Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2000-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
7,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
83,00
Cena w punktach Virtualo:
8300 pkt.

Pełny opis

Zrozumienie, na czym polega przywództwo, jest niezwykle istotne zarówno dla współczesnej nauki, jak i praktyki gospodarczej. Przywództwo stanowi bowiem jeden z ważniejszych elementów przyczyniających się do sukcesu organizacji. Efektywni przywódcy potrafią przygotowywać organizacje na wyzwania otoczenia, ożywiać je, reaktywować lub tworzyć zupełnie nowe podmioty. Brak przywództwa lub nieodpowiednie przywództwo mogą zaś doprowadzić dobrze funkcjonujące organizacje do kryzysu, którego skutki niezwykle trudno przezwyciężyć. W książce dokonano przeglądu współczesnej literatury przedmiotu dotyczącej przywództwa oraz analizy licznych przykładów i studiów przypadków przywódców pochodzących z koncernów międzynarodowych. Zaprezentowano zmiany w rozumieniu przywództwa związane ze zmianami otoczenia organizacji, opisano zadania przywódców organizacji i scharakteryzowano typy przywódców występujące w organizacjach. Szczegółowo omówiono: definicje przywództwa i ewolucję teorii przywódczych, zagadnienia związane z wyłanianiem się przywódców, a także znaczenie charyzmy i wizji przywódców, różne poziomy przywództwa w organizacji, zadania warte skupienia w rękach globalnego przywódcy organizacji oraz te, które należy rozproszyć, zmiany w rozumieniu przywództwa związane z transformacją otoczenia organizacji, model przywództwa w organizacji w otoczeniu burzliwym, najważniejsze zadania stojące przed współczesnymi przywódcami, rolę przywódcy w procesie planowania i wdrażania zmian, a także pobudzania innowacyjności organizacji, zarządzanie przeobrażeniem kultury organizacyjnej. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla osób chcących zrozumieć zjawisko przywództwa, studentów, a przede wszystkim dla praktyków - menedżerów, szefów firm, którzy chcieliby rozwinąć swoje organizacje. Liczne przykłady oraz modele mogą stać się dla nich inspiracją - wskazać kierunki działań zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu. Publikacja zawiera słownik najważniejszych użytych w niej pojęć oraz propozycję zagadnień do samodzielnego studiowania. Po każdym rozdziale umieszczono test sprawdzający przyswojenie przez czytelnika zaprezentowanych w nim zagadnień.

Spis treści

O autorze 9
Wstęp 11
1. Pojęcie przywództwa i jego ewolucja 15
Wprowadzenie 15 Defi nicje przywództwa 16 Potrzeba przywództwa 22 Ewolucja teorii przywódczych 24 Najważniejsze wnioski 29 Słownik najważniejszych pojęć 30 Pytania problemowe 31 Sprawdź się 32
2. Wyłanianie się przywódców 34
Wprowadzenie 34 Koncepcje wyłaniania się przywódców 35 Efektywność przywództwa 36 Charyzma - atrybut pożądany czy przeszkoda? 38 Znaczenie wizji przywódcy - podsumowanie 42 Najważniejsze wnioski 46 Słownik najważniejszych pojęć 47 Pytania problemowe 49 Sprawdź się 49
3. Poziomy przywództwa w organizacji międzynarodowej 52
Wprowadzenie 52 Struktura organizacji międzynarodowej 53 Model przywództwa w organizacji międzynarodowej 59 Najważniejsze wnioski 66 Słownik najważniejszych pojęć 67 Pytania problemowe 68 Sprawdź się 69
4. Centralizacja i rozproszenie przywództwa 71
Wprowadzenie 71 Zadania globalnego lidera zarządzającego - centralizacja przywództwa 72 Zadania przywódcy z zakresu budowania motywacji wewnętrznej pracowników 78 Zadania przywódców lokalnych - rozproszenie przywództwa 83 Najważniejsze wnioski 88 Słownik najważniejszych pojęć 89 Pytania problemowe 90 Sprawdź się 91
5. Przywództwo w organizacji w burzliwym otoczeniu 94
Wprowadzenie 94 Otoczenie współczesnej organizacji 95 Typy przywódców w otoczeniu burzliwym 101 Najważniejsze wnioski 113 Słownik najważniejszych pojęć 114 Pytania problemowe 116 Sprawdź się 116
6. Model przywództwa w otoczeniu burzliwym 119
Wprowadzenie 119 Modelowe sytuacje organizacji działających w otoczeniu burzliwym 120 Konsekwencje doboru typu przywódcy do sytuacji danej organizacji 124 Dominujące typy przywództwa w otoczeniu burzliwym - podsumowanie modelu 146 Najważniejsze wnioski 150 Słownik najważniejszych pojęć 152 Pytania problemowe 154 Sprawdź się 154
7. Przewodzenie zmianie 158
Wprowadzenie 158 Zadania przywódcy 160 Zapobieganie oporom wobec zmian i ich łagodzenie 172 Przyczyny oporów wobec zmian 172 Zwalczanie oporów wobec zmian - kompetencje lidera 172 Najważniejsze wnioski 183 Słownik najważniejszych pojęć 184 Pytania problemowe 185 Sprawdź się 185
8. Kultura organizacyjna a przywództwo 188
Wprowadzenie 188 Zarządzanie kulturą organizacyjną 189 Przywództwo w organizacji wielokulturowej 200 Ciągła zmiana - budowanie kultury zmiany 207 Najważniejsze wnioski 210 Słownik najważniejszych pojęć 212 Pytania problemowe 213 Sprawdź się 213
9. Przywództwo a innowacyjność organizacji 217
Wprowadzenie 217 Strategia pobudzania innowacyjności 219 Operacyjne pobudzanie innowacyjności 226 Najważniejsze wnioski 232 Słownik najważniejszych pojęć 233 Pytania problemowe 234 Sprawdź się 234
Podsumowanie 237
Bibliografi a 243
Klucz do pytań testowych "Sprawdź się" 249
Indeks 251

BESTSELLERY