Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-903-2
Język:
Polski
Data wydania:
13 stycznia 2012
Rozmiar pliku:
8,5 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
39,80
Cena w punktach Virtualo:
3980 pkt.

Pełny opis

 

Dyskusja dotycząca problemu startu zawodowego osób z niepełnosprawnością  jest tematem istotnym dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i jakości życia poszczególnych jego uczestników.

„W myśl obecnie obowiązującej polityki społecznej osoby z niepełnosprawnością nie tylko mogą, ale są wręcz zachęcane do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Wciąż jednak struktury samorządowe nie są wystarczająco przygotowane do wspierania tego typu inicjatyw” – pisze we wstępie autorka opracowania, wskazując równocześnie na sposoby i modele naprawcze tego wycinka społecznej rzeczywistości.

Autorka rozważa poszczególne elementy składające się jakość życia i udział i ich wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Głównym z nich jest edukacja, czyli „jeden, z pierwszych obszarów, w których może dojść do zniesienia barier różnicujących pozycję osoby w grupie, a tym samym dać wszystkim równe szanse dostępu”. Publikacja jest próba dopełnienia twierdzenia o niezwykle istotnej wadze prawidłowego diagnozowania rezultatów działań edukacyjnych podejmowanych wobec osób z niepełnosprawnością.

Spis treści

 

Wstęp ..................................................................................................    9

Rozdział 1

Uwarunkowania sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych

społeczeństwie i gospodarce wolnego rynku ...................................... 13

1.1. Praca w perspektywie zmian społecznych i cywilizacyjnych ......   18

1.2. Istota niepełnosprawności – implikacje dla zatrudnienia

i pracy zawodowej .......................................................................   26

Rozdział 2

Niepełnosprawni na rynku pracy – idee i konfrontacja

z rzeczywistością ................................................................................   41

2.1. Niepełnosprawny w sytuacji pracy – nadzieje, możliwości

i oczekiwania ................................................................................   41

2.2. Sytuacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych –

współczesna perspektywa ............................................................   47

2.3. Praca z perspektywy niepełnosprawnego pracownika .................   57

2.4. Praca niepełnosprawnych – perspektywa pracodawcy  ...............   64

Rozdział 3

Rehabilitacja jako podstawa nabywania

kompetencji zawodowych ..................................................................   75

3.1. Rehabilitacja w ujęciu normalizacyjnym .....................................   75

3.2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych –

działania rzeczywiste i deklarowane ............................................   81

3.3. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych –

deklarowane i rzeczywiste ramy wsparcia ...................................   87

Rozdział 4

Edukacja niepełnosprawnych w perspektywie

możliwości podjęcia pracy ..................................................................   91

4.1. Kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej i zasadniczej

szkoły zawodowej w Polsce i w wybranych krajach

Unii Europejskiej ..........................................................................   91

4.2. Niepełnosprawność a wyższe wykształcenie ...............................  103

Rozdział 5

Założenia metodologiczne badań własnych nad edukacyjnymi

uwarunkowaniami startu i aktywności zawodowej młodych

osób niepełnosprawnych .....................................................................  111

5.1. Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego ............................  112

5.2. Co, dlaczego i jak było badane ....................................................  116

5.3. Pytania problemowe ....................................................................  118

5.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ......................................  120

5.5. Charakterystyka badanej grupy i zasady doboru próby ..............  125

Rozdział 6

Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej

młodych osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych

kończących edukację na etapie szkoły zawodowej.

Relacja z badań własnych ...................................................................  135

6.1. Poziom podstawowych kompetencji osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych kończących kształcenie w szkołach zawodowych.

Relacja z badań własnych ............................................................  135

6.1.1. Analiza wariancji dla wyników testu kompetencyjnego

w grupach osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych ......  147

6.1.2. Korelacje zmiennych w teście kompetencji kluczowych w grupie

osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych kończących

kształcenie na etapie średniej i zasadniczej szkoły zawodowej       151

6.2. Poziom motywacji do uczenia się i lęku szkolnego

osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie

w średnich i zasadniczych szkołach zawodowych.

Relacja z badań własnych ............................................................  156

6.2.1. Analiza wariancji w teście „Ja i moja szkoła”

dla podskal motywacja do nauki szkolnej i lęk szkolny .....  160

6.2.2. Korelacje zmiennych w teście „Ja i moja szkoła”

dla podskal motywacja do nauki szkolnej i lęk szkolny

oraz kompetencji kluczowych w grupie osób

z niepełnosprawnością i pełnosprawnych kończących

kształcenie na etapie średniej i zasadniczej

szkoły zawodowej ...............................................................  164

6.3. Poziom samooceny osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych

kończących kształcenie w średnich i zasadniczych szkołach

zawodowych. Relacja z badań własnych .....................................  171

6.3.1. Analiza wariancji dla skali samooceny ...............................  175

Rozdział 7

Praca w perspektywie oczekiwań, potrzeb

i kompetencji badanych ......................................................................  181

7.1. Wizja pracy młodych osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnychkończących kształcenie na etapie średniej

i zasadniczej szkoły zawodowej. Potrzeby i oczekiwania.

Relacja z badań własnych ............................................................  181

7.1.1. Analiza wariancji dla wyników dotyczących

potrzeb zawodowych ..........................................................  187

7.2. Wizja przyszłej pracy w zainteresowaniach i planach życiowych

młodych osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych

kończących kształcenie na etapie średniej i zawodowej

szkoły zawodowej. Relacja z badań własnych ...................  193

7.2.1. Analiza wariancji dla zainteresowań zawodowych

w planach życiowych ..........................................................  210

Zakończenie. Próba odpowiedzi na najważniejsze pytania ................  219

Bibliografia .........................................................................................  235

Netografia

BESTSELLERY