Sposoby realizacji zadań publicznych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Sposoby realizacji zadań publicznych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8107-217-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
3,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
139,00
Cena w punktach Virtualo:
13900 pkt.

Pełny opis

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 10-11 marca 2016 r., dotyczącej nowych form udziału społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Książka zawiera również artykuły przygotowane przez uczestników konferencji jako rezultat dyskusji i dalszych inspirowanych nią przemyśleń. W opracowaniu przedstawiono m.in.:
  • zasadę subsydiarności jako podstawę realizacji zadań publicznych,
  • podział zadań publicznych,
  • zadania gminy, powiatu i województwa,
  • formy organizacyjnoprawne realizacji zadań samorządu terytorialnego,
  • kwestię zlecania zadań komunalnych,
  • zagadnienie prywatyzacji zadań publicznych (partnerstwo publiczno-prywatne).
  • Książka przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej, a także studentów prawa, administracji, politologii i nauk pokrewnych.

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów 13
Wstęp 15
Agata Andruszkiewicz Rady seniorów jako przykład ciał kolegialnych reprezentujących środowiska osób starszych w ramach realizacji zadań własnych gmin - analiza formalna ich funkcjonowania na przykładzie aktów prawa miejscowego wybranych miast Polski 21
Monika Augustyniak Jednostki pomocnicze gminy jako forma realizacji zasady subsydiarności - doświadczenia polskie i francuskie 32
Joanna Barzak Zasada subsydiarności a praktyczne aspekty jej realizacji w administracji publicznej 48
Tomasz Bąkowski Realizacja zadań publicznych przez związek metropolitalny w kontekście zasady pomocniczości 57
Izabela Bentkowska-Furman Sposoby nabywania mienia w świetle art. 44 ustawy o samorządzie gminnym 65
Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski, Jerzy Stelmasiak Ochrona przed powodzią jako zadanie samorządu gminnego 75
Anna Bohdan Zadania dzielnic i ich organów na przykładzie dzielnic miasta Opole 89
Ewa Bonusiak Porozumienie administracyjne jako forma wykonywania zadań przez gminę 102
Anna Budnik Implementacja krajowych norm jakości powietrza w prawie amerykańskim 115
Stanisław Bułajewski Transport lotniczy jako jedno z zadań samorządu województwa z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych 126
Krystyna Celarek Regulacje planistyczne gminy a prawo własności nieruchomości 138
Dominika Cendrowicz Pomocniczość jako zasada organizacji pomocy społecznej w samorządzie terytorialnym 148
Grażyna Cern Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych wykonywanych przez gminę - uwagi teoretyczne i praktyczne 160
Dawid Chaba Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 173
Renata Cybulska Przekazanie i realizacja zadań gminy jednostce organizacyjnej na przykładzie zarządu dróg 189
Jarosław Czerw Teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia w gminach centrów usług wspólnych 195
Katarzyna Darowska Budżet partycypacyjny jako sposób wspierania i upowszechniania idei samorządowej 205
Anna Deryng-Dziuk Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową jako zadanie publiczne w świetle wybranych zasad Konstytucji RP 215
Dorota Fleszer Wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez gminy 231
Agata Gados Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych 244
Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji publicznej 253
Max-Emanuel Geis Prywatyzacja zadań publicznych (partnerstwo publiczno-prywatne) w Niemczech 264
Joanna Jagoda Sposoby realizacji zadań w zakresie powiatowego publicznego transportu zbiorowego 277
Maria Jędrzejczak, Lucyna Staniszewska Realizacja zadań publicznych w modelach alternatywnych do partnerstwa publiczno-prywatnego 290
Mateusz Karciarz, Anna Kudra Współpraca międzysektorowa jako sposób realizacji zadań publicznych w samorządzie terytorialnym 302
Katarzyna Kłosowska-Lasek Lokalizacja terenowa zadań publicznych - obiektywne kryteria czy woluntaryzm 317
Jerzy Korczak Specyfika wykonywania zadań złożonych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie młodzieżowych ośrodków wychowawczych 333
Dominik J. Kościuk, Justyna E. Kulikowska-Kulesza, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Ewa Lotko Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania realizacji lokalnych zadań publicznych - analiza administracyjno-finansowa miast wojewódzkich 347
Izabela Kuc Subsydiarność jako podstawa realizacji zadań publicznych w ramach partycypacji społeczeństwa w samorządzie terytorialnym 364
Justyna E. Kulikowska-Kulesza, Artur K. Modrzejewski Określanie wysokości cen i opłat za usługi publiczne przez organy samorządu terytorialnego 377
Katarzyna Kułak-Krzysiak Samorząd gminny w świetle zasady pomocniczości 387
Danuta Kurzyna-Chmiel Podział zadań publicznych między administrację rządową a samorząd terytorialny - przykłady oświatowe 395
Anna Lichosik Emisja obligacji jako alternatywna forma pozyskiwania kapitału przez gminę 406
Piotr Lisowski Nowe typy związków samorządowych w Polsce na przykładzie związków powiatowo-gminnych 420
Paulina Łazutka Kilka uwag na temat charakteru prawnego związku metropolitalnego 435
Małgorzata Magdziarczyk Gmina jako uczestnik obrotu gospodarczego w aspekcie realizacji zadań publicznych 446
Roman Marchaj Pojęcie użyteczności publicznej w prawie polskim 459
Alina Miruć Zasada pomocniczości jako podstawa realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 472
Adrian Misiejko Publiczny transport zbiorowy w związku metropolitalnym 486
Tomasz Moll Umowa o partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych 494
Andrzej Nałęcz Realizacja zadań samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji 508
Przemysław Niemczuk Instrumenty prawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 519
Edyta Nogieć-Karwot Dopuszczalność prawa przystąpienia gminy będącej uczestnikiem związku międzygminnego do spółki komunalnej utworzonej przez ten związek 534
Jerzy Parchomiuk Wolność wyboru i nadużycie formy realizacji zadań publicznych 541
Jacek Pierzchała Kolizja interesu publicznego i prywatnego przedsiębiorcy na tle prywatyzacji zadania oświatowego gminy 559
Aldona Piotrowska Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej 568
Katarzyna Płonka-Bielenin Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy między sektorem publicznym a sektorem prywatnym w zakresie realizacji zadań publicznych 580
Monika Sidor Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym - doświadczenia największych polskich miast 599
Kamil Sikora, Anna Wąsowska Partnerstwo publiczno-prywatne - istota, charakter. 10 lat funkcjonowania w Polsce 613
Jarosław Storczyński Uwagi do ustawy o związkach metropolitalnych 640
Dorota Sylwestrzak Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej - uwagi de lege lata i de lege ferenda 654
Dominika Tykwińska-Rutkowska Prywatyzacja zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej - studium gdańskiego "Pozytywnego" przypadku 664
Daniel Wacinkiewicz Specyfika zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych w sferze zadań użyteczności publicznej 683
Hanna Walczak Realizacja zadań gminy w zakresie edukacji publicznej (zagadnienia wybrane) 695
Małgorzata Wenclik, Dorota Konopka Zasada subsydiarności jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-społecznego oparta na wieloletnim kontraktowaniu usług społecznych 706
Dorota Wilkowska-Kołakowska Problem kompetencji samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie oceny operatów szacunkowych przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 720
Mirosław Wincenciak Formy organizacyjnoprawne realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach 735
Elżbieta Wituska Erozja zespolenia administracyjnego a realizacja zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rys newralgicznych kwestii problematycznych w ujęciu organizacyjnoprawnym 747
Lidia Zacharko Innowacyjne rozwiązania w zakresie realizacji zadań publicznych gminy w Polsce i we Francji - modele kontraktowania usług społecznych 768
Magdalena Zmełty Sposób realizacji zadań w zakresie ochrony praw konsumenta przez jednostki samorządu terytorialnego 779
Ewa Żołnierczyk Ustalenie opłaty adiacenckiej jako wyraz realizacji art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami 788
Lech J. Żukowski Społeczna skuteczność prawa administracyjnego a zadania własne samorządu terytorialnego 798

BESTSELLERY