Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-805-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
6,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
24,45
Cena w punktach Virtualo:
2445 pkt.

Pełny opis

Prezentowany zbiór studiów i szkiców dedykowany jest Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi, wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, kierownikowi Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2005-2008 dyrektorowi tego Instytutu, a od 2008 do 2016 r. dziekanowi Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

W książce zostały przedstawione różne aspekty współczesnych badań historycznych, a także odwołania do tematyki pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych. Zamieszczone teksty dotyczą historii Rzeczypospolitej. w czasach nowożytnych – od schyłku średniowiecza do początku wieku XIX. Ukazano wydarzenia polityczne i militarne oraz problematykę odnoszącą się do zagadnień ustrojowo-politycznych i społecznych, epistolografii, historiografii, literaturoznawstwa, biografistyki, antropologii historycznej, dziejów podróży, miast, wojska, sądownictwa i skarbowości, wreszcie historii sztuki.

 

Taka różnorodność tematyki prezentowanych studiów odzwierciedla niezwykle szerokie zainteresowania badawcze Profesora Zbigniewa Anusika. Publikacja jest adresowana zarówno do historyków dziejów nowożytnych, jak i do szerokiego grona miłośników nauk humanistycznych.

Spis treści

Tabula Gratulatoria           11

Słowo wstępne (MAŁGORZATA KARKOCHA, PIOTR ROBAK)               15

Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika (oprac. MAŁGORZATA KARKOCHA)          21

ALDONA ANDRZEJEWSKA, ALEKSANDER ANDRZEJEWSKI, Mielnik nad Bugiem – miasto z przeszłością            37

JAN SZYMCZAK, Wpływ postępu technicznego na koszty wojny i możliwości polityki królewskiej w Polsce w XV-XVI wieku         57

TADEUSZ NOWAK, Mieszczanie Łodzi w inwentarzu z 1534 roku - kwestie identyfikacyjne      81

SEBASTIAN ADAMKIEWICZ, Rola Jana Firleja, marszałka wielkiego koronnego i wojewody krakowskiego, na zjeździe konwokacyjnym w czasie pierwszego bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta        99

EWA DUBAS-URWANOWICZ, Między dobrem państwa a interesem domu Opalińskich. Koncept listu Andrzeja Opalińskiego do Zygmunta III Wazy z 27 lipca 1588 roku     127

JERZY URWANOWICZ, Z korespondencji Jakuba Zadzika. List do Wawrzyńca Gembickiego z 13 października 1612 roku 151

ZBIGNIEW BANIA, Z zamku „do dworu, który wygodnie Panu zbudowano”. Przemiany funkcjonalne siedzib polskiej arystokracji w pierwszej połowie XVII wieku        167

JACEK PIELAS, Dawnej świetności rodów sukcesorka. Anna z Korycińskich Oleśnicka, kasztelanowa wiślicka (zm. 1663) - życie, sprawy majątkowe i testament zamożnej szlachcianki z XVII wieku   177

MICHAŁ SIERBA, Dobra orlańskie podczas potopu szwedzkiego i wojny z Moskwą. Zabiegi Bogusława Radziwiłła o ich odzyskanie                195

MICHAŁ ZWIERZYKOWSKI, Poetyckie echo sporów politycznych w Wielkopolsce w początkach lat osiemdziesiątych XVII wieku                215

MIROSŁAW NAGIELSKI, Komputy wojsk koronnych z 1689 roku jako źródło do składu, struktury i organizacji armii koronnej w dobie panowania Jana III Sobieskiego      241

KRZYSZTOF MIKULSKI, Kryzys sądownictwa ziemskiego i podkomorskiego w Koronie w XVII-XVIII wieku - analiza topograficzna i chronologiczna   255

PIOTR GRYGLEWSKI, Nowożytne wyobrażenie patrona krawców i sukienników. Święty Homobonus z Cremony na nieznanym obrazie z kościoła parafialnego w Brzezinach             283

ADAM PERŁAKOWSKI, Michał Fryderyk Czartoryski, podkanclerzy litewski wobec obsady urzędów centralnych, ziemskich i trybunalskich w Wielkim Księstwie Litewskim w 1744 roku              299

WITOLD FILIPCZAK, Sejmiki ziemi wiskiej 1780-1786          321

TADEUSZ SROGOSZ, Działalność Stanisława Szczęsnego Potockiego na Prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1783-1786        351

ANDRZEJ STROYNOWSKI, Przeprowadzenie spłaty długów królewskich na sejmie 1784 roku  363

WOJCIECH SZCZYGIELSKI, Sejm Wielki wobec uprawnień nominacyjnych Stanisława Augusta (sesje parlamentarne poprzedzające finalną decyzję sejmową z 13 września 1790 roku) 385

DARIUSZ ROLNIK, Leonard Marcin Świeykowski wojewoda podolski i jego najbliżsi w kręgu najwyższych władz targowickich    407

JAROSŁAW KITA, Działalność publiczna i postawa polityczna Tomasza hr. Ostrowskiego herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX wieku                433

DARIUSZ NAWROT, Stanisław Sołtan jako prezes Komisji Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1812 roku   453

Spis rycin             469

Indeks osób (oprac. ALEKSANDRA BARTOSIEWICZ)              471

 

Indeks nazw geograficznych (oprac. ALEKSANDRA BARTOSIEWICZ)                497

BESTSELLERY