Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Fragment:

Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-873-8
Język:
Polski
Data wydania:
13 stycznia 2012
Rozmiar pliku:
1,0 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
24,00
Cena w punktach Virtualo:
2400 pkt.

Pełny opis

Przedstawione w tej pracy materiały wskazują na rozległość i złożoność badanego zagadnienia. Podstawową trudnością była konieczność dokonywania selekcji informacji z punktu widzenia ich ważności. Zabieg ten wywołał wiele wątpliwości, gdyż większość informacji wydawała się istotna, a ich odrzucenie mogło spowodować luki w ciągłości omawianego procesu. Wykorzystanie obszernej literatury pozwoliło na przynajmniej zarysowe przedstawienie tła społecznego i naukowego kształtujących się poglądów, sytuacji rodziny ubogiej i przestępczości młodzieży.

Problem dzieci i rodzin w gorszej sytuacji społecznej życiowej i materialnej w XVI–XX wieku był podejmowany przez czynniki kościelne, społeczne i państwowe. Silniejszy rozwój poglądów i inicjatyw społecznych w tym zakresie zaznaczył się już w XIX wieku, ale przede wszystkim po I wojnie światowej, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ewolucja tych poglądów wiąże się w zasadzie z rozwojem pedagogiki naukowej i wyodrębnieniem się z filozofii wielu dyscyplin naukowych, takich jak psychologia czy socjologia.

W pracy skoncentrowano się na problemach związanych z rodzinami ubogimi, zagrożonymi patologią społeczną i przestępczością. Przedmiotem zainteresowania były warunki życia, badania psychologiczno-społeczne, wychowanie i dobroczynność. Problemy te związane są z profilaktyką społeczną, pomocą rodzinom ubogim i dysfunkcyjnym oraz przestępczością. Na inne zagadnienia, choć ważne, położono mniejszy nacisk. Współcześnie dzieci zagrożone i niedostosowane nazywane są często „dziećmi ulicy”, jak je określił Janusz Korczak. Dzieci te pochodzą z niewydolnych wychowawczo i materialnie rodzin, często przestępczych. Wychowywane są często przez instytucje opiekuńczo-wychowawcze i placówki poprawcze. Jedną z takich placówek zorganizował i prowadził Kazimierz Lisiecki (Dziadek).

W pracy starano się przedstawić sytuację tych rodzin na podstawie oryginalnych dokumentów i publikacji, obrazujących stan wiedzy oraz zainteresowanie środowisk naukowych i praktyków, a także literatów i publicystów.

Układ pracy jest, generalnie, problemowo-chronologiczny, a niezbędne odstępstwa od tej zasady wynikają z charakteru analizowanej problematyki. Na przykład omówiono sytuację ubogich w średniowiecznej Europie, a tekst dotyczący sytuacji na ziemiach polskich uzupełniono rozdziałem o znaczących propozycjach i rozwiązaniach praktycznych w Rosji XVIII–XIX wieku, co miało wpływ na rozwój sytuacji w Polsce w zakresie nowych form opieki nad młodzieżą i na rozwiązania prawne w tym zakresie (powstanie towarzystw opieki itp.). Teksty naukowe i rozwiązania legislacyjne uzupełniono analizą wybranych tekstów literackich, przede wszystkim z XIX wieku, kiedy miało miejsce wzmożone zainteresowanie sytuacją rodzin i dzieci ubogich oraz młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym i przestępczością. Środowisko literackie XIX wieku wspomniane w niniejszej pracy było związane z organizowaniem placówek dla nieletnich (Studzieniec). Wybór informacji podyktowany był dostrzeganiem spraw dotyczących dzieci i ich wychowania już w okresie znacznie wcześniejszym (np. M. Rej, J. Kochanowski, P. Skarga). Na układ niniejszej publikacji i zawarte w niej treści miały wpływ również ograniczone ramy publikacji. Problematyka ta wymaga dalszych studiów i opracowań, np. na temat wkładu Kościoła w opiekę i wychowanie młodzieży, opiekę nad więźniami, organizowanie działań o charakterze profilaktycznym, zaangażowanie publicystów, opracowanie monografii poszczególnych instytucji.

Spis treści

Wstęp...9

I. Dobroczynność i zainteresowanie przestępczością (XVI–XIX wiek)...15

1. Żebracy i ubodzy w Europie Zachodniej...15

2. Nierówność społeczeństwa wobec prawa i propozycje zmiany sytuacji ubogich (A. Frycz Modrzewski, J. Ocieski, P. Skarga, A. Szembek, F. Bieliński, S. Staszic, H. Kołłątaj)...20

3. Propozycje poprawy stanu więzień (S. Lubomirski, S. Czochron, J.U. Niemcewicz, J. Szymanowski, K. Potocki, J. Haller, A. Kożuchowski, R. Hube, J. Pawlikowski)...29

4. Działalność w zakresie dobroczynności i więziennictwa oraz polska myśl pedagogiczna (F. Skarbek, S. Jachowicz)...32

5. Arcybractwo Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie Zakład dla chłopców w Krzysztoforzycach (M.H. Nakwaski, J. Głębocki)...39

6. Reformy w Rosji Piotra I oraz Katarzyny II...42

II. Życie chłopów i biednych rodzin miejskich w utworach literackich...45

1. Sytuacja chłopów pańszczyźnianych i ich rodzin w literaturze piękneji publicystyce (M. Rej, F. Karpiński, J. Kitowicz, J.I. Kraszewski)...45

2. Dzieci wiejskie i bieda w rodzinach miejskich XIX wieku w nowelach i powieściach pozytywistów (H. Sienkiewicz, M. Konopnicka, B. Prus, S. Żeromski)...48

III. Ekonomiczna, zdrowotna i edukacyjna sytuacja ludności na przełomie XIX i XX wieku. Nędza w miastach, wzrost liczby żebraków i przestępców...53

1. Zainteresowanie rodziną robotniczą, pracą kobiet, dzieci oraz dziedzicznością i etiologią przestępstw (J. Jeleński, L. Krzywicki)...53

2. Pionierzy psychologii, badania psychologiczne i nowy ideał wychowawczy (J. Ochorowicz, J.W. Dawid, A. Szycówna, J. Joteyko, W. Sterling, A. Mogilnicki)...62

3. Zakłady dla nieletnich przestępców i problemy wychowania Studzieniec i Towarzystwo Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych (A. Moldenhawer, W.P. Miklaszewski, F. Walczakiewicz)...0

4. Trudne warunki życia w Galicji oraz zakłady dla ubogich i przestępców (J. Supiński, S. Habdank-Skarbek, A. Zamoyski)...74

5. Działalność zapobiegawcza Kościoła i rozwój ruchu ludowego w Galicji (ks. B. Markiewicz, ks. M. Kuznowicz, ks. K. Siemaszko, J. Serkowski, J. Makarewicz, J. Rosenblatt, J. Muczkowski, F. Sypowski, K. Jeżewski, M. Darowska, salezjanie)...78

6. Zakłady w zaborze pruskim. Fundacja Najświętszej Marii Panny, Domy Dobrego Pasterza, zgromadzenia zakonne oraz zakłady w Wielkopolsce (ks. R. Spiske, ks. J. Schneider, E. Bojanowski, M. Karłowska)...88

IV. Młodzież wykolejona, przestępczość i opieka społeczna po I wojnie światowej...95

1. Sytuacja społeczno-gospodarcza oraz warunki życia robotników i chłopów w okresie dwudziestolecia międzywojennego (S. Kopczyński, F. Jaros)...95

2. Rodziny ubogie i bezrobotne w Warszawie, na Śląsku i w Wielkopolsce (H. Krahelska, A. Jankowska, A. Żukowska, T. Łaciak, C. Kopyciński, J. Hellmann)...98

3. Statystyka przestępczości i dane dotyczące zakładów zamkniętych Rozwój metod pracy profilaktycznej z rodziną i przestępcami...104

4. Ustawa o sądownictwie dla nieletnich (1919) i kodeks karny (1932)...110

5. Dokonania przedstawicieli nauk społeczno-pedagogicznych oraz rozporządzenia i ustawy o opiece społecznej (1923, 1928) i zakładach poprawczych (1928) (W. Szenajch, K. Koralewski, A. Ostrowski, J. Zawadzki, K. Krzeczkowski, M. Grzegorzewska)...113

V. Badania psychosocjologiczne nad rodziną w pierwszej połowie XX wieku...121

1. Warunki życia dzieci i rodziny w badaniach psychologów i socjologów (S. Hamczyk, S. Batawia, S. Baley, O. Pfister, S. Szuman, J. Pieter, Z. Rosenblum, F. Znaniecki, J. Chałasiński)...121

2. Społeczne uwarunkowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą, diagnoza i działania kompensacyjne (H. Radlińska, K. Lisiecki)...133

3. Rozwój pedagogiki dziecka zagrożonego przestępczością i pozbawionego opieki (Z. Mysłakowski, H. Rowid, B. Nawroczyński, J. Korczak)...138

Zakończenie...143

Bibliografia...147

Teksty źródłowe...147

Ustawy, rozporządzenia, roczniki, sprawozdania...158

Opracowania i literatura pomocnicza...160

Indeks osobowy...167

BESTSELLERY