Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów - ebook

Średnia ocena: 5/1
Szczegóły głosowania
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 1 (1)
Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-879-0
Język:
Polski
Data wydania:
13 stycznia 2012
Rozmiar pliku:
17 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
48,00
Cena w punktach Virtualo:
4800 pkt.

Pełny opis

Polecamy książkę autorstwa Joanny Ostrouch - Kamińskiej pt. Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów - Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami.

Prezentowaną książkę można czytać jako narrację o różnych kontekstach rozumienia partnerstwa w relacji małżeńskiej, o sposobach konstruowania partnerskiego bycia w rodzinnej codzienności, również w wymiarze rodzicielstwa, a także jako refleksję nad konsekwencjami realizowania partnerskiego, nietradycyjnego małżeństwa w kulturze, w której tradycja wciąż ona obszar konfliktów, napięć i dylematów, które na co dzień towarzyszą kobietom i mężczyznom próbującym zmierzyć się z ideą egalitaryzmu we własnym związku – na przekór tradycji, wychowaniu, innym ludziom, a czasem samym sobie. Jest to książka o tych, których bycie w rodzinie, przez brak gotowych rozwiązań, to nieustanne negocjacje i stawanie się, a więc całożyciowy proces uczenia się w relacji do partnera(-ki). To zatem także refleksja o edukacji i praktyce edukacyjnej – pedagogia sprawiedliwości (wzajemnej), traktująca o wyborach i wysiłkach „samokształceniowych i samowychowawczych” współmałżonków podejmujących próbę budowania partnerskich relacji w rodzinie, ale także o koncepcjach i wysiłkach wychowawczych kierowanych wobec własnych dzieci, o socjalizacyjnym znaczeniu środowiska społecznego, jakie tworzą rodziny partnerskie, oraz o przekazie kapitału społecznego i kulturowego (wraz z ekonomicznym), co uwypukla jej socjopedagogiczny charakter […]

„Współzależne podmioty” to zaangażowani w rozwój osobisty ludzie, niezależne kobiety i mężczyźni próbujący na co dzień tworzyć relację opartą na wzajemności. Kategoria ta została wyodrębniona na podstawie analizy wywiadów biograficznych przeprowadzonych wśród małżeństw/związków - kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo, o wysokiej pozycji w strukturze społeczno-zawodowej, w wieku od 30 do 50 lat, posiadających dzieci. Ich duże zaangażowanie emocjonalne i czasowe w wykonywanie zadań wynikających z pracy zawodowej, a także realizacja dwóch (kobiecej i męskiej) równoległych karier zawodowych w jednej rodzinie naraża ich na doświadczanie konfliktu ról i/lub poczucia przeciążenia tymi rolami, a także stawia przed koniecznością redefinicji kształtu wzajemnej relacji oraz (re)negocjacji podziału zadań w obrębie rodziny. Jak pokazują wyniki badań, owa (re)negocjacja często zmierza ku różnie rozumianemu partnerstwu w codzienności.

[…] Jedna z rozmówczyń, jako jedyna w rodzinie realizująca karierę naukową, w prezencie na swoją promocję doktorską otrzymała od teściowej książkę kucharską wraz z gratulacjami i życzeniami „szybkiego powrotu do normalności”.

Odwołując się do tego przykładu, można powiedzieć, że prezentowana książka traktuje o „nie-normalnych” (w sensie stereotypowych, rodzajowych definicji kulturowych) kobietach i równie „nie-normalnych” mężczyznach, pragnących, by ich sposób realizowania własnych projektów życiowych (nieuruchamiający negatywnego wartościowania) mógł kiedyś uchodzić za „normalny”. Jest autorskim sposobem odczytania narracji rozmówców (nieaspirującym do bycia jedynym), wpisującym się w dyskurs wiedzy o współczesnej rodzinie. Jest to zatem studium narracji o interdyscyplinarnym charakterze, z wykorzystaniem dorobku różnych subdyscyplin wiedzy (o rodzinie), w którym proponowany sposób odczytania wysłuchanych narracji jest umieszczony zarówno w szerokim kontekście przemian społeczno-kulturowych oraz ustrojowych czy ekonomicznych, jak i w węższym wymiarze przeobrażeń relacji międzyludzkich – związków między kobietami i mężczyznami…[…]

Spis treści

 

Podziękowania

Wprowadzenie: pytanie o (nowy?) wymiar relacji małżeńskiej w rodzinie

Część pierwsza

Między rzeczywistością a przedstawieniem – konceptualizacja badań własnych

1. Rodzina i płeć w procesie przemian

1.1. Rodzina w różnych rodzajach dyskursu

1.2. Zmiany w strukturze i relacjach płci w rodzinie

1.3. Edukacyjny kontekst (re)produkcji porządku płci

1.4. Rynek pracy – wymiana nierówności płci

1.5. Ku demokratyzacji życia rodzinnego

2. Dyskusja o partnerstwie w rodzinie

2.1. Konteksty idei małżeństwa partnerskiego

2.2. Model rodziny z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) – ku równości w zakresie zaangażowania

2.3. Ludzie pracy a ludzie kariery – ku (samo)świadomości ścieżki

2.4. Dylematy w obrębie rodziny – bilans zysków i strat

2.5. Wspólne dorastanie – rodzice i/a ich dzieci

2.6. Między rodziną a pracą – nieustanny balans

3. Perspektywa metodologiczna i procedura badań

3.1. W stronę „debatujących społeczności”

3.2. Bardziej (z)rozumieć, niż wyjaśniać – biograficzna perspektywa badawcza

3.3. Aktorzy społeczni we wspólnie tworzonej opowieści

3.4. Uwikłania narracji

Część druga

Między możliwością wyboru a świadomością konfliktu – opis i interpretacja

4. Konstruowanie przestrzeni doświadczeń biograficznych

4.1. Rodzina pochodzenia – kapitał wyjściowy

Dom rodzinny – tradycja i wychowanie

Doświadczenia z dzieciństwa – praca jako wartość

Element socjalizacji do roli płciowej – podział pracy domowej

Rodzice i ich wzajemne relacje – środowisko emocjonalne

4.2. Źródła postaw, generatory rozwoju i zmiany – znaczenie edukacji

4.3. (Nie)zmienność statusu społeczno-zawodowego?

Ilustracja 1. Trajektoria „cudu”

Ilustracja 2. Trajektoria typu „zrób-to-sam”

Ilustracja 3. Trajektoria losu „dziedzica”

4.4. Rodzinna i zawodowa perspektywa temporalna

Ilustracja 1. Kierownik regionalny i lekarz z prywatną praktyką

Ilustracja 2. Dyrektor marketingu i dyrektor zarządzający

Ilustracja 3. Nauczyciel akademicki (adiunkt) i radca prawny

Ilustracja 4. Menedżer wyższego szczebla/konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i dyrektor kreatywny

Podsumowanie

5. Praca – równość jako równowaga

5.1. Znaczenie pracy zawodowej

5.2. Aspiracje i osiągnięcia

(Nie)równość płci w zawodowej trajektorii?

5.3. Nastawienie wobec zawodowej kariery partnera(-ki)

Wsparcie ofi aro(wy)wane

Wsparcie uzysk(iw)ane

5.4. Znaczenie rodziny w rozwoju zawodowym

5.5. Codzienność teraźniejszości

Ilustracja 1. Codzienność „schematyczna”

Ilustracja 2. Codzienność „uporządkowana”

Ilustracja 3. Codzienność „skoordynowana”

Podsumowanie

6. Rodzina – sprawiedliwość jako uczciwość i życzliwość

6.1. Idea małżeństwa partnerskiego

6.2. Podział obowiązków domowych – probierz partnerstwa

Aktorki pierwszego i aktorzy drugiego planu

Specjaliści i pomocnicy

Menedżerki i outsourcing

6.3. Rodzicielstwo i relacje z dziećmi

Matka-partnerka i „obecny” ojciec

Znaczenie dziecka – ku rodzinie „dzieciocentrycznej”

Koncepcje wychowania (a płeć)

Dzielenie się opieką (i odpowiedzialnością) nad dzieckiem

Dziecko a praca zawodowa rodziców

6.4. Mąż/partner i żona/partnerka – relacje intymne

(Nie)męskość i (nie)kobiecość w związku

Znaczenie partnera(-ki) – ku małżeńskiej przyjaźni

Czas wspólny, czas intymny – wewnętrzne dylematy

Pieniądze i/a władza w małżeństwie

Dynamika partnerstwa w relacji

Podsumowanie

7. Na styku rodziny i pracy – (po)rozumienie wzajemne

7.1. Praca a dom – obszary napięć i strategie przetrwania

(Nie)przygotowanie do życia w (zapracowanej) rodzinie – strategia kluczowych uzgodnień

Przygotowanie do roli kobiety/mężczyzny – strategia emancypacji płci

Godzenie obowiązków – strategia 2D: delegowanie i dzielenie zadań

Organizacja czasu – strategia negocjacji i dyskusji

Efektywność pracy – strategia uelastycznienia

Wymogi pracy i styl życia rodziny – strategia wzajemnego dopaso(wy)wania

7.2. Poza pracą i domem – pomiędzy brakiem a przeciążeniem

Szersze relacje społeczne

Czas indywidualny – przywracanie równowagi?

7.3. Drugi biegun potrzeb – polityka (pro)rodzinna

7.4. Bilans życiowego projektu

Wady i punkty sporne

Zalety i mocne strony

Społeczny wymiar bilansu

Podsumowanie

Refleksje końcowe: bycie w rodzinie jako uczenie się w relacji do partnera(-ki) –

ku pedagogii sprawiedliwości (wzajemnej)

Bibliografia

An Egalitarian Family as a Relation of Interdependent Subjects.

A Socio-Pedagogical Study of Narratives of Parents Overloaded with Roles (Summary)

BESTSELLERY