Spotkania, które zmieniają - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Spotkania, które zmieniają - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7850-106-0
Język:
Polski
Data wydania:
17 września 2012
Rozmiar pliku:
29 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
30,00
Cena w punktach Virtualo:
3000 pkt.

Pełny opis

 

[…] refleksja nad fenomenem spotkania i dialogu jest bez wątpienia niezwykle istotna we współczesnym dyskursie naukowym. Spotkanie i dialog […] towarzyszą ludzkości, w znacznej mierze rozstrzygając o tym, kim człowiek jest, kim się staje, do czego zmierza i aspiruje; słowem – decydują o jakości miejsca, jakie jednostka zajmuje w universum antroposfery aksjologicznej.

Na dodatek rozważanie problematyki spotkania i dialogu to zarazem stawianie pytań o możliwość poznania drugiego człowieka oraz nawiązywania z nim relacji interpersonalnych, to także wzbogacanie doświadczenia egzystencjalnie znaczącego, przekraczanie własnej jaźni ku Innym, odnoszenie się ku temu, co ponadjednostkowe. W istocie spotkanie i dialog zakładają możliwości przekraczania różnic, odnajdywania płaszczyzn sprzyjających wymianie myśli, rozstrzyganiu sporów, akceptacji wspólnych stanowisk, zaświadczania o człowieczeństwie w zróżnicowanej rzeczywistości.

[…] do ważnych zadań i wyzwań szkoły wyższej należy kreowanie takich warunków, które umożliwią studentom autentyczne doświadczanie spotkania i dialogu. A zatem, jeśli w toku kształcenia akademickiego studenci zostaną ukierunkowani na wszechstronny rozwój, zwłaszcza w zakresie otwartości swych możliwości poznawczych, interpretacyjnych oraz kreacyjnych, czyli – jeśli będą przysposabiani do naukowego poznawania świata, w tym zgłębiania prawdy o sobie samych, o otaczającej rzeczywistości, której są/będą aktywnymi uczestnikami oraz współkreatorami, to ich możliwości funkcjonowania w intensywnie zmieniającym się świecie mają szansę kształtować się bardziej wiarygodnie, wartościowo i efektywnie.

Zawarte w niniejszej publikacji treści, wynikające ze zderzenia teorii (idei) spotkania i dialogu z realnością – praktyką (doświadczaniem spotkania i dialogu w akademickiej edukacyjnej rzeczywistości) summa summarum kreują swoiste doświadczanie owych fenomenów mających swoje wyraźne usytuowanie aksjologiczne i antroposferyczne odniesienie.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej

 

Książka przeznaczona jest dla zarówno nauczycieli, jak i studentów, lekarzy, duchownych, ludzi o wielkich sercach i otwartych umysłach. Generalnie chciałabym aby moimi odbiorcami stali się wszyscy zainteresowani sobą, jakością swoich relacji z innymi, życiem. Rynek główny książki to szkolnictwo, edukacja przede wszystkim na poziomie akademickim – studenci pedagogiki, psychologii, filozofii, teologii, seminaria duchowne, ale także uczniowie średnich szkół ogólnokształcących, humanistycznych, artystycznych. Myślę jednak, że i osoby starsze mogłyby być zainteresowane, szczególnie w aspekcie dokonywania pewnych życiowych podsumowań.

Spis treści

 

Wstęp; 9

Rozdział pierwszy

Idea spotkania: od filozofii ku pedagogice; 17

1.1. Pojęcie spotkania w filozofii dialogu; 17

1.1.1. Geneza filozofii dialogu; 18

1.1.2. Od dialogu do spotkania;24

1.1.3. Właściwości spotkania; 33

1.2. Pojęcie spotkania w pedagogice; 50

1.2.1. Idea spotkania w pedagogice zorientowanej humanistycznie; 52

1.2.2. Wychowanie o charakterze relacyjnym jako pole możliwych spotkań; 59

1.2.3. Spotkanie jako fakt o charakterze wychowującym; 66

1.2.4. Spotkanie jako kategoria pedagogiczna na przykładzie kształcenia akademickiego; 70

Rozdział drugi

Wydarzenie spotkania; 83

2.1. Typologia, rodzaje, możliwe warianty spotkań; 83

2.1.1. Spotkania dopełnienia; 85

2.1.2. Spotkania wspólnego poczucia braku; 86

2.1.3. Spotkania poczucia godności; 88

2.1.4. Spotkania z Bogiem; 89

2.2. Warunki zaistnienia spotkania; 91

2.2.1. Świadoma, zaangażowana i wzajemna egzystencja; 92

2.2.2. Cielesność, czas, przestrzeń i inne narzędzia warunkujące spotkanie; 93

2.2.3. Rozporządzalność, nadzieja, zaufanie; 97

2.2.4. Projektowanie spotkań jako ich warunek; 100

2.3. Możliwe następstwa spotkań; 101

2.3.1. Aksjologiczno-moralne i epistemologiczne efekty spotkania; 104

Rozdział trzeci

Założenia badań własnych, 113

3.1. Kulturowy kontekst potrzeby spotkania; 113

3.2. Cel, przedmiot i problematyka badawcza; 117

3.3. Przyjęta orientacja metodologiczna; 121

3.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze; 124

3.5. Przebieg badań; 127

3.6. Charakterystyka badanej grupy; 129

3.7. Sposób prezentacji materiału z badań własnych; 130

Rozdział czwarty

Spotkanie jako wydarzenie wychowujące na drodze życia – w świetle badań własnych; 133

4.1. Przedstawienie i omówienie wyników badań; 133

4.1.1. Charakterystyka poglądów i postaw egzystencjalnych badanych studentów pedagogiki; 134

4.1.2. Rozumienie spotkania przez badanych studentów pedagogiki; 146

4.1.3. Spotkania w życiu badanych studentów pedagogiki; 149

4.1.4. Potencjalna gotowość do spotkania w opinii badanych studentów pedagogiki; 165

4.1.5. Warunki wydarzenia się spotkania w opinii badanych studentów pedagogiki; 167

4.1.6. Zmiany wywołane w życiu badanych studentów pedagogiki pod wpływem spotkania; 170

4.1.7. Rola edukacji w stwarzaniu szans na wydarzenie się spotkania w opinii badanych studentów pedagogiki; 174

4.1.8. Wiedza o spotkaniu a świadomość i dojrzałość pedagogiczna badanych studentów; 184

4.1.9. Wpływ badań o spotkaniu na badanych studentów pedagogiki; 184

4.1. Podsumowanie i wnioski; 185

Zakończenie; 191

Post scriptum; 197

Bibliografia; 203

Załączniki; 211

Załącznik 1. Ankieta anonimowa „Staję się – spotykając” – chwila refleksji nad sobą...; 213

Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu; 221

Summary; 223

BESTSELLERY