Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business Continuity Management - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business Continuity Management - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-453-0
Język:
Polski
Data wydania:
Kwiecień 2009
Rozmiar pliku:
7,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
44,00
Cena w punktach Virtualo:
4400 pkt.

Pełny opis

Publikacja sięga do rdzenia problematyki bezpieczeństwa biznesu, działalności gospodarczej, decyzji ekonomicznych każdego człowieka. To najlepsza wskazówka, jak w XXI wieku nie stać się oarą kryzysu w ogóle lub, gdy nadejdzie, ponieść znacznie mniejsze straty niż inni uczestnicy gry rynkowej, szybciej odbudować swoją pozycję konkurencyjną i wygrać.

To pierwsza w Polsce przekrojowa publikacja o zarządzaniu ciągłością działania (Business Continuity Management) i nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem. To książka o nowej dyscyplinie zarządzania w warunkach globalnych szoków i destrukcji.

Spis treści

Wykaz skrótów używanych w książce

Wprowadzenie

Cel: nie dopuścić do kryzysu!

O czym jest ta książka?

Rozdział 1. Merytoryczne podstawy tworzenia planów utrzymania ciągłości działania przedsiębiorstwa (Business Continuity Planning)

1. Rys historyczny
1.1. Aspekt wojskowy
1.2. Utrzymanie istnienia przedsiębiorstwa i cywilna obrona
1.3. Technologie informatyczne
1.4. Komplikacje zaistniałe po atakach terrorystycznych z 11 września 2001
1.5. Zarządzanie ciągłością działania jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem
1.6. Psychologiczne skutki wystąpienia kryzysu lub nieciągłości w organizacji
2. Podstawowe zasady i uregulowania prawne
2.1. Podstawowe zasady utrzymania ciągłości działania (UCD)
2.2. Regulacje prawne
2.2.1. Standard NFPA 1600
2.2.2. British Standard BS 25999
2.2.3. Civil contingencies Act 2004
2.2.4. ISO/PAS 22399:2007
2.2.5. HB 221:2004 i inne wytyczne australijskie
2.2.6. Publikacje Business Continuity Institute
2.2.7. BS 7799 (2002) oraz ÖNORM A 7799
2.2.8. PN-I-07799-2:2005 i bezpieczeństwo informacji
2.2.9. Sarbanes-Oxley Act of 2002
2.2.10. Ustawa o kontroli przejrzystości działania przedsiębiorstw w Niemczech
2.2.11. BS 25777
2.2.12. Prawo upadłościowe i naprawcze
2.2.13. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
2.2.14. COSO
2.2.15. Specyficzne standardy branżowe
2.2.16. Inne polskie akty prawne związane z tematyką BCM

Rozdział 2. Metodyka opracowania planu ciągłości działania przedsiębiorstwa
w świetle międzynarodowych standardów

1. Wprowadzenie
2. Metodologia badań naukowych
3. Metodyka badania ryzyka i zagrożeń o charakterze kryzysowym
4. Kolejne fazy cyklu zarządzania ciągłością działania
5. Międzynarodowe standardy zarządzania ciągłością działania
5.1. Inicjowanie i zarządzanie
5.2. Analiza ciężaru strat – Business Impact Analysis (BIA)
6. Ocena ryzyka i jego kontrola
7. Formułowanie prawidłowych strategii utrzymania ciągłości
8. Reakcje na sytuacje kryzysowe
9. Implementacja planów zapobiegania kryzysom
10. Programy regularnych treningów i ćwiczeń
11. Aktualizowanie planów UCD
12. Komunikowanie się w sytuacji kryzysowej
13. Koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi

Rozdział 3. Zasadnicze fazy tworzenia planu utrzymania ciągłości działania przedsiębiorstwa

1. Czym jest planowanie utrzymania ciągłości działania (UCD), czyli Business Continuity Planning (BCP
2. Najważniejsze zadania w działalności biznesowej firmy (Critical Business Function)
3. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
4. Praktyczne wskazówki dla zespołu podejmującego strategiczne decyzje związane z ryzykiem
5. Przedsiębiorstwa i organizacje, które powinny stosować strategie UCD
6. Proces tworzenia planu utrzymania ciągłości – najważniejsze fazy
7. Problemy związane z wdrażaniem planu UCD

Rozdział 4. Przyczyny i źródła powstawania sytuacji kryzysowych

1. Sytuacje kryzysowe powstałe w wyniku działania siły wyższej
1.1. Opady śniegu i zamiecie śnieżne
1.2. Trzęsienia ziemi
1.3. Wyładowania elektryczne, pioruny
1.4. Pożary
1.5. Powodzie
1.6. Huragany, tornada i bardzo silne wiatry
2. Negatywne zdarzenia spowodowane awarią urządzeń technicznych
2.1. Przerwy w dostawach energii elektrycznej
2.2. Trudności związane z pracą w nowych budynkach
2.3. Awarie systemów komputerowych i utrata danych
2.4. Wirusy komputerowe
2.5. Włamania do sieci komputerowych
3. Zagrożenia ze strony pracowników i organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa
3.1. Brak przywództwa i wizjonerów
3.2. Zarząd firmy jako istotny czynnik ryzyka utraty ciągłości działalności firmy
3.3. Zagrożenia ze strony niewłaściwej struktury organizacyjnej
3.4. Negatywny aspekt środowiska pracy
3.5. Brak następców i zastępstwa dla kluczowych pracowników
3.6. Szpiegostwo przemysłowe, nielojalność pracowników i sabotaż operacyjny
4. Inne zdarzenia zagrażające działalności przedsiębiorstwa
4.1. Zagrożenie skażeniem biologicznym lub chemicznym
4.2. Zmiana miejsca prowadzenia działalności biznesowej
4.3. Pomyłki w dostawach i błędy logistyczne
4.4. Niepokoje społeczne, zamieszki i akty wandalizmu
4.5. Zagrożenia pochodzące ze środowiska naturalnego
4.6. Problemy prawne przedsiębiorstwa
Rozdział 5. Potrzeba zrozumienia istoty prowadzonego biznesu

1. Model biznesowy przedsiębiorstwa
1.1. Pierwszy krok – to zrozumienie strategii przedsiębiorstwa
1.2. Drugi krok – to zrozumienie najważniejszych działań i procesów
1.3. Trzeci krok – to zrozumienie istoty działalności przedsiębiorstwa
1.4. Czwarty krok – świadomość występowania podstawowych sygnałów alarmowych
2. Ocena możliwych przyszłych strat
2.1. Prognoza faktycznych strat
2.1.1. Poszczególne procesy
2.1.2. Współzależność poszczególnych procesów
2.2. Wymagania wobec normalnego i zakłóconego procesu
2.3. Finansowa wycena strat
2.3.1. Straty w posiadanym majątku
2.3.2. Obniżona jakość procesu biznesowego
2.3.3. Utracony lub zmniejszony wolumen sprzedaży
2.3.4. Utracony zysk
2.3.5. Utrata udziału w rynku
2.3.6. Straty wynikające z cyklu życia produktu
2.3.7. Straty o charakterze prawnym
2.3.8. Utrata dobrej reputacji i koszt powrotu do normalności
2.3.9. Przywracanie procesów produkcyjnych
3. Ocena zaistniałego ryzyka
3.1. Psychologiczne aspekty oceny ryzyka
3.2. Ocena poszczególnych rodzajów ryzyka
3.3. Ramy zarządzania ryzykiem

Rozdział 6. Praktyczne aspekty formułowanie strategii utrzymywania ciągłości działania przedsiębiorstwa

1. Ramowa strategia dla przedsiębiorstwa
2. Przesłanki organizacyjne
3. Analiza istniejącej sytuacji (analiza luki – Gap Analysis)
4. Analiza SWOT
5. Ustalenie strategicznych opcji
6. Strategiczne decyzje inwestycyjne
7. Strategie zorientowane na proces
7.1. Przesłanki organizacyjne
7.2. Analiza powiązań i zależności
7.3. Opcje strategiczne
7.4. Zarządzanie kryzysem przedsiębiorstwa
7.5. Strategia zorientowana na zasoby

Rozdział 7. Testowanie i aktualizowanie planów utrzymania ciągłości działania

1. Przygotowanie testu i ćwiczeń
2. Przeprowadzenie testu i praktycznego ćwiczenia
3. Ocena testu i ćwiczeń
4. Doskonalenie i aktualizowanie programów UCD

Rozdział 8. Budowanie kultury utrzymywania ciągłości działania
w przedsiębiorstwie

1. Czynniki kulturowe i organizacyjne
1.1. Strategia utrzymania ciągłości jako cel organizacyjny
2. Ład korporacyjny (Corporate Governance) i akcjonariusze
3. Udziałowcy w spółkach i interesariusze (stakeholders)
4. Wpływ innych czynników
5. Uświadomienie pracownikom znaczenia kultury UCD
6. Kształcenie i doskonalenie zawodowe
6.1. Dokumentacja i szkolenie
6.2. Trening komputerowy
6.3. Symulacje i ćwiczenia
6.4. Strategia szkoleń zewnętrznych
6.5. Certyfikaty w obszarze znajomości procedur UCD

Bibliografia i literatura pozwalająca lepiej zrozumieć problematykę zarządzania ciągłością działania

BESTSELLERY