Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-179-9
Język:
Polski
Data wydania:
Luty 2013
Rozmiar pliku:
3,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
35,00
Cena w punktach Virtualo:
3500 pkt.

Pełny opis

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli wolnych zawodów wykonujących lub zainteresowanych wykonywaniem wolnego zawodu w formie spółki partnerskiej. Omawia podstawowe zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem spółki partnerskiej oraz praktyczne aspekty funkcjonowania spółki partnerskiej. Książka zawiera również wzory wniosków i pism procesowych niezbędnych w prowadzeniu spółki partnerskiej.

Opracowanie omawia w szczególności:

-procedurę utworzenia spółki partnerskiej
-zarząd w spółce partnerskiej
-prawa i obowiązki wspólnika spółki partnerskiej
-odpowiedzialność partnerów i członków zarządu
-ustanowienie prokurenta
-ustanie bytu spółki partnerskiej
-podstawowe zagadnienia podatkowe i rachunkowe

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
PRZEDMOWA
Rozdział I. PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
1.1. Istota spółki partnerskiej
1.2. Osoby uprawnione do prowadzenia działalności jako wspólnik spółki partnerskiej
1.3. Umowa spółki partnerskiej
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Konstrukcja umowy spółki partnerskiej
1.3.2.1. Cel spółki partnerskiej
1.3.2.2. Firma spółki partnerskiej i jej siedziba
1.3.2.2.1. Firma spółki partnerskiej
1.3.2.2.2. Siedziba spółki partnerskiej
1.3.2.3. Przedmiot działalności spółki partnerskiej
1.3.2.3.1. Określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce
1.3.2.3.2. Możliwość wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu w ramach spółki
1.3.2.4. Udziały w spółce partnerskiej
1.3.2.4.1. Wkłady pieniężne
1.3.2.4.2. Wkłady niepieniężne
1.3.2.5. Możliwość powołania zarządu w spółce partnerskiej
1.3.2.6. Pozostałe postanowienia umowy spółki
1.3.2.6.1. Czas trwania spółki partnerskiej
1.3.2.6.2. Prawa i obowiązki wspólników
1.3.2.6.3. Oznaczenie partnerów ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność
1.3.2.6.4. Oznaczenie partnerów reprezentujących spółkę
1.3.2.6.5. Inne postanowienia
1.3.3. Forma umowy spółki
1.4. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o rejestrację spółki partnerskiej
1.4.3. Treść, forma i termin złożenia wniosku o rejestrację spółki partnerskiej
1.4.3.1. REGON
1.4.3.2. NIP
1.4.3.3. Zgłoszenie do VAT
1.4.3.4. Zgłoszenie do ZUS
1.4.4. Przebieg postępowania rejestrowego i jego koszty
1.4.5. Praktyczne problemy w trakcie rejestracji
1.4.6. Rachunek bankowy spółki partnerskiej
Rozdział II. ZARZĄD W SPÓŁCE PARTNERSKIEJ
2.1. Ustanowienie zarządu jako organu spółki partnerskiej
2.2. Powołanie do zarządu
2.3. Osoby mogące zostać członkiem zarządu
2.4. Skład zarządu
2.5. Sposoby podejmowania uchwał zarządu
2.6. Relacje pomiędzy członkami zarządu a spółką partnerską
2.7. Kadencja członka zarządu
2.8. Kompetencje zarządu
2.8.1. Prowadzenie spraw spółki
2.8.2. Reprezentowanie spółki
2.9. Ograniczenia uprawnień członków zarządu
2.9.1. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawowych
2.9.1.1. Sprzeczność interesów
2.9.1.2. Umowy i spory pomiędzy członkiem zarządu a spółką
2.9.1.3. Zakaz konkurencji
2.9.2. Ograniczenia wynikające z umowy spółki partnerskiej
2.9.3. Ograniczenia wynikające z uchwały partnerów spółki partnerskiej
Rozdział III. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
3.1. Prowadzenie spraw spółki przez partnerów
3.2. Pozbawienie partnera prawa do reprezentowania spółki
3.3. Prawo partnera do osobistego zasięgania informacji o działalności spółki
3.4. Udział w zyskach i stratach
Rozdział IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU
4.1. Odpowiedzialność partnerów
4.2. Odpowiedzialność członków zarządu
4.3. Odpowiedzialność małżonka partnera
Rozdział V. USTANOWIENIE PROKURENTA
5.1. Istota prokury
5.2. Rodzaje prokury
5.3. Procedura powołanie i odwołania prokurenta
5.4. Zakres uprawnień prokurenta
5.5. Wygaśnięcie prokury
Rozdział VI. USTANIE BYTU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
6.1. Rozwiązanie spółki
6.1.1. Podstawy rozwiązania spółki przewidziane w umowie spółki partnerskiej
6.1.2. Uchwała partnerów w przedmiocie rozwiązania spółki
6.1.3. Ogłoszenie upadłości
6.1.4. Inne przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej
6.1.5. Rozwiązanie spółki na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego
6.1.5.1. Podmioty legitymowane do wszczęcia postępowania sądowego
6.1.5.2. Tryb postępowania sądowego
6.1.5.3. Skutki prawomocnego orzeczenia sądu
6.2. Wystąpienie wspólnika
6.3. Likwidacja spółki partnerskiej
6.3.1. Istota postępowania likwidacyjnego
6.3.2. Przebieg postępowania likwidacyjnego
6.3.2.1. Osoba likwidatora i jego zadania
6.3.2.2. Otwarcie postępowania likwidacyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym
6.3.2.3. Bilans otwarcia likwidacji i sprawozdania finansowe w trakcie likwidacji
6.3.2.4. Działalność prowadzona przez spółkę w okresie likwidacji
6.4. Zakończenie likwidacji
6.4.1. Sprawozdanie likwidacyjne
6.4.2. Wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego
Rozdział VII. SPÓŁKA PARTNERSKA – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODATKOWE I RACHUNKOWE
7.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
7.2. Podatek od towarów i usług
7.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
7.4. Podstawowe problemy podatkowe w interpretacjach indywidualnych
7.5. Rachunkowość
ZAŁĄCZNIK 1 – WZORY PISM PROCESOWYCH
ZAŁĄCZNIK 2 – AKTY PRAWNE

BESTSELLERY