Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-736-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
2,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
25,20
Cena w punktach Virtualo:
2520 pkt.

Pełny opis

Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych tematyce wykorzystania metod statystycznych i aktuarialnych w modelowaniu systemów bonus-malus stosowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Jest zaadresowana do szerokiego grona odbiorców. Wiele ciekawych informacji i analiz znajdzie w niej praktyk ubezpieczeniowy odpowiedzialny za rozwój działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, wprowadzanie nowych produktów i śledzenie ich efektywności. Podobnie osoba interesująca się zastosowaniem metod statystycznych i aktuarialnych będzie mogła poznać i przeanalizować wiele podejść, metod i modeli wykorzystywanych w analizie i przy konstruowaniu systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Ze względu na przyjęty sposób prezentacji poszczególnych zagadnień, praca może być potraktowana jako swego rodzaju poradnik umożliwiający sięgnięcie po odpowiednie wzory i algorytmy w zależności od rozwiązywanego przez czytelnika problemu.

Na uwagę zasługują również: estymator bayesowski stawek składki, zaproponowane własne systemy bonus-malus, zastosowanie wskaźnika zespolonego do oceny wyników technicznych w poszczególnych klasach bonus-malus oraz do konstrukcji systemu bonus-malus, oraz algorytm pozwalający ocenić na ile zniżki i zwyżki składki, wynikające ze stosowania systemu bonus-malus, są rzeczywiste przy uwzględnieniu wzrostu składki.

Spis treści

Wstęp 7

1. Systemy bonus-malus na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce 13

1.1. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce w latach 2006–2012  13

1.2. Pojęcie i rola systemu bonus-malus  37

1.3. Polskie systemy bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  43

1.4. Polskie systemy bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych autocasco  66

1.5. Systemy bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC w wybranych krajach  71

2. Modele ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych i w systemach bonus-malus 81

2.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego  81

2.2. Rozkłady zmiennych losowych wykorzystywane w ubezpieczeniach komunikacyjnych  84

2.3. Problem dopasowania rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów liczby i wartości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych  105

2.4. Modelowanie systemów bonus-malus za pomocą jednorodnych łańcuchów Markowa  111

2.5. Modelowanie systemów bonus-malus w przypadku niejednorodnej populacji ubezpieczonych  120

3. Statystyczne metody szacowania składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych 125

3.1. Zasady wyznaczania składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych  125

3.2. Podstawy metod bayesowskich  133

3.3. Estymacja składki metodą wiarygodności  138

3.4. Bayesowskie estymatory stawek składki w konstrukcji optymalnych systemów bonus-malus  141

3.4.1. Podstawowe metody konstrukcji systemów bonus-malus  141

3.4.2. Estymatory stawek składki systemów bonus-malus skonstruowanych na podstawie indywidualnej liczby szkód  147

3.4.3. Estymatory stawek składki systemów bonus-malus skonstruowanych na podstawie indywidualnej wartości szkód  160

3.4.4. Estymatory stawek składki w modelu połączonym  169

3.4.5. Estymacja stawek składki w systemach bonus-malus przy niepełnej informacji a priori  171

3.5. Wyznaczanie składki za pomocą modeli z komponentem regresji  175

4. Analiza efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco 181

4.1. Miary efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus  181

4.2. Portfel ubezpieczeń komunikacyjnych badanego towarzystwa ubezpieczeniowego  198

4.3. Ocena efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych badanego towarzystwa ubezpieczeniowego  211

4.4. Ocena efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC wybranych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce  217

4.5. Efektywność taryfikacyjna systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC skonstruowanych z zastosowaniem bayesowskich estymatorów stawek składki 230

4.5.1. Efektywność taryfikacyjna systemów bonus-malus ze stawkami składki uzależnionymi od liczby szkód  230

4.5.2. Efektywność taryfikacyjna systemów bonus-malus ze stawkami składki uzależnionymi od wartości wypłaconych odszkodowań  246

Zakończenie 255

Literatura 259

Załącznik I 271

Załącznik II 278

Załącznik III 280

Statistical Analysis of Bonus­Malus Systems in Car Insurance (Summary) 289


Od redakcji 291

BESTSELLERY