami 72
Wprowadzenie 72 1. Część ogólna 74 1.1. Zagadnienia wstępne 74 1.2. Nieruchomość wspólna i udział w nieruchomości wspólnej 75 1.3. Małżonkowie jako członkowie wspólnoty mieszkaniowej 82 2. Odrębna własność lokalu ustanowiona na rzecz osób pozostających w związku małżeńskim 85 2.1. Zagadnienia wstępne 85 2.2. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawierana z osobami pozostającymi w związku małżeńskim 87 2.3. Jednostronna czynność prawna dokonana przez małżonka będącego właścicielem nieruchomości budynkowej 91 2.4. Orzeczenie sądu znoszące współwłasność 94 3. Prawa i obowiązki małżonków związane z przysługującym im prawem odrębnej własności lokalu 96 4. Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez małżonków będących współwłaścicielami lokalu 101
Rozdział III. Spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami 111
Wprowadzenie 111 1. Informacje ogólne 112 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami 119 2.1. Ogólna charakterystyka 119 2.2. Procedura nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez osoby pozostające w związku małżeńskim 121 2.2.1. Nabycie konstytutywne 121 2.2.1.1. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zawartej na podstawie (w wykonaniu) wcześniejszej umowy o budowę lokalu 122 2.2.1.2. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie 127 2.2.1.3. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie umowy przekształcającej przysługujące członkowi prawo lokatorskie w prawo własnościowe 127 2.2.2. Nabycie translatywne 128 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami 128 3.1. Ogólna charakterystyka 128 3.2. Nabycie przez małżonków spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 130 3.2.1. Nabycie przez małżonków ekspektatywy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 131 3.2.2. Konstytutywne nabycie przez małżonków spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 134 3.2.3. Translatywne nabycie przez małżonków spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 137 3.3. Wygaśnięcie i przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego osobie pozostającej w związku małżeńskim 139 3.3.1. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 139 3.3.2. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 141
Rozdział IV. Najem lokalu mieszkalnego przez małżonków 146
Wprowadzenie 146 1. Charakterystyka najmu jako umowy cywilnoprawnej 148 1.1. Zagadnienia wstępne 148 1.2. Treść i forma umowy najmu 152 1.3. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu 153 1.3.1. Obowiązki wynajmującego 153 1.3.2. Obowiązki najemcy 156 1.4. Zakończenie stosunku najmu 160 2. Najem lokalu mieszkalnego przez osoby pozostające w związku małżeńskim 163 2.1. Wstęp 163 2.2. Prawa i obowiązki lokatorów pozostających w związku małżeńskim oraz ochrona ich praw 168 2.3. Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego przez małżonków 172
Rozdział V. Egzekucja z lokalu mieszkalnego małżonków 178
Wprowadzenie 178 1. Zajęcie lokalu mieszkalnego małżonków 179 2. Opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego małżonków 195 3. Licytacja lokalu mieszkalnego małżonków 200 4. Przybicie udzielone wobec lokalu mieszkalnego małżonków 218 5. Przysądzenie własności małżeńskiego lokalu mieszkalnego 226
Wnioski końcowe 233 Załączniki 239 Bibliografia 263

BESTSELLERY