Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2017
Pobierz fragment
246,71
Cena w punktach Virtualo:
24671 pkt.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - ebook

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które:
 • upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami,
 • wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia,
 • promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,
 • a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.:
  • stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • katalogu wyłączeń z reżimu ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych, czy też
  • możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.
  • Publikacja stanowi kompendium wiedzy mające na celu zapoznanie Czytelników z teoretycznym i praktycznym aspektem unormowań dotyczących prawa zamówień publicznych - wynikających z regulacji unijnych, aktów prawa krajowego (w tym zestawienia przepisów rangi ustawowej oraz rozporządzeń), orzecznictwa ETS i TSUE, SN, KIO i sądów powszechnych.

   Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami w praktyce - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - oraz dla ich pełnomocników, w tym będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla osób kontrolujących prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 11
DZIAŁ I. Przepisy ogólne 13 Rozdział 1. Przedmiot regulacji 13 Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień 133 Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami 166 Rozdział 3. Ogłoszenia 177
DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia 188 Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy 188 Rozdział 2. Przygotowanie postępowania 470 Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień 564 Oddział 1. Przetarg nieograniczony 564 Oddział 2. Przetarg ograniczony 605 Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem 620 Oddział 3a. Dialog konkurencyjny 633 Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia 662 Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki 671 Oddział 6. Zapytanie o cenę 709 Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne 714 Oddział 7. Licytacja elektroniczna 741 Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty 751 Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań 888
DZIAŁ III. Przepisy szczególne 899 Rozdział 1. Umowy ramowe 899 Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów 909 Rozdział 3. Konkurs 919 Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych 938 Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 938 Rozdział 5. Zamówienia sektorowe 998 Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 1046
DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych 1068
DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 1208 Rozdział 1. Zakres działania 1208 Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych 1217 Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień 1222 Oddział 1. Przepisy ogólne 1222 Oddział 2. Kontrola doraźna 1227 Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 1233 Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza 1236 Rozdział 5. (uchylony) 1255
DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej 1256 Rozdział 1. Przepisy wspólne 1256 Rozdział 2. Odwołanie 1271 Rozdział 3. Skarga do sądu 1387
DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 1411
DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących 1416
DZIAŁ IX. Przepisy przejściowe i końcowe 1417
Kategoria: Administracyjne
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8107-619-7
Rozmiar pliku: 1,9 MB

BESTSELLERY

Kategorie: