Prawo policyjne - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-503-2
Język:
Polski
Data wydania:
Wrzesień 2014
Rozmiar pliku:
2,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
40,00
Cena w punktach Virtualo:
4000 pkt.

Pełny opis

Policję utworzono jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu, przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z tak określonym spektrum działania zajmuje ona szczególne miejsce w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego. Istotnym aspektem funkcjonowania przedmiotowej formacji są podstawy prawne pozwalające na podejmowanie określonych czynności, zwłaszcza związanych z działaniami władczymi. Tego właśnie dotyczy ta książka.

Prawo policyjne jest publikacją, która charakteryzuje z jednej strony strukturę policji, jej organizację, z drugiej zaś przedstawia zadania i kompetencje realizowane w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omawiana jest m.in. problematyka działań policji podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych, w sferze reglamentacji broni i amunicji, zarządzania kryzysowego, obronności oraz w stanach nadzwyczajnych.

Książka jest adresowana do studentów wydziałów wyższych uczelni, na których jest wykładany przedmiot Prawo policyjne, jak również do teoretyków i praktyków zajmujących się tą problematyką, szczególnie do funkcjonariuszy policji i służb specjalnych. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni wiodących polskich ośrodków akademickich, jak również oficerowie policji mający na co dzień do czynienia z omawianymi zagadnieniami w pracy zawodowej.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej
Jarosław Kostrubiec

Rozdział 2. Policja Państwowa XVI Okręgu Wileńskiego w latach 1922 –1926. Geneza, struktura i zadania
Przemysław Dąbrowski

Rozdział 3. Struktura organizacyjna policji
Mirosław Karpiuk

Rozdział 4. Działalność policji a konstytucyjna zasada legalizmu (praworządności)
Konrad Walczuk

1. Wstęp
2. Pojęcie „legalizm” („praworządność”)
3. Prawo karne procesowe
4. Prawo konstytucyjne
5. Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa  prawnego  
6. Konstytucyjna hierarchia źródeł prawa powszechnie obowiązującego

Rozdział 5. Zakres działania policji oraz obszary jej współdziałania z innymi podmiotami
Małgorzata Czuryk

Rozdział 6. Prawne formy działania policji

Małgorzata Polinceusz

1. Pojęcie „prawne formy działania administracji” oraz ich klasyfikacja
2. Prawne formy działania policji
3. Ogólne i szczególne władcze formy działania policji
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze policji
5. Czynności administracyjno-porządkowe policji
6. Działalność społeczno-organizatorska policji
7. Inne formy działania policji

Rozdział 7. Przypadki zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub mienia albo bezpieczeństwa porządku publicznego. Metody i formy przygotowania realizacji działań policji
Mariusz Kuliński

1. Wstęp
2. Podstawa prawna i definicje
3. Formy organizacyjne i sposób realizacji działań
4. Zadania i organizacja sztabu dowódcy operacji
5. Elementy koncepcji i planu działania dowódcy operacji
6. Zakończenie

Rozdział 8. Zbiorowe zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Postępowanie policji podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych
Mariusz Nepelski

1. Zabezpieczenie zgromadzenia publicznego
2. Zadania policji podczas zabezpieczenia zgromadzenia publicznego
3. Zadania policji podczas zbiegowiska (tak zwanego nielegalnego zgromadzenia)
4. Zadania policji podczas nielegalnego blokowania dróg
5. Zadania policji podczas odblokowania obiektów
6. Zadania policji podczas zabezpieczenia imprezy masowej
7. Organizacja dowodzenia działaniami policji

Rozdział 9. Udział organów policji w reglamentacji broni i amunicji

Aleksander Babiński

1. Źródła zadań policji w zakresie reglamentacji broni i amunicji
2. Udział organów policji w reglamentacji broni i amunicji wynikający z ustawy o broni i amunicji
3. Wydawanie indywidualnych pozwoleń na broń
4. Wydawanie świadectw broni i dopuszczanie do posiadania broni
5. Rejestracja broni
6. Wydawanie pozwoleń na broń cudzoziemcom
7. Udział organów policji w weryfikacji uprawnień do posiadania broni i amunicji
8. Cofnięcie pozwolenia na broń
9. Cofnięcie dopuszczenia do posiadania broni
10. Unieważnienie karty rejestracji broni  
11. Wnioski

Rozdział 10. Policja w sferze zarządzania kryzysowego
Janusz Falecki

Rozdział 11. Policja w stanach nadzwyczajnych
Robert Socha

1. Działanie policji w stanie klęski żywiołowej
2. Policja w stanie wyjątkowym
3. Zadania policji w stanie wojennym  

Rozdział 12. Przygotowania obronne policji
Bernard Wiśniewski, Robert Socha

Rozdział 13. Służba w policji
Tomasz Szankin

1. Nabór do służby w policji  
2. Przebieg służby w policji
3. System szkolenia i doskonalenia zawodowego w policji  
4. System opiniowania służbowego w policji
5. Rozwiązanie stosunku służbowego

Rozdział 14. Obowiązki i uprawnienia funkcjonariusza policji podczas dokonywania czynności zatrzymania osoby
Radosław Kostrubiec

1. Wstęp
2. Zatrzymania procesowe
3. Zatrzymania pozaprocesowe
4. Obowiązki funkcjonariusza i uprawnienia zatrzymanego związane z dokonaniem czynności zatrzymania
5. Zakończenie

Bibliografia

Wykaz ważniejszych aktów prawnych

BESTSELLERY