Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-0896-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
1,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
105,00
Cena w punktach Virtualo:
10500 pkt.

Pełny opis


"Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogólnych założeń, jakie powinno przyświecać interpretacji prawa podatkowego. (...) Należy podkreślić, że potrzebę eksponowania zasady in dubio pro tributario autor wspiera nie tylko argumentacją wziętą z obserwacji funkcjonowania systemu podatkowego (tj. stanu prawa podatkowego i obserwacji praktyki orzeczniczej) w Polsce, ale ustalił, że zasadę tę można postrzegać - o czym była już mowa - jako konsekwencję quasi-logiczną norm konstytucyjnych. Te dwa nurty argumentacji dają efekt synergii. Powoduje to, że pracę czyta się z zainteresowaniem, a wartościowa warstwa merytoryczna dobrze koresponduje z dojrzałą i przyjazną formą opracowania."

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński


"Praca ta - jako pierwsze monografi czne opracowanie bardzo ważnego, ale również kontrowersyjnego zagadnienia realizacji w prawie podatkowym zasady in dubio pro tributario będzie niewątpliwie przedmiotem szerokiej dyskusji w polskiej doktrynie prawa podatkowego."

Prof. dr hab. Ryszard Mastalski


"Sumując, należy stwierdzić, iż rozprawa habilitacyjna dr. Adama Mariańskiego, ze względu na przemyślaną, ciekawą i wyrazistą koncepcję, która została konsekwentnie zrealizowana stanowi ważną pozycję monografi czną z dziedziny prawa podatkowego. Autor jest bez wątpienia znakomitym znawcą tej gałęzi prawa."

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów 7
Wstęp 9
Rozdział 1 Prawo podatkowe jako odrębna gałąź prawa 13
1.1. System prawa 13
1.2. Prawo finansowe a przesłanki wyodrębnienia prawa podatkowego jako gałęzi prawa 15
1.3. Ingerencja norm prawa podatkowego w prawa obywatela 20
1.4. Ochrona praw podatnika we współczesnym świecie - główne tendencje 25
1.5. Wnioski - wyodrębnienie prawa podatkowego a potrzeba ustanowienia zasad chroniących prawa podatnika 40
Rozdział 2 Zasada prawna - pojęcie oraz znaczenie w wybranych gałęziach prawa 43
2.1. Pojęcie zasady prawnej 43
2.2. Zasady w wybranych gałęziach prawa publicznego 48
2.3. Zasady prawa podatkowego 53
2.4. Wnioski - znaczenie zasad ogólnych prawa podatkowego 66
Rozdział 3 Zasada in dubio pro tributario w prawie podatkowym 71
3.1. Stanowienie prawa podatkowego - analiza problemów 71
3.2. Stosowanie prawa podatkowego 83
3.3. Podstawy i cele zasady in dubio pro tributario w prawie podatkowym 93
3.4. Wnioski - stan prawa podatkowego a cele zasady in dubio pro tributario 102
Rozdział 4 Zasady postępowania podatkowego a zasada in dubio pro tributario 105
4.1. Zasady ogólne postępowania podatkowego (administracyjnego) 105
4.2. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym 129
4.3. Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym 154
4.4. Rozstrzyganie wątpliwości w procesie gromadzenia i rozpatrywania (oceny) materiału dowodowego 173
4.5. Wnioski - rola zasady in dubio pro tributario w postępowaniu podatkowym 190
Rozdział 5 Wykładnia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario 193
5.1. Rodzaje wykładni prawa a wykładnia prawa podatkowego 193
5.2. Analogia w prawie podatkowym 214
5.3. Wykładnia przepisów szczególnych prawa podatkowego 223
5.4. Rozstrzyganie wątpliwości w procesie wykładni prawa podatkowego 238
5.5. Wnioski - rola zasady in dubio pro tributario w procesie wykładni prawa 248
Rozdział 6 Znaczenie zasady in dubio pro tributario w polskim prawie podatkowym - wnioski de lege ferenda 251
6.1. Ocena obowiązującego stanu prawnego i praktyki jego stosowania 251
6.2. Ustanowienie explicite zasady in dubio pro tributario w ogólnym prawie podatkowym - potrzeba, postać oraz zakres 255
Zakończenie 269
Bibliografia 273

BESTSELLERY