Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2045-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
645 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
105,00
Cena w punktach Virtualo:
10500 pkt.

Pełny opis

  • W monografii przedstawiono problematykę odpowiedzialności za przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k., które jest uważane za podstawowy typ przestępstwa menadżerskiego. Oprócz analizy dogmatycznej art. 296 k.k. i innych pokrewnych typów przestępstw, w tym przestępstwa z art. 585 kodeksu spółek handlowych, w pracy zawarto także opracowanie zagadnień związanych z pojęciem prawa karnego gospodarczego i wpływem ryzyka gospodarczego na stosowanie art. 296 k.k. Ponadto omówiono w niej inne istotne kwestie, jak np. problematykę odpowiedzialności członków organów kolegialnych oraz odpowiedzialności osób wykonujących zawody zaufania publicznego, zgody dysponenta dobrem, kolizji różnych obowiązków ciążących na zarządcy i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn osoby fizycznej wypełniający znamiona z art. 296 k.k. Pozycję uzupełnia bogaty spis literatury i orzecznictwa.
  • Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników, osób stosujących w praktyce przepisy prawa karnego gospodarczego, zarządzających majątkiem innych podmiotów, zainteresowanych problematyką przestępczości związanej z obrotem gospodarczym.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Rozdział I Pojęcie obrotu gospodarczego, prawa karnego gospodarczego, przestępstwa gospodarczego i główne cechy przestępczości gospodarczej 21
1. Znaczenie pojęcia "obrót gospodarczy" 21
2. Znaczenie pojęcia "prawo karne gospodarcze" 22 2.1. Przegląd definicji 23 2.2. Miejsce prawa karnego gospodarczego w systemie prawa 31 2.3. Funkcje prawa karnego gospodarczego 37 3. Znaczenie pojęcia "przestępstwo gospodarcze" 38 3.1. Przegląd stanowisk 39 3.2. Źródła uregulowań dotyczących przestępstw gospodarczych 43
4. Cechy charakterystyczne przestępczości gospodarczej 45 4.1. Cechy ogólne 46 4.2. Dokonywane próby podziału przestępczości gospodarczej 46
5. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej i jego wpływ na stosowanie art. 296 k.k 52 5.1. Obowiązujące akty prawne dotyczące prawa karnego gospodarczego 52 5.2. Rozwiązania instytucjonalne 60 5.3. Projekt Corpus Iuris 62 5.4. Traktat z Lizbony i poprzedzający go projekt Traktatu Konstytucyjnego 67 5.5. Zmiany polskiego prawa karnego gospodarczego pod wpływem prawa UE 70 5.6. Wpływ prawa UE na stosowanie art. 296 k.k 72
Rozdział II Charakterystyka przestępstwa nadużycia zaufania - art. 296 k.k 74
1. Wprowadzenie 74
2. Rys historyczny i projekty zmian 75 2.1. Kodeks karny z 1932 r 75 2.2. Kodeks karny z 1969 r 76 2.3. Artykuł 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego 81 2.4. Obywatelski projekt kodeksu karnego 83
3. Problemy wykładni art. 296 k.k 88 3.1. Uwagi wstępne 88 3.2. Przedmiot ochrony 89 3.3. Strona przedmiotowa 91 3.3.1. Ogólna charakterystyka 91 3.3.2. Podstawa zachowania sprawcy 91 3.3.3. Pojęcie uprawnień i obowiązków 94 3.3.4. Nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków 94 3.3.5. Kolizja uprawnień i obowiązków 97 3.3.6. Skutek w postaci znacznej szkody majątkowej 100 3.4. Podmiot 114 3.4.1. Ogólna charakterystyka 114 3.4.2. Pojęcie "zajmowania się" sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu 114 3.4.3. Pojęcie działalności gospodarczej i spraw majątkowych....116 3.4.3.1. "Działalność gospodarcza" 116 3.4.3.2. "Sprawy majątkowe" 124 3.5. Strona podmiotowa 125 3.6. Kwestie wymiaru kary za przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k 127 3.6.1. Artykuł 296 § 1 k.k 127 3.6.2. Artykuł 296 § 2 k.k 128 3.6.3. Artykuł 296 § 3 k.k 128 3.6.4. Artykuł 296 § 4 k.k 129 3.6.5. Środki karne 129 3.6.6. Quasi-czynny żal (klauzula niekaralności oraz art. 307 k.k.) 129 3.7. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego 131 3.8. Odpowiedzialność adwokatów i radców prawnych na gruncie art. 296 k.k 134 3.9. Odpowiedzialność członków organów kolegialnych 136 3.10. Zajmowanie się sprawami majątkowymi dwóch podmiotów 141 3.11. Zgoda dysponenta dobrem 143
Rozdział III Pojęcie i charakterystyka ryzyka gospodarczego 147
1. Wieloznaczność pojęcia "ryzyko" 147
2. Charakter dopuszczalnego ryzyka zwykłego w polskim prawie karnym 149 2.1. Podział na ryzyko zwykłe i nowatorskie 149 2.2. Koncepcja dopuszczalnego ryzyka zwykłego jako okoliczności wyłączającej winę 151 2.3. Koncepcja dopuszczalnego ryzyka zwykłego jako kontratypu 155 2.4. Koncepcja pierwotnej legalności (odwołanie do reguł ostrożności) 156
3. Warunki dozwolonego ryzyka zwykłego oraz jego odmiany w postaci ryzyka gospodarczego 159 3.1. Warunki dopuszczalności ryzyka zwykłego - stanowiska sprzed wejścia w życie kodeksu karnego z 1969 r 160 3.2. Ryzyko gospodarcze na gruncie kodeksu karnego z 1969 r 166 3.3. Ryzyko gospodarcze na gruncie obecnie obowiązującego kodeksu karnego, w szczególności na tle art. 296 k.k 170
Rozdział IV Zagadnienia zbiegu przepisu art. 296 k.k. z innymi przepisami prawa 177
1. Artykuł 585 k.s.h. - przestępstwo działania na szkodę spółki 177 1.1. Wprowadzenie 177 1.2. Przedmiot ochrony 182 1.3. Podmiot przestępstwa 188 1.3.1. Informacje ogólne 188 1.3.2. Osoby biorące udział w tworzeniu spółki 191 1.3.3. Członkowie zarządu 197 1.3.4. Członkowie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej 201 1.3.5. Likwidatorzy 201 1.3.6. Podżegacze i pomocnicy 202 1.4. Strona przedmiotowa 203 1.5. Strona podmiotowa 212 1.6. Problematyka odpowiedzialności karnej członków organów kolegialnych oraz ryzyka zwykłego 213 1.7. Problematyka zbiegu przepisów art. 585 k.s.h. i art. 296 k.k 214
2. Inne przestępstwa działania na szkodę podmiotów gospodarczych 218
3. Artykuł 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 220 3.1. Analiza znamion art. 23 u.z.n.k 221 3.1.1. Przedmiot 222 3.1.2. Podmiot 222 3.1.3. Strona przedmiotowa 225 3.1.4. Strona podmiotowa 232 3.2. Zbieg art. 23 ust. 1 u.z.n.k. i art. 296 k.k 233
4. Problematyka zbiegu innych przepisów z art. 296 k.k 234 4.1. Artykuł 296a 234 4.2. Artykuł 300 i 301 k.k 235 4.3. Artykuł 303 § 2 k.k 236 4.4. Artykuł 270 k.k 236 4.5. Artykuł 231 k.k 237 4.6. Artykuł 278 i 284 k.k 238
Rozdział V Problematyka podstawowych zasad prawa karnego na gruncie przestępstwa nadużycia zaufania 239
1. Zasada nullum crimen sine lege 239 1.1. Nullum crimen sine lege scripta 241 1.1.1. Problem przepisów prawa międzynarodowego w świetle zasady nullum crimen sine lege scripta 242 1.1.2. Rozporządzenia wykonawcze jako źródło prawa karnego a zasada określoności przestępstwa w ustawie 243 1.1.3. Przepisy blankietowe w kontekście zasady nullum crimen sine lege 245 1.1.4. Stosowanie przepisu odsyłającego i blankietowego w prawie karnym gospodarczym 249 1.2. Nullum crimen sine lege certa 250 1.3. Nulla poena sine lege 253 1.4. Lex retro non agit (nullum crimen sine lege praevia) 253 1.5. Nullum crimen sine lege stricta 254
2. Zasada subsydiarności prawa karnego 254 2.1. Pojęcie subsydiarności prawa karnego 254 2.2. Konstytucyjność zasady subsydiarności 256 2.3. Subsydiarność prawa karnego gospodarczego 258
3. Przestępstwo nadużycia zaufania na tle zasady określoności przestępstwa i zasady subsydiarności 260 3.1. Artykuł 296 k.k 260 3.2. Artykuł 585 k.s.h 270 3.3. Wnioski de lege ferenda 274
Zakończenie 276
Bibliografia 281
Spis orzeczeń 300

BESTSELLERY