Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7850-130-5
Język:
Polski
Data wydania:
22 sierpnia 2012
Rozmiar pliku:
41 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
48,00
Cena w punktach Virtualo:
4800 pkt.

Pełny opis

 

 

Głównym przedmiotem książki jest opis procesu zdobywania odpowiednich kwalifikacji i kompetencji naukowych związanych z uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych: doktora, doktora habilitowanego i profesora. W związku z tym podkreślono kluczową rolę nauczyciela pracy naukowej i wychowawcy naukowców oraz nieocenione znaczenie specjalistycznych seminariów naukowych, warunkujących prawidłowy przebieg omawianych procesów.

Omówiono także cele i warunki uzyskiwania stopni i tytułów naukowych, układy ról osób biorących w tym udział, wybrane zagadnienia naukoznawstwa i metod nauk technicznych oraz zasady publikowania uzyskanych wyników prac naukowych.

Książka adresowana jest do doktorantów, habilitantów i doktorów habilitowanych przygotowujących się do uzyskiwania kwalifikacji koniecznych do pełnienia funkcji profesora jako nauczyciela i wychowawcy przyszłych naukowców.

Spis treści

 

Wprowadzenie; 9

Rozdział 1. Uczelnie akademickie

1. Wprowadzenie; 13

2. Koncepcja uczelni akademickich; 14

3. Koncepcja politechnik; 15

4. Charakterystyka kształcenia akademickiego; 17

5. Charakterystyka procesu wychowania; 21

6. Granice specjalizacji w procesie kształcenia akademickiego; 22

7. Konieczność działalności badawczej nauczycieli akademickich; 23

8. Wzajemne uwarunkowania pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej; 25

9. Model nauczyciela akademickiego; 28

Bibliografia; 31

Załącznik 1. Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich; 34

Rozdział 2. Proinnowacyjne kształcenie inżynierów

1. Wprowadzenie; 37

2. Wyzwania współczesnej cywilizacji europejskiej; 38

3. Współczesne znaczenie pojęć „technika” i „inżynier”; 41

4. Cechy charakterologiczne i intelektualne twórczych inżynierów; 45

5. Charakterystyka współczesnej działalności inżynierów; 46

6. Społeczne uwarunkowania pracy inżynierów; 47

7. Etyczne aspekty zawodu inżyniera; 48

8. Rodzaje intelektualnej działalności inżynierów; 49

9. Warunki pobudzania aktywności innowacyjnej; 52

10. Warunki rozwijania kwalifikacji; 54

11. Aktualizacja wiedzy jako niezbędny warunek twórczości technicznej; 55

12. Cele i formy kształcenia ustawicznego; 57

13. Cechy wynalazku; 61

14. Zasady wartościowania wynalazków; 63

15. Klasyfikacja inżynierów; 64

16. Uwagi i wnioski końcowe; 68

Bibliografia; 70

Załącznik 1. Zasady etycznego postępowania inżynierów i techników; 74

Załącznik 2. Polskie określenie pojęcia „inżynier” sprzed 350 lat; 76

Rozdział 3. Pracownicy naukowi

1. Definicja pojęcia „pracownik nauki” i jego funkcje; 77

2. Ewolucja pojęcia „naukowiec”; 79

3. Podział pracowników nauki; 80

4. Klasyfikacja naukowców; 81

5. Ochrona nauki przed skutkami działalności pseudonaukowców; 83

6. Cechy osobowości kandydatów do pracy naukowej; 86

7. Kryteria oceny pracowników naukowych; 87

8. Wychowywanie kadr naukowych; 89

9. Formy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji; 90

10. Warunki uzyskiwania kwalifikacji naukowych; 93

11. Instytucjonalne uwarunkowania kształcenia kadr naukowych; 93

12. Zagadnienia rekrutacji i selekcji pracowników nauki; 95

13. Zasady działania specjalistycznego zespołu naukowego; 96

14. Zasady programowania indywidualnego rozwoju naukowego; 101

15. Dynamika rozwoju osobowości; 104

Bibliografia; 105

Rozdział 4. Nauka i wiedza naukowa

1. Nauka jako proces poznawczy; 109

2. Przegląd znaczeń terminu „nauka”; 110

3. Funkcje nauki – rola i znaczenie; 112

4. Wiedza naukowa i kryteria naukowości; 114

5. Klasyfikacja nauk; 117

6. Technika, technologia i nauki techniczne; 119

7. Charakterystyka rozwoju nauk technicznych; 122

8. Kształcące i wychowawcze aspekty pracy badawczej; 127

Bibliografia; 129

Rozdział 5. Metody nauk technicznych

1. Wprowadzenie; 131

2. Pojęcia podstawowe; 132

3. Rodzaje działalności naukowej; 134

4. Ogólne określenie przedmiotu badań nauk technicznych; 136

5. Opis faz cyklu działalności badawczo-rozwojowej; 138

6. Model metodologiczny rozwiązywania problemów naukowych; 143

7. Obserwacja naukowa; 145

8. Eksperyment naukowy; 147

9. Pomiary naukowe; 149

10. Hipotezy naukowe; 151

11. Warunki uznania rozwiązania problemu naukowego; 156

12. Kryteria naukowości pracy badawczej; 157

Bibliografia; 158

Rozdział 6. Modele w naukach technicznych

1. Wprowadzenie; 161

2. Ogólne pojęcie modelu; 163

3. Modele nominalne i realne; 165

4. Ogólna klasyfikacja modeli naukowych; 167

5. Budowa modeli naukowych; 174

6. Cechy modeli naukowych; 176

7. Wymagania prostoty i adekwatności; 178

8. Procedura budowania modelu fizycznego; 180

9. Budowa modeli matematycznych; 184

10. Klasyfikacja modeli matematycznych; 186

11. Etapy badań modelowych; 190

12. Cykl badawczy modelowania matematycznego; 192

13. Poznawcze i kształcące znaczenie modeli naukowych; 197

14. Uwagi i wnioski końcowe; 198

Bibliografia; 198

Rozdział 7. Ewolucja koncepcji stopni i tytułów naukowych

1. Geneza stopni i tytułów naukowych; 201

2. Układy stopni i tytułów naukowych; 205

3. Ewolucja regulacji prawnych; 206

4. Stopnie i tytuł naukowy przed ostatnią reformą; 211

5. Geneza i założenia ostatniej reformy; 212

6. Postanowienia reformy z 2011 roku; 215

7. Uwagi i wnioski końcowe; 224

Bibliografia; 227

Rozdział 8. Proces doktoryzowania

1. Ogólne założenia; 229

2. Ogólne cele doktoryzowania; 231

3. Społeczny charakter procesu uzyskiwania doktoratu; 234

4. Układy ról w procesie doktoryzowania; 235

5. Kształtowanie cech osobowości pracownika naukowego; 236

6. Czynniki wpływające na poziom doktoratów; 238

7. Studia doktoranckie; 240

8. Zalecany rodzaj oraz zakres tematyki rozpraw doktorskich; 243

9. Wybór tematyki i programu rozpraw doktorskich; 245

10. Ogólne zalecenia opracowywania rozpraw doktorskich; 248

11. Promotor – jego rola i obowiązki; 249

12. Recenzje i recenzenci; 251

13. Egzaminy doktorskie; 253

14. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej; 254

15. Promocja doktorska; 256

16. Publikowanie rozprawy doktorskiej oraz kwestia współautorstwa; 257

Bibliografia; 258

Rozdział 9. Proces habilitowania

1. Wprowadzenie; 261

2. Przyczyny niskiej sprawności uzyskiwania habilitacji przed reformą; 262

3. Ogólne założenia i cele habilitowania; 274

4. Różnice między rozprawą doktorską a dysertacją habilitacyjną; 275

5. Ogólne wymagania dotyczące dysertacji habilitacyjnych; 278

6. Zagadnienia określania dyscypliny naukowej habilitacji; 279

7. Warunki dysertacji habilitacyjnych; 282

8. Dysertacje związane z osiągnięciami technicznymi; 282

9. Zespołowe dysertacje doktorskie i habilitacyjne; 287

10. Ogólne zalecenia opracowywania dysertacji habilitacyjnych; 289

11. Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym; 294

12. Kolokwium habilitacyjne; 296

13. Wykład habilitacyjny; 298

14. Wnioski i uwagi końcowe; 300

Bibliografia; 302

Rozdział 10. Proces uzyskiwania kwalifikacji profesora

1. Wprowadzenie; 305

2. Profesor i jego rola w zakresie kształcenia kadr naukowych; 306

3. Szkoła naukowa i jej rola; 308

4. Autorytet naukowy i jego znaczenie; 312

5. Warunki uzyskiwania tytułu profesora; 314

6. Przyczyny niskiej sprawności uzyskiwania stopni i tytułu naukowego; 316

7. Uwagi uzupełniające; 317

Bibliografia; 318

Rozdział 11. Zgromadzenia i dyskusje naukowe

1. Wprowadzenie; 321

2. Rodzaje zgromadzeń naukowych; 322

3. Przegląd celów konferencji naukowych; 324

4. Rola dyskusji w działalności naukowej; 326

5. Podstawy logiczne dyskusji; 328

6. Zasady wygłaszania referatów; 329

7. Zasady uczestniczenia w dyskusji naukowej; 330

8. Rola przewodniczącego obrad; 331

Bibliografia; 334

Rozdział 12. Zasady redagowania publikacji naukowych

1. Rola publikacji naukowych w procesie badawczym; 335

2. Klasyfikacja publikacji naukowych; 337

3. Role czasopism naukowych; 338

4. Ogólne zasady pisarstwa naukowego; 340

5. Styl tekstów naukowych; 342

6. Zasady budowy akapitu; 346

7. Wprowadzenie do terminologii; 348

8. Rola i zalecany przedmiot wprowadzenia do publikacji; 354

9. Ogólne zasady redagowania prac teoretycznych; 356

10. Rodzaje równań fizycznych; 358

11. Symbolika wielkości fizycznych i technicznych; 362

12. Redagowanie schematów blokowych algorytmów obliczeń; 364

13. Ogólne zasady redagowania publikacji eksperymentalnych; 370

14. Redagowanie wykresów; 372

15. Wzory empiryczne; 377

16. Zasady redagowania wniosków i uwag końcowych; 382

17. Zasady doboru bibliografii; 382

18. Zasady redagowania streszczeń autorskich; 384

19. Zasady redagowania tytułu publikacji; 385

20. Kwestie autorstwa publikacji; 386

21. Zagadnienia podziękowań autora; 387

22. Problematyka redagowania podręczników akademickich; 388

Bibliografia; 389

Załącznik 1. Podstawowe symbole matematyczne; 393

Załącznik 2. Zestawienie ważniejszych symboli mechaniki płynów w zakresie przepływów jednowymiarowych; 395

Skorowidz rzeczowy; 399

BESTSELLERY