Rachunkowość budżetowa - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Rachunkowość budżetowa - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5500-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
2,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
99,00
Cena w punktach Virtualo:
9900 pkt.

Pełny opis

Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów ublicznych: jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Książka powstała głównie z myślą o pracownikach służb księgowych tych jednostek. Ma im pomóc w zrozumieniu specyfiki finansów publicznych, ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Omówiono w niej miedzy innymi:
 • teoretyczne zagadnienia finansów publicznych,
 • tendencje rachunkowości sektora publicznego,
 • nowe formy organizacyjne sektora finansów publicznych,
 • organizację rachunkowości budżetowej.
 • zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych,
 • specyfikę rachunkowości budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, a także samorządowych zakładów budżetowych,
 • korespondencję wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planów kont,
 • ewidencję funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
 • sprawozdawczość budżetową i finansową,
 • kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • zarys rachunkowości zarządczej w sektorze finansów publicznych.

 • Publikacja może być wykorzystywana także podczas zajęć z rachunkowości budżetowej w szkołach średnich i wyższych oraz na szkoleniach z tego zakresu. Cenną pomoc dydaktyczną stanowią zamieszczone w niej przykłady i zadania z rozwiązaniami,

  wydanie IV rozszerzone i zaktualizowane według stanu prawnego na 1 stycznia 2013 roku

Spis treści

O autorkach 9
Wstęp 11
1. Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych 13
Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych 13
Zakres sektora finansów publicznych 21
Funkcje i zasady finansów publicznych 22
Dyscyplina finansów publicznych 26
2. Tendencje rachunkowości sektora publicznego 35
Metoda kasowa i memoriałowa w rachunkowości sektora publicznego 35
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego 39
Memoriałowe ukierunkowanie rachunkowości w sektorze publicznym 44
3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej 47
Istota i zakres rachunkowości budżetowej 47
Zastosowanie klasyfikacji budżetowej 51
Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości 59
Charakterystyka zakładowego planu kont 66
4. Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego 100
Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek 100
Ewidencja rozrachunków i rozliczeń 105
Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych 109
Ewidencja wyniku wykonania budżetu 116
Ewidencja podatków w organie podatkowym 119
5. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych 128
Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych 128
Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych 136
Tryb dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 144
Realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe 145
Szczególne zasady gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych 149
Zasady obsługi rachunków bankowych 153
6. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planu kont 160
Majątek trwały 160
Środki pieniężne 173
Rozrachunki 177
Materiały i towary 184
Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 191
Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 201
Produkty 207
Przychody i koszty ich uzyskania 214
Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 224
Konta pozabilansowe 235
7. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych 251
Ewidencja dochodów i wydatków 251
Ewidencja kosztów i przychodów 259
Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej 272
Rachunek dochodów jednostek budżetowych 276
8. Specyfika rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych 293
Ewidencja kosztów i przychodów 293
Ustalanie wyniku finansowego 294
Rozliczenia z budżetem 296
Przykłady planu finansowego i jego realizacji 297
9. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 305
Zadania i zakres funduszy pomocowych 305
Konta do ewidencji funduszy pomocowych 309
Ewidencja wykorzystania funduszy pomocowych 316
10. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 322
Regulacje prawne sprawozdawczości 322
Rodzaje sprawozdań budżetowych, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania 326
Rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania 343
Rodzaje sprawozdań z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania 347
Sprawozdawczość finansowa 351
11. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 364
Pojęcie i zakres kontroli zarządczej 364
Standardy kontroli wewnętrznej podstawą tworzenia standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej 366
Teoretyczne zagadnienia audytu wewnętrznego 378
Standardy audytu wewnętrznego 386
Regulacje prawne audytu wewnętrznego 395
Metodyka audytu wewnętrznego 402
12. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych 417
13. Test i ćwiczenia sprawdzające 422
Test 422
Ćwiczenia sprawdzające 427
Literatura 439
Indeks 445

BESTSELLERY