Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-558-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
61 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
26,50
Cena w punktach Virtualo:
2650 pkt.

Pełny opis

Książka przedstawia interesujące zagadnienie promocji współczesnej prasy drukowanej. Autorka wyodrębniła i scharakteryzowała metody badań rynku polskiej prasy drukowanej (badania sondażowe, jakościowe, niereaktywne, historyczno-porównawcze, ewaluacyjne) oraz instytucje zajmujące się takimi badaniami. Omówiła: kanały i metody dystrybucji prasy (konsumentów prasy i ich zachowania, dystrybucję tradycyjną i cyfrową); zewnętrzne i wewnętrzne nośniki wykorzystywane w reklamowaniu tytułów prasowych; fokusowanie wzroku czytelników prasy (poprzez rozwiązania graficzne, układ kompozycyjny, fotografie); niestandardową reklamę prasową jako element promocyjny pisma (reklamy w postaci okładek, przykrywające tekst, ingerujące w strukturę pisma lub jego leyout, wykorzystujące w swej kompozycji różne gatunki papieru lub inne materiały, samoistnie dołączane do pisma); zawartość prasy jako sposób zdobycia czytelników (różne aspekty opiniotwórczości, publikowanie skrajnych, bulwersujących poglądów przedstawicieli różnych środowisk, opinie autorytetów, komentarze specjalistów, cytowalność danego pisma w innych tytułach i mediach, zamieszczanie przedruków z innych pism); przedsięwzięcia promocyjne redakcji prasowych (akcje społeczne, eventy, konkursy, działania podnoszące prestiż redakcji, działania poza redakcją prasową, promocję w innych mediach).

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1 – Metody badań rynku polskiej prasy drukowanej 21

1.1. Istota badań marketingowych 22

1.1.1. Badania sondażowe  27

1.1.2. Badania jakościowe gazet i czasopism  29

1.1.3. Badania jakościowe przy testowaniu nowego produktu  30

1.1.4. Analiza jakościowa treści przekazu w gazecie lub czasopiśmie  31

1.1.5. Badania ilościowe na rynku prasowym  32

1.1.6. Badania niereaktywne  34

1.1.7. Badania historyczno-porównawcze  35

1.1.8. Badania ewaluacyjne  36

1.2. Instytucje zajmujące się badaniem rynku prasy 37

Rozdział 2 – Kanały i metody dystrybucji prasy 49

2.1. Charakterystyka konsumentów prasy oraz ich zachowań 52

2.2. Sposoby dystrybucji prasy 53

2.2.1. Dystrybucja tradycyjna  53

2.2.2. Dystrybucja cyfrowa  72

Rozdział 3 – Zewnętrzne i wewnętrzne nośniki wykorzystywane w reklamowaniu tytu łów prasowych 87

3.1. Nośniki zewnętrzne 88

3.2. Nośniki wewnętrzne 98

Rozdział 4 – Fokusowanie wzroku czytelników prasy 109

4.1. Rozwiązania graficzne przyciągające uwagę odbiorców 110

4.2. Układ kompozycyjny stron pisma wpływający na jakość odbioru zamieszczonych treści 128

4.3. Fotografia w prasie 139

4.3.1. Fotograficzne gatunki dziennikarskie 140

Rozdział 5 – Niestandardowa reklama prasowa jako element promocyjny pisma 157

5.1. Rozwiązania niestandardowe stosowane w prasie 160

5.1.1. Reklamy w postaci okładek 163

5.1.2. Reklamy przykrywające tekst dziennikarski 167

5.1.3. Reklamy ingerujące w strukturę pisma 172

5.1.4. Reklamy ingerujące w layout gazety 177

5.1.5. Reklamy, które wykorzystują w swojej kompozycji różne gatunki papieru lub inne materiały 178

5.1.6. Reklamy samoistne dołączane do pisma 181

Rozdział 6 – Zawartość prasy – sposobem na zdobycie czytelników 185

6.1. Różne aspekty opiniotwórczości w prasie 187

6.2. Publikowanie skrajnych, bulwersujących poglądów przedstawicieli różnych środo wisk 209

6.3. Opinie autorytetów o danym tytule prasowym 211

6.4. Komentarze specjalistów, fachowców będących autorytetami w danej dziedzinie wiedzy 213

6.5. Cytowalność danego pisma w innych tytułach prasowych lub mediach 217

6.6. Zamieszczanie przedruków tekstów z innych pism 218

6.7. Inne sposoby uatrakcyjniania zawartości treściowej pism 221

Rozdział 7 – Przedsięwzięcia promocyjne redakcji prasowych 231

7.1. Akcje społeczne  234

7.2. Eventy 238

7.3. Konkursy 242

7.4. Działania promocyjne mające na celu podnieść prestiż redakcji prasowej 247

7.5. Działania promocyjne poza redakcją prasową 262

7.6. Inne metody promocji tytułów 268

7.7. Promocja tytułu prasowego w innych mediach 275

Zakończenie 287

Wykaz fotografii 295

Wykaz tabel 299

Bibliografia 301


Od Redakcji 317

BESTSELLERY